Hopp til innhold

Vil i gang med Hålogalandsveien

– Det prosjekt Hålogalandsveien trenger nå er finansiering og tidligst mulig oppstart, ikke forsinkelser og utsettelser, skriver Vesterålen regionråd i et brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide og fylkesråd Bent-Joacim Bentzen. I følge brevet skal det fremmes forslag på Stortinget om å dele opp prosjektet i mindre størrelser. I stedet for å ha det som et OPS-prosjekt (Offentlig-Privat Samarbeid).