Hopp til innhold

Ulf må gi slipp på livsverket fordi staten skal bygge ny veg: – Jeg blir ranet

Enkeltmannsforetaket Robust båt må selge verkstedet grunnet vegbygging. Eier Ulf Pedersen ble tilbudt 300 000 i erstatning: – Helt uakseptabelt.

ulf pedersen

Ulf Pedersen har ikke fått muligheten til å ansette nye folk til verkstedet sitt etter at veien til arbeidsplassen ble vedtatt stengt i fjor.

Foto: privat

De 300 000 kronene innehaver Ulf Pedersen får tilbud om, er ifølge han selv knappe fem prosent av verdien på verkstedet.

Det er noe jeg aldri kommer til å gå med på, jeg kaller det et ran, sier Pedersen.

Fylkesvei 17 gjennom Liafjellet i Lurøy kommune skal utbedres grunnet rasfare i området. Veiene som fører til arbeidsplassen til Ulf Pedersen blir da stengt.

– Jeg hadde gått konkurs ganske kjapt selv om verkstedet mitt ikke hadde blitt revet ned under denne prosessen. Alle veiene rundt skal stenges, slik at folk kommer seg ikke inn hit uansett.

verksted robust båt ulp pedersen

Her er verkstedet til Ulf Pedersen. Han bygger det meste av båtene selv, men leier inn hjelp ved behov.

Foto: Privat

Ifølge Pedersen selv skal enkeltmannsforetaket være verdivurdert til et sted mellom 4 og 6,6 millioner kroner.

Les også: Vegvesenet må betale erstatning etter dødsulykke

Pedersen startet enkeltmannsforetaket Robust båt i 2004 og har siden den gang drevet verkstedet i Lurøy. Firmaet bygger båter fra 14–20 fot, utfører vedlikehold og annet arbeid innen sveising av stål og aluminium.

Det er på vegne av Nordland fylkeskommune at Statens vegvesen skal bygge en ny veg i tunnelen gjennom Liafjellet.

fv17luroy

Byggingen på fv. 17 startet høsten 2016 og prosjektet skal være ferdig i løpet av 2019.

Foto: Statens vegvesen

Prosjektet strekker seg over omtrent 5,5 kilometer, fra Brattland i sør til kommunegrensa mellom Lurøy og Rødøy.

Store sprik mellom krav og tilbud

Trond Dalhaug er Seksjonsleder for eiendomsseksjonen i Statens vegvesen. Han ønsker ikke å gå i detaljer om saken, ettersom den ikke er ferdigbehandlet. Han tror saken til slutt havner i skjønnsretten.

– Ulf skal ikke se bort ifra at han får et nytt tilbud for verkstedet, men saken kommer nok til å gå rettens vei, da det er for stort sprik mellom hva han ønsker og hva vår sakkyndige har vurdert.

Les også: Nye tunneler kan bli billigere enn å ruste opp de gamle

rasfare ulf pedersen

Det er stor rasfare rett over verkstedet til firmaet Robust båt.

Foto: Privat

Selv om Statens vegvesen og Pedersen er langt fra enige om tallene når det gjelder erstatningen av verkstedet, forstår Dalhaug godt at eieren er frustrert.

Det er et enormt sprik, slik at jeg skjønner at Pedersen er skuffet. Det er ikke alltid like lett å bli enig om erstatningen, det er derfor lurt her å prøve å få inn en tredje part.

– Ei uviss fremtid

Verkstedeieren er usikker på hva fremtiden vil bringe, men forteller at han ikke har tenkt å gi seg før han får viljen sin.

– Jeg sitter med to barn og en langtidssykmeldt samboer, og ender opp uten verkstedet. Med de 300 000 kronene i erstatning som ikke dekker lånene, går jeg mildt sagt en uviss fremtid i møte, men jeg gir meg ikke, sier Pedersen.

Les også: Vegbygger dømt til å betale millioner til vegvesenet