Hopp til innhold

Vil resirkulere 3000 tonn plastavfall i året: – Plast er et fantastisk materiale

Svarte plastrør og tauverk skal gjenvinnes kort vei fra der oppdrettsnæringen opererer. Det kan spare havet for mange tonn avfall i året.

Stian Amble og Tone Norum i Lurøy

Stian Amble i Nova Sea og Tone Norum i Kystinkubator står foran tradisjonelt avfall fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Nå vil de etablere et anlegg som kan resirkulere og lage ren plast av avfallet, slik at det kan brukes på nytt.

Foto: Frank Nygård / NRK

Hauger med gamle svarte plastrør og tauverk er lett gjenkjennelig avfall som preger strender og viker langs kysten.

Avfallet kommer blant annet fra oppdrettsindustrien og fiskebåter på havet. Til sammen regner WWF at 8 millioner tonn plast går i havet årlig verden rundt.

Nå ønsker oppdrettsnæringen å gjøre noe med problemet i nord. De vil etablere et mottak som skal kunne resirkulere og foredle opptil 3000 tonn plastavfall i året.

– Fram til nå har vi tatt vare på plastavfallet som avfall. Det vi vil gjøre nå, er å utrede muligheten for å få bedre kontroll selv.

Taukveiler i Lurøy

Plastavfall er det nok av, både i form av tau og andre ting, i oppdrettsindustrien.

Foto: Frank Nygård / NRK

Fagansvarlig for kvalitet og biologi i Nova Sea, Stian Amble, vil på den måten kunne gjenbruke tauene deres, som han sier det, i all evighet.

– Vi får da opp gjenvinningsgraden, og får en nærmest evigvarende runddans som virkelig er en interessant prosess.

Helt nytt anlegg

I dag finnes det anlegg som tar imot plastavfall fra næringa. Men de sorterer ikke avfallet på en måte som gjør at alt kan resirkuleres

Anlegget som planlegges i Stokkvågen i Lurøy, skal kunne sortere plasten bedre.

– Vi vil lage en plastterminal som skal ta imot avfall fra oppdrettsnæringen. Det er for at man skal håndtere plasten på en mer bærekraftig måte og finne nye bruksområder for den, sier Tone Norheim i Kystinkubator.

Kystinkubator hjelper bedrifter med å realisere prosjekter. Sammen med oppdrettsgiganten Nova Sea vil de kunne levere foredlet plast til en lokal møbelprodusent.

– Det som er unikt med prosjektet er at vi vil få granulater i en så god kvalitet som mulig. Da må vi ha en vaskelinje for å få bort mest mulig av forurensningen, og du vil ha økt kvaliteten allerede. Andre aktører kan da si at de lager sine produkter av 100 prosent resirkulert plast.

Nå skal de bruke sommeren til å kartlegge hva slags maskiner de trenger.

– Vi sender ulik type plast som vi bruker her til en aktør i Tyskland, som skal teste det i sitt anlegg. Av dem vil vi få vite hva vi trenger av utstyr.

– Plast er et fantastisk materiale

Hans Petter Skjæran er markedsutvikler for Nordic Comfort Products, som er et selskap som blant annet lager stoler ut av resirkulert plast.

Hans Petter Skjæran i Nordic Comfort Products AS

Hans Petter Skjæran i Nordic Comfort Products viser fram hva plasten kan brukes til.

Foto: Frank Nygård / NRK

I dag har de en avtale med Kvarøy fiskeoppdrett og Nova Sea hvor de samler inn brukt tauverk og lignende som sendes til Noprek i Rørvik på Trøndelagskysten.

– Til slutt er vinneren den som har lavest karbonavtrykk, og derfor er dette så viktig. Plast er ikke noe problem før det er kommet på avveie. Det er et fantastisk materiale og ressurs som vi må aktivere ved gjenvinning.

Resirkulert plast

Slik ser plasten ut etter at den har blitt resirkulert i Trøndelag. Poenget er å få ned karbonavtrykket, og kunne gjøre det der oppdrettsnæringen i Nordland holder til.

Foto: Frank Nygård / NRK