Vil ha UP til havs – mener beredskap til sjøs nedprioriteres

Båtforbundet mener at politiet er tilnærmet usynlige på sjøen langs store deler av kysten. Nå ønsker de utrykningspoliti til havs.

Politibåten til kai i Florø

Av 25 politibåter i landet, er bare fire i Nord-Norge, viser en kartlegging NRK har gjort. Politiets fellesforbund mener beredskapen til sjøs er altfor dårlig.

Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

I går skrev NRK at det er 25 politibåter totalt i hele Norge, og bare fire av disse befinner seg i Nord-Norge.

Ifølge generalsekretær Endre Solvang i Kongelig Norsk Båtforbund er det altfor få.

– Når politiet ikke er til stede, vil det være fritt frem på sjøen for de som ikke følger spillereglene, sier han.

Båtforbundet mener at det i dag er for lett for politimestere å prioritere vekk arbeidet på sjøen. De foreslår ei ordning lik den Utrykningspolitiet (UP) i dag har på veiene; et uavhengig organ som fungerer som en egen enhet.

– Det er betimelig å tenke i en retning av et UP på sjøen, hvor de får egne ressurser til disposisjon, som går utenfor politimesternes budsjett.

Endre Solvang

– Vi har nok politibåter og beredskap på Østlandet, men ser man til Vestlandet, Midt-Norge og særlig Nord-Norge, føler vi at beredskapen ikke på langt nær er der den bør være, sier Endre Solvang.

Foto: Privat

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet ønsker også ideen om utrykningspoliti på sjøen velkommen.

– Det er helt opp til politiet å avgjøre det, men vi ønsker det veldig velkommen. Jo mer synlig politi vi får på sjøen, jo bedre er det for å øke tryggheten til de som er der. Mer synlig politi, vil helt klart hjelpe oss med å forebygge ulykker, sier han til NRK.

Avhengig av lånebåter for å gjøre jobben

NRK fortalte tidligere denne uken at det i hele Nord-Norge kun er fire politibåter, og bare to av disse som er operative. Politimesteren i Nordland, Tone Vangen har tidligere innrømmet at det er krevende å holde kontroll på kysten langs Nordland.

– Det er overhodet ikke godt nok. Konsekvensen av å ha så få båter er at vi blir avhengige av andre etater som Kystvakten og brannvesenet, sier Marina Sørgård, tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund i Nordland.

Småbåthavna i Sandnessjøen i et nydelig vær

I Norge er det 25 politibåter og cirka 900.000 fritidsbåter. Nå mener Kongelig Norsk Båtforbund at politiet må være med synlig på havet.

Foto: Gunnar Nilsen

– Distriktene må svare for seg selv

Elisabeth Rise er leder for politioperativ seksjon i beredskapsavdelingen i Politidirektoratet. Hun sier at det erfaringsmessig er mindre trafikk med fritidsbåter i Nord-Norge, og at dét kan være med på å forklare mangelen på politibåter.

– Politiet er en sentral aktør i arbeidet med å forebygge farefull båttrafikk. Vi har et skjerpet fokus på fritidsbåttrafikken over hele landet, sier hun.

– Vi skulle gjerne ha sett flere båter og mer polititjeneste over hele landet, men det er politimesteren sitt ansvar å sørge for en god polititjeneste i sitt distrikt – også på sjøen, sier Rise.

– Kan det være aktuelt med UP på sjøen?

– Vi har ikke det til vurdering per i dag. Dagens UP har ansvar på vegnettet, og det blir ingen endring på dét slik det er nå.