Reagerer på «karakterbok» for anleggsbedrifter

Statens vegvesen gir entreprenørene skolekarakterer etter hvor god jobb de gjør. Bransjen mener det er spesielt at vegvesenet gir karakterer til de samme selskapene de har pågående tvister med.

veg5

Alf Brekken og sønner var på randen av konkurs da de mener å mangle sluttoppgjør på nærmere 200 millioner.

Foto: Gisle Forland / NRK

Gjennom flere artikler har NRK omtalt byggebransjens utfordringer med offentlige oppdrag. Siden 2015 er Statens vegvesen saksøkt over 30 ganger av entreprenører som mener at staten skylder dem penger.

I januar tok vegvesenet i bruk «karakterbok» for å registrere erfaringer med entreprenørene. Dette skal benyttes for å bedre samarbeidet med entreprenørene og i forbindelse med tildeling av nye kontrakter. Så langt har ti kontrakter fått karakterbok.

Systemet som har fått navnet «karakterboka» gir grunn til bekymring, mener Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Det er ganske spesielt at det er Statens vegvesen som skal sette karakter på de samme entreprenørene man har en pågående konflikt med, sier administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb.

Hun sier de ofte opplever at flere av deres entreprenører havner i tvist med Statens vegvesen.

– Sår tvil om nøytraliteten

Ofte skyldes tvistene mellom entreprenøren og vegvesenet uenighet om hvem som har ansvaret for uforutsette hendelser.

– Vi er ikke trygge på at karakterboka ikke vil kunne gi utslag for entreprenører som har vært i skvis med Statens vegvesen som byggherre.

– Men er det ikke positivt at Statens vegvesen ønsker å øke kvaliteten?

– Å ønske å heve kvaliteten på norsk infrastruktur ønsker også alle entreprenører. At det også skal settes krav i anbud til kvalitet, og ikke bare pris, er vi også for.

Ønsker å belønne de som gjør en god jobb

Tanken bak det nye systemet er at det ikke bare er prisen som skal avgjøre hvem som vinner en kontrakt. Også HMS, kvalitet og hvordan jobben er gjennomført, skal tas med i vurderingen. Sluttevalueringen og karakteren lagres i en database hos Statens vegvesen.

Bettina Sandvin

Administrerende direktør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

– Det skal lønne seg å ha gode karakterer. Grunntanken er at du skal få uttelling for å ha gjort en god jobb, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Bettina Sandvin.

– Mener tvistesaker ikke skal påvirke karakter

Sandvin er ikke enig i at det er problematisk å vurdere de samme entreprenørene som de har en pågående uenighet med.

Hun sier at det i begrunnelsene for karaktersettingen ikke skal legges vekt på om leverandøren eksempelvis har levert inn stevning av vegvesenet.

– Bekymringen mange har er forståelig. Vi mener det ikke er noen enkel vei vi prøver å gå, men vi tror det er riktig å belønne en god og løsningsorientert arbeidsmetode.

Blir det ikke en interessekonflikt i at dere skal vurdere de samme entreprenørene dere kanskje har en pågående konflikt med?

– Det vi evaluerer og legger til i karakterboka vil nødvendigvis ha en viss grad av subjektivitet. Entreprenørene får mulighet til å imøtegå ting de mener er feil i evalueringen.