Utbedringen av «potetåkeren» på E6 kan bli utsatt

Vegvesenet mangler flere hundre millioner kroner for å gjøre ferdig E6 Helgeland nord. I verste fall kan vegstrekninger bli utsatt.

Første spadetak på E6 Helgeland nord

FØRSTE SPADETAK: Få veistrekninger i Norge har fått mer kjeft enn E6 gjennom Helgeland. Men 2. september ble første spadetak satt i jorda for prosjektet. F.v. statssekretær Tom Cato Karlsen, Torbjørn Naimak (i midten) og Albert Hæhre i Hæhre entreprenør.

Foto: Frank Nygård / NRK

Statens vegvesenet må be Stortinget om ekstra penger for å ferdigstille E6 Helgeland nord. Det skjer etter at vegvesenets egne beregninger sprakk med 450 millioner kroner.

Nye krav, og en ny kontraktsform kan forklare noe av overskridelsen, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak. dag

– Det er prisen vi fikk inn etter å ha vært gjennom en anbudsfase som er høyere enn det vi har lagt til grunn.

Flere runder

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

E6 nord på Helgeland har blitt kalt en potetåker og Statens vegvesen har mottatt en rekke klager fra bilister som har måttet skifte ut frontruta etter steinsprang i møte med grusdumpene gjennom Dunderlandsdalen.

– Alt som er gjort siden kong Haakon åpnet veien i 1937 er flikking, har flere yrkessjåfører tidligere sagt med et sukk til NRK.

Første spadestikk

I høst satte Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør det første spadetaket i jorda for det som skal bli ny E6 nord på Helgeland.

I prosjektet som omfatter strekningen Korgen–Bolna, skal det bygges 62 km vei, 47 km langs allerede eksisterende E6.

På grunn av manglende interesse ved den første utlysningen av prosjektet–som skal stå ferdig i oktober 2019–måtte Vegvesenet gjennom flere runder med entreprenørene før anbud ble gitt. Da resultatet forelå hadde kostnadsrammen for prosjektet økt fra 1,87 til 2,32 milliarder kroner.

(artikkelen fortsetter under)

E6 Helgeland nord

Helgeland nord er det første av i alt tre delprosjekter i veiutviklingspakken E6 Helgeland, som er beregnet å koste nærmere 5,2 milliarder kroner. Om lag 80 prosent av utbyggingen skal finansieres av Staten, mens resten av pengene hentes inn gjennom bompenger. E6 Helgeland nord ble den 3. juni 2014 vedtatt i Stortinget.

Foto: Statens vegvesen

– Vi ønsker å få en avklaring i prosessen mellom regjeringen og Stortinget. Det ligger utenfor vår styring, sier Naimak.

– Betyr det at Statens vegvesen regner med å få bevilgningen allerede i 2016?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Vi har de pengene som ligger inne for å kunne gjennomføre en fornuftig jobb i henhold til kontrakten vi er inn i.

Regjeringen utelukker ikke forsinkelser

Etter det NRK erfarer kan enkelte av de planlagte vegstrekningene i verste fall måtte utsettes på ubestemt tid. Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen (Frp), vil nå se nærmere på overskridelsen–før de tar saken tilbake til Stortinget.

E6 GJENNOM DUNDERLANDSDALEN i rana

E6 i Dunderlandsdalen: Statens vegvesen har frest opp gammel asfalt og lagt den på igjen i de verste hullene. Planen er at det kommer ny asfalt over.

Foto: Susanne Lysvold / NRK

E6 i Dunderlandsdalen

Dette er et kjent syn for bilistene som kjører E6 nord på Helgeland.

Foto: Ricky Hagen
– Vi har bedt om en redegjørelse for hva som kan være årsaken til dette, og hvordan vi eventuelt kan skalere ned deler av prosjektet, med hensyn til standard for å komme ned på et nivå nærmere det som har vært rammen for prosjektet.

Han sier det er vanskelig å utelukke at det kan bli forsinkelser.

– Vi jobber så fort vi kan med å få dette på plass slik at vi unngår forsinkelser og nedskalering av prosjektet.

Nå vurderer departementet hvordan de skal håndtere overskridelsen.

Etter det NRK erfarer kan enkelte av de planlagt vegstrekningene, og bygging av gang, og sykkelveier bli utsatt på ubestemt tid.

elendig vegstandard i Dunderlandsdalen

SKREKKEKSEMPEL: Asfalten har gått i oppløsning i Hjartåsbakken i Dunderlandsdalen i Rana.–Under er det fin-fin matjord, konstaterer sjåfør Bjørnar Solvoll (innfelt).