Hopp til innhold

Vil kjempe for Hamsunsenteret

– Hamsunsenteret vil lide når Nordlandsmuseet får mindre penger fra staten, sier stortingsrepresentant Geir Ketil Hansen fra Nordland SV.

Museet får drøye 600.000 kroner mindre i forslaget til Statsbudsjett for 2012 enn i inneværende år.

Det vil gå ut over driften av Hamsunsenteret, som er en del av Nordlandsmuseet, mener Hansen som ikke vil godta forslaget.

– Dette liker jeg veldig dårlig. Hamsunsenteret har høy prioritet. Stortinget har sagt klart fra at det er viktig at vi når de målsettingene vi har for Hamsunsenteret, sier Geir Ketil Hansen (SV).

Nå vil han brette opp ermene for prestisjemuseet i nord.

– Jeg vil sørge for at de 600.000 kronene kommer på plass i løpet av budsjettbehandlingen på Stortinget, sier Hansen.

– Naturlig forklaring

Redusksjonen skyldes en naturlig forklaring, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget, Sonja Steen. Hun tror ikke dette vil skade driften ved Hamsunsenteret, som er en del av Nordlandsmuseet.

– Inneværende år fikk Hamsunsenteret en million kroner ekstra. Så de er tilbake til den såkalte normalen. Egentlig har de fått en påplussing på 400.000 kroner, sier Sonja Steen.

Hun avviser at museet får mindre penger til drift i 2012.

– Det er en intern sak hvordan Hamsunsenteret legger opp budsjettene sine, men det er ingen ting som tyder på det. Vi vil uansett ha et våkent blikk på hvordan de klarer seg, sier hun.

  • Regjeringen bevilger 3,5 millioner mer til museene i Nordland. Totalt får museene i Nordland 95,4 millioner kroner.
  • Lofotr Vikingmuseum kommer best ut av det og får 2 millioner mer enn i fjor. De fleste andre museene får også økte midler midler, men i mindre omfang.
  • For Nordlandsmuseet blir det imidlertid kutt i bevilgningene med 2 millioner kroner.

– Bør være fornøyd

Både Nordland Teater og Figurteateret i Stamsund får økning, det samme gjøre samtlige museer i fylket med unntak av Nordlandsmuseet som får 606.000 kroner mindre å rutte med til neste år.

Kultur-Nordland bør være fornøyd med forslaget til Statsbudsjett for 2012, mener Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget, Sonja Steen.

– Norge har klart å holde stand gjennom finanskrisa. Vi har brukt mye penger, men nå skal vi over i en normalsituasjon med stramme budsjetter. Sett ut fra det er jeg fornøyd med kulturbudsjettet.