Tvang nordlendinger til piratvirksomhet

På 1600-tallet herjet brutale sjørøvere fra Sør-Europa utenfor kysten av Nord-Norge. Der stjal de med seg både tørrfisk og nordlendinger.

Gammelt kart fra Universitetsbiblioteket i Tromsø

Dette gamle kartet fra Universitetsbiblioteket viser handelsruta som gikk fra Sør-Europa til Nord-Russland. Det var her sjørøverne slo til, ifølge historiker Rune Blix Hagen.

Foto: Universitetsbiblioteket

Dersom du trodde sjørøvere bare holdt til i varmere strøk på storhetstiden, må du tro om igjen.

Også langs kysten av Nord-Norge var det storstilt piratvirksomhet, der sjørøverne tjente seg en formue på å plyndre både nasjonal og internasjonal handel.

Historiker Rune Blix Hagen

Historiker Rune Blix Hagen ved Universitetet i Tromsø har tatt et dypdykk i den ukjente historien om sjørøvere i Nord-Norge.

Foto: Privat

Historiker Rune Blix Hagen ved Universitetet i Tromsø har jobbet mye med hekseprosesser, og i den forbindelse kom han over de nordnorske sjørøverne.

– Det dukket sakte, men sikkert opp en ganske så utrolig historie som er veldig lite kjent, forteller Hagen til NRK.

– Faktisk var det både en del helgelendinger, vesterålinger og folk fra Lofoten som ble tvunget inn i sjørøvervirksomhet. Så det er veldig sannsynlig at nordlendinger var med på røvertoktene, legger historikeren til.

Et lukrativt bytte

Men hva i all verden gjorde piratene fra sør i Europa helt oppe i Nord-Norge, lurer du kanskje på? Det handler om penger.

På slutten av 1500-tallet oppdaget engelskmennene en meget lukrativ handelsvei mellom Vest-Europa og Nord-Russland, som etter hvert fikk navnet «Nordkappruta».

– Ved å seile langs kysten av Nord-Norge slapp de handelsreisende unna tollbarrierene i Østersjøen. De tok veien om Nordkapp og Arkangelsk i stedet, forklarer Rune Blix Hagen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Gammelt kart fra ca 1570

Dette kartet er fra ca. år 1570, og er hentet fra Universitetsbiblioteket.

Foto: Universitetsbiblioteket, UiT

Disse skutene fra blant annet London, Hull, Amsterdam var lastet med store verdier, og da gjaldt det å slå til.

– Skutene som var på vei fra Russland og mot Nord-Norge hadde med seg dyr pels og skinnvarer, en del gods og gull østfra, i tillegg til kostbart utstyr. Derfor var det meget lukrativt for pirater å plyndre, sier historikeren.

Plyndret tørrfisk

Men det var slett ikke bare internasjonale luksusvarer som ble stjålet av piratene.

– Også den nasjonale handelstrafikken med fisk og korn, som gikk mellom bergenske borgere og fiskere fra Nord-Norge, ble rammet av piratangrep. Noen ble sågar bragt med sørover i Europa, forklarer Hagen.

Men hvorfor har egneltig denne historien fra nord vært så lite kjent? Svaret er sammensatt, mener Rune Blix Hagen.

– For det første har vi ikke trodd at piratvirksomhet fant sted i et så perifert og fattig strøk av Europa. I tillegg har det nok blitt skjøvet litt til side av historikerne.

– Når tok denne epoken slutt?

– Det har vi ikke klart å finne ut ennå. Men det ser ut som om sjørøverne forsvant gradvis fra nordområdene mot slutten av 1600-tallet, da denne lukrative transitthandelen opphørte, avslutter historikeren.

Willem Barentsz kart over nordområdene fra 1599

Willem Barents sitt kart over nordområdene fra ca. 1599.

Foto: Universitetsbiblioteket