Hopp til innhold

Se video: Fjerner plast i havet med spesiallaget trål

Disse teknologiske nyvinningene skal sørge for å redusere plastsøppel i havet.

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Nyere forskning har vist at hvert år havner mellom fem og tretten millioner tonn plast i verdenshavene.

Svært lite av dette blir samlet opp før det synker til bunns.

Nå lanserer flere norske bedrifter ny innovativ teknologi, som skal gjøre det enklere å rydde havsøppel.

Selskapene er en del av et såkalt klyngenettverk med 25 medlemmer og samarbeidspartnere. Nettverket kalles Marine Recycling Cluster.

Bedriften LoVeMar på Fiskebøl i Vesterålen er blant dem som nå satser på teknologi som rydder havsøppel. Til vanlig produserer de oljelenser.

– Alle som ferdes på strendene i nordområdene ser at dyrelivet lider av forsøpling. Her forsøker vi å bidra med praktiske løsninger, sier daglig leder Michal Reinholdtsen i LoVeMar til NRK.

Viste fram flere nyvinninger

På en demodag hos LoVeMar i Vesterålen ble flere nye prototyper vist fram.

Blant annet en ny type trålpose, som flyter på havet og samler opp søppel. Trålen kalles for en hav-sweeper. Posen rommer 12 kubikk og det er 25 meter mellom armene på trålposen.

– Det er rett og slett en fisketrål som er gjort om til en flytende søppeltrål, forklarer Reinholdtsen i LoVeMar som står bak utviklingen av trålposen.

Blant de andre nyvinningene som blir presentert i dag er et eget transportbånd for håndtering av havsøppel. Samt en drone som kartlegger søppel og en ubemannet hav-glider.

Sveip for å se bildene:

Havsweeper utviklet av LoVeMar

Dette kalles for en havsweeper og er utviklet av LoVeMar. Trålposen rommer 25 kubikk søppel og kan brukes til å samle søppel både fra hav og elver.

Waveglider produsert av Liquid Robotics og operert av Maritime Robotics.

En ubemannet havdrone kalt Waweglider som kan brukes til å kartlegge plast i havet. Den er produsert av Liquid Robotics og operert av Maritime Robotics. Fartøyet er 3,05 meter langt.

Nordic Seahunter, laget av bedriften Plastoform, er et flerbruksfartøy som kan benyttes i plastopprydding

Nordic Seahunter, laget av bedriften Plastoform, er et flerbruksfartøy som kan benyttes i plastopprydding.

Transportbandet Floating Conveyer laget av LoVeMar og Melbu Systems.

Transportbandet Floating Conveyer er laget av LoVeMar og Melbu Systems. Bandet er 11 meter langt, men kan kobles sammen i flere lengder. Det kan brukes for å laste og losse søppel i grunne farvann.

Sailbuoy er produsert av Offshore Sensing AS.

Det norske selskapet Offshore Sensing er de første i verden som har klart å krysse Atlanteren med et autonomt fartøy. Sailbuoy kan måle sjøvannets temperatur og saltholdighet og har ekkolodd for å måle biologi i vannsøylen.

I år går NRKs TV-aksjonen til WWF og kampen mot plast i havet.

Utenriksdepartementet sier til NRK at norske myndigheter bistår selskaper med å nå markeder i utviklingsland, for eksempel gjennom Innovasjon Norge og Norfund.

Denne bistanden er rettet inn mot at det er behovene i de enkelte landene som bestemmer hva slags innsats som blir satt inn.

Støtte fra miljøfond

En av de som i dag fikk ta den nye teknologien i øyensyn, var Terje Eckhoff fra Handelens miljøfond. Fondet, som ble stiftet i 2017, er norges største private miljøfond.

50 øre av alle plastposer som selges i Norge tilføres fondet.

De har støttet utviklingen av blant annet hav-sweeperen til LoVeMar.

– Vårt mål er å bidra til å redusere plastforsøpling, og dette prosjektet er veldig spennende og innovativt. Derfor har vi ønsket å støtte det økonomisk, sier Eckhoff.

– Rydding i havområdene er å begynne i feil ende

NRK har tidligere fortalt om forskere som mener det er bortkastet å rydde plast fra åpne havområder.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) uttalte da at rydding må gjøres der det er mest effektivt, og peker på strandsonen og elver.

– Vi har lenge påpekt at å rydde ute i havområdene er å begynne i feil ende, sier klima- og miljøministeren til NRK.

Michael Reinholdsen i LoVeMar sier de vil satse på å selge deres produkter til asiatiske land og at den er nettopp spesielt effektiv i elveleier og havner.

– I Asia er det mange elver som har store problemer med plastforsøpling, påpeker han.

LES OGSÅ: Marinbiolog om søppel i Oslofjorden: – Mange dyreliv går tapt for synder vi står for

Hvordan havner egentlig kondomer, skosåler og ketsjupflasker i fjæra? Ingen vil innrømme at de kaster, men Line går under vann og under jorda for å finne svar. Når hun plutselig finner tre døde dyr på ei strand, skjønner hun at noe må gjøres. Men hva?

Hvordan havner egentlig kondomer, skosåler og ketsjupflasker i fjæra? Ingen vil innrømme at de kaster, men Line går under vann og under jorda for å finne svar. Når hun plutselig finner tre døde dyr på ei strand, skjønner hun at noe må gjøres. Men hva?

Mens du har lest denne artikkelen har det havnet 0.0 tonn plast i havet. Det tilsvarer 0 flasker eller 0 bleier.

Mens du har lest denne artikkelen har det havnet0,0 tonnplast i havet

Det tilsvarer 0 flasker eller 0 bleier.

Ta quizen og redd hvalen