NRK Meny
Normal

Tror på omkamp om jagerflybasen i Nord-Norge

Tidligere forsvarstopp Jacob Børresen tror på omkamp om fremskutt jagerflybase mellom Andøya og Evenes. – Stortingsvedtaket fra 2012 bør endres hvis Norge fortsatt skal ha Orion-fly, mener han.

Orion-fly på Andøya

Forsvarssjefen konkluderte i sitt fagmilitære råd med at han må legge ned Andøya flystasjon og dermed også overvåkingen i nordområdene med Orion-flyene. Men i statsbudsjettet bevilget regjeringen 35 millioner kroner for å øke aktiviteten til nettopp Orion-flyene.

Foto: Arkiv / Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Våren 2012 vedtok Stortinget å etablere hovedflybasen for Norges kampfly på Ørland i Sør-Trøndelag.

Samtidig ble det bestemt at Evenes skal fungere som en fremskutt base og huse et mindre antall kampfly som en fremskutt base.

Da avgjørelsen ble tatt på Stortinget i 2012 etter en langvarig kamp ble ikke Andøya vurdert som alternativ. I stedet ble de utelukket som framskutt base tidligere i perioden på grunn av støyproblematikk, selv om en rapport slo fast at det var den billigste løsningen.

– Andøya er bedre enn Evenes

Men etter at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la frem sitt fagmilitære råd forrige uke kan det være duket for omkamp om den fremskutte basen mellom de to nordnorske kommunene.

Det tror i hvert fall tidligere flaggkommandør i Forsvaret, Jacob Børresen.

Jacob Børresen

Tidligere flaggkommandør i Forsvaret, Jacob Børresen, tror på omkamp i nord.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Andøya er en bedre jagerflyplass enn Evenes, er hans enkle konklusjon.

Og det er det politiske spillet som tvinger frem omkampen, mener han.

Forsvarssjefen vil legge ned – regjeringen gir mer penger

Bakgrunnen er at forsvarssjef Bruun-Hanssen mener han ikke har råd til å opprettholde både Andøya og Evenes som militære baser. Han konkluderte derfor i sitt fagmilitære råd med at han må legge ned Andøya flystasjon og dermed også overvåkingen i nordområdene med Orion-flyene.

Men i statsbudsjettet satser regjeringen 35 millioner på å øke aktiviteten til nettopp Orion-flyene.

– At regjeringen foreslår å sette av penger til flere Orion-patruljer i nord, bærer bud om at regjeringen kanskje ikke kommer til å følge forsvarssjefens råd om å legge på Andøya, tror Børresen.

– Og hvis det stemmer, vil jeg tro at et naturlig neste skritt er å legge bort ideen om en fremskutt base på Evenes, konkluderer han.

Og selv er ikke den tidligere forsvarstoppen i tvil om hva han mener vil være den beste løsningen dersom Stortinget berger Andøya.

– Jeg mener det er militært sett unødvendig og økonomisk sett uforsvarlig å opprettholde Orion-flyene samtidig som man har en fremskutt base på Evenes.

(artikkelen fortsetter under)

Evenes lufthavn

Her på Evenes har Stortinget vedtatt å legge en fremskutt base for Norges jagerfly.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Ikke skremt

Men Børresens utspill skremmer ikke Evenes-ordfører Svein Erik Kristiansen:

– Jeg frykter ikke en omkamp. Det er to ulike regjeringer som har slått fast at det skal være kampfly, og det har også nå forsvarssjefen bekreftet i sitt fagmilitære råd.

Men til tross for at politikerne bestemte seg for tre år siden – alt kan skje, mener Jacob Børresen.

– Et stortingsvedtak gjelder helt til Stortinget fatter et nytt vedtak.

Andøya flystasjon er på grunn av sin beliggenhet utfordrende med hensyn til støy med et nytt kampfly. Analyser viser imidlertid at Andøya er et realistisk QRA-alternativ ved et såpass lite antall flybevegelser som QRA-oppdragene statistisk representerer.

Rapport fra Forsvarsdepartementet i 2011: Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly
Innbyggerne i Evenes gikk i strupen på forsvaret