Hopp til innhold

Taper 60 millioner i året hvis Fosen-anlegget rives: – Uten tvil mye penger

Grunnrenteskatten på vindkraft kommer godt med for mange kommuner i Norge. Vefsn og Åfjord får 30 og 60 millioner hver.

Strid vindkraft Fosen

Fosen-anlegget i Åfjord kommune i Trøndelag. Dette området med vindturbiner har lenge vært omstridt, men det gir en god slump penger i kommunekassa.

I dag legger regjeringen frem et justert lovforslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024.

Skattesatsen blir på 35 prosent. Forslaget skal sikre fellesskapet en større andel av verdiene i vindkraftnæringen.

– Kommunene får større myndighet til å avgjøre om de vil ha vindkraft i egen kommune. Det er både riktig og bra. Men lokalsamfunnene som setter av areal til kraftutbygging skal ha noe igjen for det, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant fra Nordland (Sp).

Se oversikt over hvor mye vindkraftkommunene håver inn nederst i saken.

Dette gjør at den forholdsvis lille kommunen Vefsn på Helgeland får hele 30 millioner kroner ekstra i året fra staten.

Grunnen er det store vindkraftanlegget på Øyfjellet.

Anslaget er at Vefsn vil få over 30 millioner i året. Dette blir høye og stabile inntekter for kommunen. I tillegg kan kommuner få inntekter gjennom eventuelle egne utbyggingsavtaler. Jeg synes det er helt riktig at fellesskapet og kommunen får en andel av denne verdiskapinga, sier Mossleth.

Siv Mossleth (t.v.) og Marianne Sivertsen Næss

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Siv Mossleth.

Foto: Privat

Fosen-anlegget gir 62 millioner

En annen kommune som kan juble for de smått kontroversielle vindturbinene sine, er Åfjord kommune i Trøndelag.

Fosen-anlegget fikk mye oppmerksomhet da mange samer protesterte utenfor Stortinget tidligere i år, etter at Høyesterett slo fast at anlegget krenket samers rettigheter.

Les også Fjerner ekstraskatt - vil bygge flere vannkraftverk

Nomeland kraftverk i Iveland kommune.

Men ordføreren i kommunen, Erling Iversen (Sp) er svært glad for midlene som kommer inn til en gjeldstynget kommune.

– Det er uten tvil mye penger. Det vil skape mer forutsigbarhet. For de investeringene vi har gjort og de vi skal gjøre fremover, og å kunne drive kommunen, alt sammen.

Totalt har kommunen en gjeld på én milliard kroner, noe som er mye på en kommune med rundt 4200 innbyggere.

Erling Iversen, ordfører i Åfjord kommune 2023

Erling Iversen, ordfører i Åfjord kommune.

Foto: Åfjord kommune

Han skjønner at Fosen-saken er betent, men ifølge Iversen har det ikke vært i Åfjord folk har snakket høyest om å rive vindturbinene.

– Det var nesten ikke noe tema i Åfjorden under valgkampen. Vi fikk aldri noe spørsmål på det da vi sto på stand. Det er sikkert noen som vil rive, men vi må finne en ordentlig løsning.

– Så dere vil ikke rive?

– Det er ikke vår jobb å spekulere om forskjellige løsninger. Men du kan ikke skrive under på klimaavtaler med én hånd og rive i stykker vindturbiner med den andre. Samtidig skal vi ha respekt for reindriften og deres kulturarv.

Les også Vil setje all vindkraft­utbygging i reinbeite­område på vent

Storheia, Fosen, vindkraft

– Alfa og omega for å si ja

I Vefsn sitter påtroppende ordfører Rune Krutå (Ap) og er glad for at kommunen får forutsigbare inntekter i tiden fremover.

– Det er veldig bra, vi har håpet at vi skulle få på plass et system som skulle gi forutsigbare inntekter til kommunene, og det får vi nå.

– Hva har det å si for kommunen?

Rune Krutå med hjelp inne i et stort industrianlegg

Påtroppende ordfører i Vefsn, Rune Krutå (Ap).

Foto: Terje Haugnes

– Vi er jo i en tid der alle priser stiger, investeringer og nye sykehjemsplasser skal på plass. Så økte inntekter gjør at vi kan gi et bedre tilbud til innbyggerne. Rent prinsipielt er det viktig at når vi setter av plass til vindkraft, at man får forutsigbare inntekter tilbake. Det er alfa og omega hvis du skal få kommuner til å si ja til å etablere vindkraft i sitt område.

– Vil de gjøre det lettere å etablere vindkraftanlegg i fremtiden?

Les også Lanserer seg selv som «kjernekraftordfører»: – Vil vurdere ulike lokasjoner

Aker i Narvik

– Ja, isolert sett, men samtidig er det en del uklarheter rundt Fosen og areal. Så inntil videre så vil det nok ikke være noen stor fremgang, før saken der er avklart.

Krutå sier at han har sett positive ringvirkninger etter at vindkraftverket ble etablert.

– Vi ser behovet for kraften og vi har sett at etter vindkraftverket kom på plass, at vi har fått økt interesse for grønn industri i kommunen.

Anslagsvis fordeling på kommunenivå fra produksjonsavgift på vindkraft.

Kommune

GWh

Pst av total

Inntekt

Åfjord

2671

15,8

61,7 mill

Bjerkreim

1137

6,7

26,2

Kvinesdal

312

1,8

7,2

Hasvik

56

0,3

1,3

Eigersund

466

2,8

10,8

Karlsøy

139

0,8

3,2

Frøya

197

1,2

4,6

Tysvær

193

1,1

4,5

Båtsfjord

186

1,1

4,3

Ålesund

137

0,8

3,2

Måløy

137

0,8

3,2

Bremanger

610

3,6

14,1

Hitra

428

2,5

9,9

Nærøysund

314

1,9

7,3

Våler

195

1,2

4,5

Lebesby

119

0,7

2,8

Tromsø

786

4,5

17,8

Lindesnes

26

0,2

0,6

Farsund

220

1,3

5,1

Fjaler

149

0,9

3,4

Marker

192

1,1

4,4

Kinn

347

2,1

8

Fitjar

434

2,6

10

Narvik

104

0,6

2,4

Nord-Odal

530

3,1

12,3

Stad

75

0,4

1,7

Berlevåg

405

2,4

9,4

422

2,5

9,8

Gjesdal

208

1,2

4,8

Smøla

356

2,1

8,2

Selbu

311

1,8

7,2

Karmøy

25

0,1

0,6

Hamarøy

380

2,2

8,8

Utsira

4

0,0

0,1

Ørland

372

2,2

8,6

Sandnes

85

0,5

2

Vefsn

1321

7,8

30,5

Sortland

154

0,9

3,6

Time

109

0,6

2,5

Heim

38

0,2

0,9

Orkdal

508

3,0

11,7

Trysil

238

1,4

5,5

Åmot

131

0,8

3

Flatanger

407

2,4

9,4

Osen

78

0,5

1,8

Sokndal

341

2,0

7,9

Lund

209

1,2

4,8

Sirdal

591

3,5

13,7

Flekkefjord

79

0,5

1,8

Ekspander/minimer faktaboks