NRK Meny
Normal

Vil ikke bli trøndere: – Nå er det bare KrF som kan redde oss

I sommer vedtok stortingspolitikerne at nordlandskommunen Bindal mot sin vilje skulle bli tvangssammenslått med trøndernaboene. Nå ber kommunen KrF om å stanse tvangsekteskapet.

Leka, Vikna, Nærøy og Bindal

De fire kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal skal etter planen tvangssammenslås. Nå har Leka sendt inn søknad om reversering av vedtaket. Her fra et felles kommunestyremøte de fire kommunene holdt i august i år.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Vi er klare på at Bindal ønsker å reversere. Det må ingen misoppfatte, sier ordfører Britt Helstad til NRK.

Ordføreren i Bindal

Bindal-ordfører Britt Helstad (Ap)

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Bindal-ordføreren forteller at de må ha et kommunestyrevedtak før de kan søke om å få tvangsekteskapet med nabokommunene reversert.

– Vi har kontakt med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, som vi mener sitter på nøkkelen til å få dette gjennom. Innbyggerne sender sterke signaler om at de er imot kommunesammenslåing, og vi kommer til å legge frem forslag for kommunestyret, forteller ordføreren.

Blir en del av Trøndelag

Tidligere i år bestemte flertallet på Stortinget at kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal skal tvangssammenslås. For grensekommunen Bindal innebærer dette å tvangsflyttes til et nytt fylke når de skal bli en del av den nye trønderkommunen. Nå setter motstanderne av tvangssammenslåing sin lit til Kristelig Folkeparti.

En av disse motstanderne er Leka-ordfører Per Helge Johansen.

Per Helge Johansen, ordfører Leka

Per Helge Johansen (Sp) er ordfører i Leka, og har fått nytt mot for at kommunen kan bestå.

Foto: Rita Kleven/NRK

– Nå har vi fått nytt mot, og har virkelig fått trua tilbake. I og med at Kristelig Folkeparti står for frivillighet og er imot tvangssammenslåing, bør det nå bli flertall for at Leka kan bestå.

– Hvis partiet skal beholde sin troverdighet, må de nå se på vår søknad og gi oss flertall på Stortinget, sier Leka-ordføreren.

Motstanden er stor

Leka kommune har søkt Stortinget om å få reversert vedtaket om tvangssammenslåing med nabokommunene. Motstanden mot en storkommune i regionen er stor, og også Bindal vil nå starte arbeidet med å søke reversering.

Bindal er den eneste kommunen i Norge som også må bytte fylke i prosessen.

«Skal ikke være en sentraliseringsreform»

Dersom Kristelig Folkeparti støtter et slikt krav, er det flertall på Stortinget for å reversere vedtak om tvangssammenslåing. Men hva mener egentlig partiet? Da Stortinget stemte over forslaget i sommer, var KrF imot tvangssammenslåing.

Torhild Bransdal, KrF

Torhild Bransdal (KrF) i kommunal- og forvaltningskomiteen sier at det kan vurderes om et slikt vedtak skal oppheves.

Foto: STORTINGET/Terje Heiestad

I et av avsnittene fra landsmøtevedtaket tidligere i år, sier partiet at «kommunereformen ikke skal være en sentraliseringsreform, men en velferdsreform».

– Det kan vurderes

Torhild Bransdal representerer KrF i Kommunal- og forvaltningskomitéen. NRK har ikke fått intervju med henne i dag, men i en e-post skriver hun at det kan vurderes om et slikt vedtak skal oppheves.

– Vi mener det vi har sagt. Nå er det bare Kristelig Folkeparti som kan redde oss, påpeker Bindal-ordfører Britt Helstad.