Hopp til innhold

Eksperter går sammen for å stanse lysforurensning

– Vi må ta grep før det er for sent, sier astronom. Regjeringen svarer at problemet er større enn man har trodd, og skal se på saken.

Stjernebildet Orion sett på en mørk himmel (venstre) og lysforurenset himmel (høyre).

Er du glad i astronomi, kjenner du nok igjen stjernebildet Orion. Som er lettere å se på mørk himmel (venstre) enn en lysforurenset en (høyre).

Foto: (cc) J. P. Stanley, Flickr (via Store Norske Leksikon)

Eksperter på tvers av fagfelt ønsker å ta tilbake natta.

Bakgrunnen er lysforurensning.

Som NRK fortalte, omgir vi oss i dag med så mye lys at det kan være til skade for både dyr og mennesker:

Vegard Lundby Rekaa er astronom ved Solobservatoriet, og en av dem som ønsker en nasjonal regulering av lys utendørs.

– Vi er lysdesignere, biologer, fysikere og jurister som har samlet oss som gruppe. Det vi har til felles er at vi ønsker å begrense bruk av lys.

Sammen har de allerede laget en veileder ved navn «Bevar mørket», som de forsøker å nå ut til kommunene med.

– Det er ikke for sent å stoppe uvettig bruk av lys. Vi ønsker å ta grep nå.

Langt på overtid

Per i dag er det ingen kommune som har lys som et selvsagt punkt i behandlinga av eksempelvis en byggesak, forteller Rekaa.

Men kommunene har all hjemmel til å stille krav.

Vegard Lundby Rekaa er astronom ved Solobservatoriet,

Vegard Lundby Rekaa er astronom ved Solobservatoriet,

Foto: Privat

– Slik det står i dag, må kommunene selv avgjøre om de ønsker å legge føringer på belysning. Vi ønsker å nå ut med informasjon. At de kan regulere, samt fordelen ved å regulere.

På sikt er håpet å få til en endring i plan- og bygningsloven. Endringer som synliggjør hvilke lystiltak det må søkes om byggetillatelse for.

Staten kan også bruke forurensningsloven til å regulere lysforurensning.

– Slik at vi får en nasjonal regulering. Ikke bare enkeltvis reguleringer av kommunene.

Rekaa mener vi alt er langt på overtid.

– Vi må ta grep før det er for sent. Tar vi ikke grep nå, vil det for alltid være så lyst på himmelen at vi mister synet av flere himmelobjekter. Som kometer, Melkeveien og galakser.

Vil slukke lyset utenfor åpningstid

MDG tok nylig opp lysforurensning i sin politikk.

Margit Fausko i MDG.

Margit Fausko i MDG.

Foto: Ida Oppen

De vil blant annet kreve at alle reklameskilt og unødig belysning på offentlige bygg slås av utenfor åpningstid.

At gatelys justeres automatisk etter lysbehov. Og at LED-lys ikke får ha over 3000 kelvin.

Margit Fausko i MDG sier til NRK at det er på høy tid å få på plass en politikk for å begrense denne type forurensning.

– Dette er én del av forklaringa på nedgangen i biologisk mangfold, sier Fausko.

– Mye kan gjøres med enkle grep. Som å kreve at det settes opp avskjerming på offentlig belysning, slik at lyset lyser der det skal.

Lillehammer by night

Fausko oppfordrer private til å slå av lyset på egen eiendom om natta – også utendørs.

Foto: Greve / Scanpix

Regjeringen: Skal se på saken

Hos regjeringen er de klare over problemstillingen.

Statssekretær Heidi Nakken (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller at lysforurensning er en problemstilling ikke bare i urbane områder.

Heidi Nakken

Statssekretær Heidi Nakken (H).

Foto: Silje Bjerknes / NRK

– Vi ser tendenser til at det også kan være et problem i enkelte større hytteområder til fjells.

Hun viser til at det i 2012 ble utgitt en veileder.

Den skulle inspirere til bruk av belysning i by- og stedsutvikling, og understreket også behovet for riktig bruk av lys.

Nå vil departementet se nærmere på behovet for å aktualisere temaet på nytt, og muligens oppdatere veilederen.

– Særlig kapittelet som angår lysteknologi, der utviklingen går raskt.

I Klima- og miljødepartementet sier videre statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) at man har blitt klar over at lys påvirker insekter mer negativt enn man har trodd.

Insekter får ikke gjort pollineringsjobben sin fordi de blir forstyrret eller drept av kunstige lyskilder.

– Vi har gjennom arbeidet med den kommende tiltaksplanen for ville pollinerende insekter begynt å se på hvordan vi kan øke kunnskapen og å utrede hvilke tiltak som kan være effektive for å redusere negativ påvirkning av kunstig lys for insektene, spesielt for de nattaktive pollinerende insektene.

Composite image of Europe at night, 2016.

Europa nattetid.

Foto: NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens
Har verden blitt for lys?

Har verden blitt for lys?

Foto: lightpollutionmap.info