Trodde de mystiske bildene var oppdaget – her er teoriene om hva som har skjedd

Bildene av levningene i mausoleet på Dønna er sporløst borte. Nylig ga et nytt spor håp om at bildene kunne bli funnet.

Levning mausoleet i Dønnes Kirke

Dette er fortsatt det eneste bildet som finnes av levningene i gravkammeret, et bilde som er gjengitt i boken Nordnorsk Kulturhistorie med Riksantikvaren som kilde. I dette kulturbindet står det at bildet er av krigsråd Hans Emahus Tønder Coldevin.

Foto: Faksimile: Nordnorsk Kulturhistorie/Riksantikvaren

NRK har fortalt historien om Norges eldste og best bevarte mausoleum på øya Dønna på Helgeland. En sak som har blitt lest av mange og som har skapt mye engasjement.

Mausoleet består av 22 kister fra Tønder- og Coldevin-slekta, og kistene og levningene til de som hviler der er oppsiktsvekkende godt bevart.

Den kjente arkitekten og antikvaren Håkon Christie var den første som jobbet iherdig med å bevare både mausoleet og Dønnes kirke.

Christie og hans assistent Sigrid Holm åpnet alle kistene, identifiserte alle levningene, beskrev og fotograferte innholdet i kistene. Bildedokumentasjonen bestod av i alt 46 bilder ifølge rapporten som ble skrevet.

I dag finnes det bare ett bilde av levningene i gravkammeret, et bilde som er gjengitt i boken Nordnorsk Kulturhistorie med Riksantikvaren som kilde.

Negativene til dette bildet og alle de andre bildene er sporløst forsvunnet, ifølge Riksantikvaren.

Hva har skjedd?

Riksatikvarens restaurering på 70-tallet i Mausoleet i Dønnes Kirke
Foto: Sigrid Holm, RIKSANTIKVAREN / Holm, Sigrid
Det hersket stort forfall da Riksantikavren i 1971 startet arbeidet med å berge kulturminnet mausoleet i Dønnes Kirke. Arbeidet varte i nærmere tredve år og ble avsluttet av restaureringstekniker Heinz-Jürgen Kusch i Nordland Fylkeskommune.

Teori 1: Fjernet av noen som ikke vil at de skal vises?

Etter at bildene forsvant er det mange som har spekulert på om de ble fjernet med vilje av noen som ikke ville at de skulle vises «i all sin gru».

Heinz-Jürgen Kusch restaurerte kistene i mausoleet på Dønnes. Han tror at de er blitt fjernet av noen som i likhet med ham selv ikke ønsker at de skal bli delt og spredt.

– Jeg er ganske sikker på at de som hviler i mausoleet ikke ville at de skulle bli vist frem slik etter sin død. De ønsket å bli husket for den de var, ikke som mer eller mindre godt bevarte lik, sier Kusch.

Heinz Kursch

Heinz-Jürgen Kusch som har restaurert kistene i mausoleet i Dønnes kirke mener bildene er fjernet av noen som ikke vil at de skal vises.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Teori 2: Riksantikvaren har dem likevel?

Men kan det være slik at Riksantikvaren har dem likevel, de har bare blitt borte i mengden?

Anne Beate Christophersen var kollega med nå avdøde Sigrid Holm som tok de mystiske bildene for Riksantikvaren i 1972.

Da Anne Beate Christophersen leste om de forsvunne bildene ble hun svært overrasket.

Hun hadde nemlig levert en hel eske med bilder og annen dokumentasjon til Riksantikvaren allerede tilbake i 2013.

– Det var spesielt bilder av levninger av barn som gjorde sterkt inntrykk og sånt glemmer man ikke, sier hun.

Bildene fant Christophersen under opprydning etter Sigrid Holms død.

Kunne de mystiske bildene likevel ligge hos Riksantikvaren?

Fra Riksantikvarens arbeid i Dønnes kirke

Sigrid Holm tok en rekke bilder fra restaureringsarbeidet i Dønnes kirke i 1972. Men mange av dem forsvant sporløst.

Foto: Sigrid Holm / Holm, Sigrid

NRK tok kontakt med Riksantikvaren med de nye opplysningene om at det skal ha blitt levert en hel eske med bilder til dem i 2013.

Og ganske riktig: Noen timer etter finner Riksantikvaren esken i arkivet sitt.

Men etter å ha gått igjennom materialet viser det seg at de fortsatt ikke kan finne bilder av levningene i kistene fra mausoleet i Dønnes kirke, slik Anne Beate Christophersen sier hun har sett. De finner bilder av kistene utvendig, men ingen av innholdet.

Det viser seg nemlig at esken i tillegg til materiale fra mausoleet i Dønnes kirke også inneholdt bilder fra Rosenkrantz gravkapell hvor Holm også hadde vært fotograf.

– Vi har nå undersøkt fotografiene fra Rosenkrantz gravkapell, og ser at disse fotografiene er av levninger av barn. Disse bildene er tatt av Sigrid Holm, og fulgte altså med i materialet vi fikk oversendt i 2012, sier seksjonssjef Marit Hellum i Riksantikvaren arkivseksjon.

Bildene Christophersen har sett stammer altså fra et annet mausoleum.

Dønnes kirke. Gravminner. Coldevins gravsted/minne.

Dette er et av bildene som er kommet til rette. Men bildene som kommer til rette er bare av kistene, ikke innholdet i kistene.

Foto: Sigrid Holm / Holm, Sigrid

Teori 3: Rotet vekk?

En siste teori er at bildene har forsvunnet et sted på veien.

Fredrik Eriksen hos Riksantikvaren sier noen av bildene må ha vært hos dem så sent som i 1994.

– På den tiden hendte det at bilder forsvant på trykkerier eller andre steder i publiseringsprosessen, sier Fredrik Eriksen hos Riksantikvaren.

Hva som har hendt med bildene av levningene i Dønnes kirke som er beskrevet i rapporten til Håkon Christie i 1972 er med andre ord fortsatt uklart.

Om de ble ødelagt, om de bare ble borte eller om noen bevisst har fjernet dem er fortsatt et mysterium.