NRK Meny
Normal

Theodor og klassekameratane vann fram – dei får behalde skulen sin

Theodor, Oda og Sigurd protesterte for skulane sine – og vann fram. Steigen kommunestyre vedtok i dag å behalde alle fire skular i kommunen.

Skuleborn som streikar

STREIKAR: Theodor Johansen (7), Oda Amalie Berg (11) og Sigurd Pettersen Syraksen (11) streikar i dag for å behalde skulen sin.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Vi vil ikkje at skulen skal bli lagt ned, seier Oda Amalie Berg (11).

Kommunestyret er samla i ein gymsal i Allhuset i Leinesfjord. Kring dei står lærarar og elevar med plakatar og skilt; «Små klassar – god læring», «Høyr på borna – behald skulane!».

Og engasjementet til elevar og lærarar bar fram: Steigen kommune legg ikkje ned skulane sine.

– At det blei eit so stort fleirtal hadde eg ikkje sett føre meg, seier Steigen-ordførar Asle Schrøder.

Med elleve mot seks vann Senterpartiet sitt forslag: Steigen beheld alle fire skular.

Kommunestyremøte i Allhuset

FLYTTA MØTET: Kommunestyret i Steigen flytta møtet i dag til Allhuset i Leinesfjord. Dette var fordi so mange var interesserte i skulenedlegginga. Lærarar og skuleborn møtte opp for å syne sine meiningar.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

200 millionar i gjeld – vil drifte fire skular

Steigen kommune har ei gjeld på 200 millionar kroner, noko som var grunnen til nedlegging av skulane blei tema.

– Det er klart vi har store utfordringar, men klarar vi å halde budsjettet vi vedtok, so skal det her gå, seier Schrøder.

– Men kvar skal de hente inn pengane de treng?

– Nei, det vert då mindre kutt andre stadar, til dømes reising, opplæring og andre stadar, svarar ordføraren.

Asle Schrøder får ei rose av Laskestad-elevar før kommunestyremøte

GLEDELEG OVERRASKING: Steigen-ordførar Asle Schrøder og resten av kommunestyret fekk ei hyggeleg gåve før møtet tok til. Kanskje det hjelpte på avgjerda?

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Dette er å skuve problemet føre seg

Fred Eliassen representerer det største opposisjonspartiet i Steigen, Arbeidarpartiet.

– Eg meiner det vedtaket som blei gjort er å skuve problemet føre seg. Ein har no lagt grunnlaget for ein evig skuledebatt i Steigen, seier Eliassen.

– Kva vert konsekvensen av dette vedtaket?

– Eg trur vi vert endå mindre berekraftige enn vi allereie er, og forverrar budsjettsituasjonen vår kraftig, seier Eliassen.

Men at å behalde skulane er å utsette eigne problem, er ikkje ordføraren einig i.

– Eg kan ikkje garantere at skulestrukturen i Steigen ikkje kjem opp att, men at det kjem att til neste år har eg ikkje noko tru på, seier Schrøder.

Fred Eliassen

MISNØGD: Opposisjonspolitikar Fred Eliassen var ikkje nøgd med vedtaket. Han stemte for nedlegging av skulane, og trur saka snart kjem opp att.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Elevane streika

– Det er veldig artig å gå på skulen, fordi vi er ikkje so mange i klassen. Det er heller ikkje so langt å reise med buss, seier Oda Amalie Berg (11).

Ho går i sjette klasse på Laskestad skule, men i dag var ho ikkje i klasserommet. Lærarar og elevar ved dei tre utsette skulane streika for å sei si meining om nedlegginga.

– Kvifor er det so ille å flytte til ein annan skule?

– Fordi det vert ein lang busstur og vi vert veldig store klassar. Då vert det veldig mykje bråk. Difor vil eg behalde skulen min, seier Oda Amalie.

Born i Laskestad, Steigen, streikar mot skulenedlegging

KLÅR BESKJED: Skuleborna var klåre om kva dei ynskte av kommunestyret. Dei fekk viljen sin.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Rådmannen er djupt uroa

– Eg er djupt uroa for korleis dette forslaget vil påverke den økonomiske situasjonen i kommunen framover, skriv rådmann i Steigen Torben Marstrand til NRK.

Rådmannen skriv også at han er uroa for det oppvekstfaglege sidan oppvekstleiaren frarådde dette forslaget utan å bli høyrd.

Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg seier til NRK at ho ynskjer å møte representantar frå Steigen kommune raskast mogleg for å diskutere dagens vedtak.

Rådmannen er uroa

DJUPT UROA: Rådmannen i Steigen, Torben Marstrand, er uroa for økonomien til Steigen kommune.

Foto: Faksimile / NRK

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.