NRK Meny
Normal

Unikt forsvarssenter kan forsvinne

Deler av virksomheten til rakettskytefeltet på Andøya står i fare, dersom flystasjonen legges ned, mener daglig leder Gunnar Jan Olsen.

Skarp missil mot himmelen på Andøya

Her skytes en skarp missil mot himmelen på Andøya.

Foto: Fredrik Heggeset Tranø / Forsvaret

– Testsenteret for militære våpensystemer blir vanskelig å drive videre, hvis forsvaret flyttes til Evenes, sier daglig leder Gunnar Jan Olsen ved Andøya Test Center.

Rakettskytefeltet er en del av Andøy Space Center. Gjennom dette samarbeidet tester de militære raketter, våpensystemer og jagerfly for forsvaret og NATO.

Dersom basen flyttes til Evenes innen 2021, slik forsvarssjefen foreslår i sitt fagmilitære råd, tror Olsen at det vil få alvorlige konsekvenser for dem.

– En del av aktivitetene vi gjør vil antageligvis bli umulige å gjennomføre fordi vi har et så tett samarbeid med flystasjonen som vi har.

En økende etterspørsel

Hvis forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen får det som han vil, er Gunnar Jan Olsen redd for at kundene forsvinner ut av Norge.

– Det finnes alternativer i Sør-Afrika og California som holder på med det samme. Og vi er ett av de mest avanserte skytefeltene i Europa, så det vil være veldig synd hvis vi ikke klarer å drive lenger.

Andøya Rakettskytefelt

I dag er det 300 arbeidsplasser på Andøya flystasjon.

Foto: Wikimedia Commons

Det kan føre til at arbeidsplasser og viktig kompetanse går tapt for senteret som er det eneste av sitt slag i landet.

Da forsvarssjefen denne uka besøkte flystasjonen på Andøya, understreket han at kun forsvarsfaglige hensyn var vurdert, og ikke lokale konsekvenser.

Skal se på konsekvensene

Forsvarspolitisk talsperson for Høyre, Regina Alexandrova, sier alle innspill fremover er viktig.

– Men jeg kjenner ikke til hva slags kobling dette har til Orion-flyene og basestrukturen vi har på Andøya. Så dette må vi se nærmere på for å få oversikt over konsekvensene, sier hun.

Forsvarssjefens råd skal behandles i Stortinget til våren, og Gunnar Jan Olsen ved testsenteret er foreløpig optimistisk.

– Vi tror at de rette beslutningene vil bli tatt til slutt, sier han.

Fra pressekonferanse torsdag

Haakon Bruun-Hanssen anbefaler i sitt fagmilitære råd at forsvarsbudsjettet økes med 3 milliarder kroner.