Hopp til innhold

Satt som statsråd i 39 dager, søkte om 350.000 kroner i etterlønn

Avtroppende fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) søkte om etterlønn i tre måneder, ifølge nettavisen Intrafish. Men det gikk ikke Statsministerens kontor med på.

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen under Skreifestivalen 2020 på Myre.

GIKK AV: Etterlønn, dobbeltlønn og uavklarte roller ble en umulig cocktail for Geir-Inge Sivertsen.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Den tidligere fiskeri- og sjømatministeren fikk bare innvilget én måned med etterlønn. Det viser dokumenter som IntraFish har fått innsyn i.

Avgåtte statsråder har rett til etterlønn i en måned. De kan likevel få innvilget inntil tre måneder dersom de ikke har annen inntekt i perioden.

Ifølge Stortingets nettsider er regjeringsmedlemmenes godtgjørelse på 1.410.073. Det skulle tilsi en månedslønn på 117.000 kroner.

Det vil si at Sivertsen søkte om en etterlønn på 352.000 kroner for perioden 2. mars til 1. juni.

I brevet fra Statsministerens kontor hvor Sivertsen får innvilget én måned med etterlønn, står også følgende preisering, ifølge Intrafish:

«Vi minner om plikten du har til å varsle Statsministerens kontor hvis du mottar eller opptjener annen inntekt i denne perioden. Utbetalt godtgjørelse vil bli avkortet mot andre inntekter i perioden».

Har permisjon som varaordfører

IntraFish har fått tilgang på egenerklæringen Geir-Inge Sivertsen har lagt ved søknaden.

Her skriver den tidligere fiskeri- og sjømatministeren at han ikke vil ha annen inntekt i perioden han søker utvidet fratredelsesytelse for.

Senja kommune presiserer overfor NRK at Sivertsen ikke har hatt noe godtgjørelse som varaordfører verken i 2019 eller 2020.

– Han har permisjon fra vervet som varaordfører. Ordføreren har bedt om tilbakemelding innen utløpet av dagen i dag på om han vil søke ytterligere permisjon, sier rådmann Hogne Eidissen i Senja kommune.

NRK har siden i går klokken 20.00 forsøkt gjentatte ganger å komme i kontakt med Geir-Inge Sivertsen, uten hell så langt. Sivertsen svarer verken på sms eller telefon.

– Paradoksalt

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Næringskomiteen sier det er paradoksalt at Sivertsen får etterlønn med tanke på hva som var årsaken til at han til slutt trakk seg.

Torgeir Knag Fylkesnes

PARADOKSALT: Slik beskriver 1. nestleder i Næringskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes (SV) saken.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Denne saken føyer seg inn i rekken med flere slike saker som stadig svekker tilliten mellom folket og de folkevalgte.

Terje Aasland (Ap) er 2. nestleder i Næringskomiteen på Stortinget. I likhet med Fylkesnes mener han også at saken svekker tilliten til politikerne.

– Denne saken viser at regelverket burde ha vært strammet opp. Dobbellønn og etterlønn burde ikke vært mulig. Det svekker tilliten til det politiske systemet, sier han.

Statsråd i 39 dager

Nøkkeloverrekkelse

AVSKJED I NÅDE: 24. januar var det nøkkeloverrekkelse i Nærings- og fiskeridepartementet. Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) overtok for Harald T. Nesvik (Frp). 39 dager senere fikk han avskjed i nåde.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det var dobbeltlønn og styreverv som til slutt kostet Sivertsen jobben som fiskeriminister.

Da fiskeriministeren formelt gikk av 28. februar, hadde han sittet i 39 dager.

Siden krigen har bare én statsråd vært nødt til å gå av raskere på grunn av egne feil.

4. november ble den daværende ordføreren i Lenvik kommune utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

24. januar ble han fiskeri- og sjømatminister.

Samtidig søkte Sivertsen og fikk innvilget 120.000 kroner i etterlønn i en og en halv måned for jobben som ordfører. I samme periode hadde han full lønn som statssekretær, skrev Dagbladet 14. februar.

En glipp

Sivertsen selv kalte søknaden om etterlønn en glipp og varslet mandag 24. februar at han nå har tilbakebetalt hele beløpet og annullert avtalen.

Ifølge Aftenposten og VG skulle Sivertsen også ha mottatt godtgjørelse på rundt 54.000 kroner som folkevalgt i fylkestinget for Troms og Finnmark. Dette samtidig som han har vært statssekretær og statsråd.

SV fremmet mistillitsforslag mot Geir Inge Sivertsen (H), og mens Ap, Sp og Frp talte på knappene om de ville støtte forslaget, kom Sivertsen dem i forkjøpet.

Presset ble for stort. 28. februar varslet Sivertsen at han gikk av.