Tilltsvalgt på Andøya flystasjon: – Har miset tilliten til byråkratene

De ansatte på Andøya flystasjon har en klar beskjed til nordlandspolitikerne på Stortinget som kom til Andøya i dag. – Byråkratene har mistet vår tillit. Ikke la dere lure av av dem når framtiden vår skal avgjøres i november, sier tillitsvalgt.

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya er bekymret for at deler av langtidsplanen for Forsvaret vedtas på feil grunnlag.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Ordføreren i Andøy reagerer på feil som er avslørt i regjeringen sin rapport om Andøya flystasjon. Andøyposten har funnet sprik på flere millioner kroner i tallgrunnlaget i rapporten regjeringen har lagt til grunn for forslaget om å legge ned basen.

– Tallspriket skaper en oppfatning av usikkerhet rundt innholdet i rapporten. Det er overraskende at den type feil blir gjort, her burde konsulentselskapet gjort en bedre jobb, sier Jonni Solsvik (H) til NRK.

I dag møtte lokalpolitikere og stortingsrepresentanter innbyggere i Andøy til folkemøte, etter at regjeringen i vår foreslo å legge ned flystasjonen. Der fikk de klar beskjed fra de frammøtte.

– Ikke la dere lure av byråkrater og andre med økonomiske interesser når Forsvarets langtidsplan skal vedtas i november, sier Stein Håkon Eilertsen, som er leder for Norges Offisersforbund på Andøya.

Han mener at det i hele prosessen angående langtidsplanen har det vært mulig å gjennomskue at det endelige svaret skulle bli; bort med Andøya og inn med Evenes, koste hva det koste vil.

– Et bestillingsverk

I den såkalte distriktsmessige konsekvensutredningen (DKU), som PricewaterhouseCoopers (PwC) har utarbeidet, oppgis det at Forsvaret legger igjen 1,9 millioner kroner lokalt i Andøy. Forsvarsdepartementet innrømmer feil, og har nå kommet frem til at den samlede summen er på totalt 16,8 millioner kroner, inkludert strøm, nettleie og kommunale avgifter.

– Analysen er et bestillingsverk og et spill for galleriet. Det har vi yrkesmilitære på Andøya flystasjon hevdet hele tiden. Jeg har mistet tillit til byråkratene.

Avviser skjult agenda

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya på folkemøte på Andøy

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya deltok på folkemøtet i dag. – Analysen er et bestillingsverk og et spill for galleriet, sier han.

Foto: Robin Jensen, Deadline Media

Forsvarsdepartementets avviser i dag at det finnes noen skjult agenda, og forteller at både de og regjeringen har vært tydelige på at en nedleggelse av Andøya flystasjon vil få konsekvenser for lokalsamfunnet.

– De unnskyldningene er bare tøv. De sier også at de ikke er villig til å se på avgjørelsen på nytt, til tross for avsløringene, sier Eilertsen.

Nå setter han og miljøet på Andøya sin lit til stortingspolitikerne, som skal avgjøre saken.

– Ta dere en tur på besøk til Forsvarets avdelinger, søk informasjon, lytt til gode innspill, det er slik dere vil oppnå godt grunnlag for å kunne ta en god å riktig beslutning i november. Dere er valgt fordi vi har tillit til dere, og da må dere vise oss tilliten verdig, sier Eilertsen.

Går inn for todelt løsning

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap) var tilstede på møtet i dag. Arbeiderpartiet har ikke konkludert i saken, men han sier han vil jobbe for å bevare Andøya flystasjon.

– Det problematiske i denne saken er at den ble lagt fram like før Stortinget tok sommerferie, slik at partiene ikke har fått diskutert den. Jeg vil jobbe for en todelt løsning mellom Andøya og Evenes i vår gruppe, sier Juvik.

Menneskelig lenke på Andøy for å protestere mot nedleggelse av flystasjon

Menneskelig lenke på Andøy for å protestere mot nedleggelse av flystasjonen.

Foto: Jørn Aune/Andøyposten