Hopp til innhold

Nytt togtilbud kan gi pendlere opptil 2 timer lenger arbeidsdag

Pendlere fra de nordligste kommunene i Vestfold får et dårligere togtilbud fra neste år. – I verste fall må jeg bytte jobb, sier Hulda Gran Elvestad.

Hulda Gran Elvestad og Even Gran bruker reisetiden på toget til arbeid.

REGIONTOG: Hulda Gran Elvestad og Even Gran ønsker å beholde regiontoget for å kunne utnytte reisetiden til jobb.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Neste år åpnes det en ny togstasjon i Horten med et nytt dobbeltspor som går gjennom kommunen.

Med dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker blir det mulig å kjøre fire tog i timen på Vestfoldbanen.

Det høres jo positivt ut? Men det er ikke bare godt nytt for alle.

Får dårligere togtilbud

Dobbeltsporet skal stå ferdig i slutten av 2025, og skal kutte reisetiden til Oslo med 10–15 minutter.

Men det gjelder kun for reisende sør for Tønsberg.

Pendlere i Horten og Holmestrand blir i stedet henvist til lokaltog. Det gir et dårligere tilbud til pendlere nord i fylket.

Mens regiontogene har god seteplass, internett og mulighet til å lade PC-en, har ikke lokaltogene samme muligheter.

Får reisetid som arbeidstid

– Det gjør det vanskeligere å bruke reisetiden til å jobbe, sier pendler Even Gran.

I snart 20 år har han pendlet fra Horten til Oslo. Reisen er en del av arbeidstiden hans.

Hulda Gran Elvestad og Even Gran pendler fra Horten til Drammen og Oslo, men bruker bruker reisetiden til arbeid.

Når reisetiden kan brukes på jobb, fungerer pendlerlivet for Hulda Gran Elvestad og Even Gran.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Det har vært en forutsetning for at jeg kan pendle. Jeg har en times reisetid inn til Oslo. For å kunne ha den jobben er det en forutsetning at jeg kan sitte på toget og jobbe.

Gode arbeidsforhold på toget er også viktig for den ferske togpendleren Hulda Gran Elvestad.

– På dette toget er det god plass. Her kan jeg sitte og jobbe og få dekket inn litt arbeidstid for reisen.

Med to små barn hjemme, er det viktig at arbeidsdagen hennes ikke blir for lang.

– Dersom jeg ikke kan jobbe på toget, må det bli mer hjemmekontor. I verste fall må jeg bytte jobb, men det håper jo ikke det blir tilfellet.

– Her er det trangt

I tillegg til to tog i timen fra Skien til Oslo, blir det to tog fra Tønsberg til Oslo. Det er dobbelt så mye som i dag.

Det er synd at togene fra Skien ligger an til å kjøre forbi Horten og de andre stasjonene i nordre Vestfold, men jeg håper i det minste de snur og lar oss få beholde regiontoget, sier Gran.

For å teste om lokaltogene er så ille som fryktet, bytter Even Gran over til et lokaltog i Drammen. Toget har faste seterader med to og tre seter i bredden.

Even Gran (til venstre) prøver lokaltoget fra Drammen til Oslo. Ole Baartvedt (til høyre) sier det er for trangt å jobbe på lokaltoget.

Even Gran (til venstre) prøver lokaltoget fra Drammen til Oslo. Ole Baartvedt (til høyre) sier det er for trangt å jobbe på lokaltoget.

Foto: Aina Indreiten / Indreiten

– Her er det trangt og vanskelig å jobbe, slår han fast og får støtte av passasjeren i nabosetet.

Gran tror ikke han vil slutte å pendle selv om han må bruke lokaltog, men frykter en lengre arbeidsdag.

– Jeg vil bli mindre effektiv og da kan jeg ikke skrive arbeidstid for tiden på toget. Det betyr at jeg må være lenger på jobb i Oslo. Må jeg det, kan arbeidsdagen bli to timer lenger enn i dag.

Departementet lover bedring

Oppgraderingen av Vestfoldbanen vil gi et betydelig forbedret tilbud for det store flertallet av reisende.

Det lover statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet.

Cecilie Knibe Kroglund

Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund lover bedring når det nye dobbeltsporet er i gang på vestfoldbanen.

Foto: Kai Stokkeland

Flere avganger vil gi en jevnere fordeling av de reisende, sier hun.

Reisende fra Tønsberg og nord i Vestfold vil få bedre plass siden avgangene starter i Tønsberg. Dette muliggjør arbeid om bord på toget.

Årsaken til at regiontogene ikke kan beholdes er flere. Blant annet fungerer de ikke når nytt signalsystem skal tas i bruk.

Flere pendlere frykter de får inntil 2 timer lenger arbeidsdag dersom de må ta lokaltog og ikke kan jobbe på toget. Hva tenker du/dere om det?

Togene som skal stoppe i Horten, Holmestrand og Sande er egnet for både arbeid og hvile.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

En badevakt sjekker at en av gjestene er høy nok til å ta attraksjonen i Bø Sommarland.

Lyg om høgde og vekt i fornøyelsesparkar: – Det kan vere farleg

Krossobanen

Krossobanen blir stengt ut året