Hopp til innhold

Vegvesenet tilbød 300.000 i erstatning – retten tilkjente Ulf 2,7 millioner

Veien til Ulf Pedersens verksted skulle stenges, men han var ikke fornøyd med vegvesenets erstatning. I retten ble han tilkjent nesten ti ganger så mye.

ulf pedersen

Rana tingrett har kommet frem til at vegvesenet må betale Ulf Pedersen 2,7 millioner kroner i erstatning.

Foto: privat

Fylkesvei 17 gjennom Liafjellet i Lurøy kommune skal utbedres grunnet rasfare i området. Veiene som fører til arbeidsplassen til Ulf Pedersen blir da stengt.

På bakgrunn av dette tilbød Statens vegvesen Pedersen 300 000 kroner i erstatning. Det godtok ikke Pedersen, og gikk til tingretten for å avgjøre saken. Han ønsker ikke å kommentere saken selv, men sa i fjor til NRK at 300.000 kroner knapt var fem prosent av verdien på verkstedet hans.

– Det er noe jeg aldri kommer til å gå med på, jeg kaller det et ran, sa Pedersen da.

Nå har Rana tingrett kommet frem til at vegvesenet må ut med rundt 2,7 millioner kroner, i stedet for de 300 000 de først har bydd.

Har høy bruksverdi

Salgsverdien på eiendommen hvor Ulf Pedersen driver næringsvirksomhet er beregnet til 200.000 kroner, men det er bruksverdien som gjør at retten mener Statens vegvesen må ut med en betydelig større sum.

«Det fremstår dermed klart for skjønnsretten av bruksverdien er høyere enn salgsverdien og retten finner i medhold til ekspropriasjonserstatningsloven § 4 at det er eiendommens bruksverdi som skal legges til grunn for erstatningsutmålingen», heter det i dommen.

I september i fjor sa Pedersen til NRK at 300 000 kroner ville være altfor lite til å kunne gi en trygg fremtid.

– Jeg sitter med to barn og en langtidssykmeldt samboer, og ender opp uten verkstedet. Med de 300 000 kronene i erstatning som ikke dekker lånene, går jeg mildt sagt en uviss fremtid i møte, men jeg gir meg ikke, sa han den gang.

verksted robust båt ulp pedersen

Det er bruksverdien til verkstedet til Ulf Pedersen som legge til grunn for erstatningsutmålingen. Han bygger det meste av båtene selv, men leier inn hjelp ved behov.

Foto: Privat

Mener det ikke er korrekt

– Vi ser at retten har kommet til en annen vurdering enn det vi mener er korrekt. Vi er uenig i dommen, men siden den ikke er rettskraftig ønsker vi ikke kommentere noen flere detaljer.

Det sier Trond Dalhaug, Seksjonssjef for Erverv og eiendomsforvaltning i Statens vegvesen. Han anerkjenner den store forskjellen i verdivurderingene, men ønsker ikke kommentere ytterligere.

– Jo, det er et stort sprik. Det er sånn sett et stort sprik andre veien også. Vi leser dommen og gjør våre vurderinger, så får vi se hva vi gjør, sier han.

– Hvem er det dere henvender dere til nå?

– Nå er standard prosedyre at vi forhører oss med fylkeskommunen som eier veien i tillegg til Vegdirektoratet. Det gjør vi for å få råd og innspill, så gjør vi en ny vurdering om vi skal anke eller ikke, sier han.

NRK har vært i kontakt med Ulf Pedersen som ikke ønsker å kommentere saken før ankefristen har utløpt 17. september.