Hopp til innhold

– Aldri sett så mye skrei så langt øst

– Det er første gang vi har gått så langt øst så lenge jeg har leda dette toktet, sier havforsker Erik Berg. Det har han gjort siden 2004.

– Våre målinger viser at det står skrei helt til Kanstadfjorden i Lødingen, sier havforsker Erik Berg.

Skreitoktet gjør forskerne for å få oversikt over skreibestanden, og dermed får de grunnlag for å sette kvotene for neste års fiske.

Berg forteller at det var gode registreringer på ekkoloddene om bord i «Johan Hjort» hele vegen fra Skrova til Kanstadfjorden.

– Vanligvis går ikke toktene lenger øst enn Skrova, men i år har vi valgt å gå videre østover, blant annet for å finne ut hvor langt øst vi kan finne betydelige mengder skrei, forteller Berg.

Første gang

Fra lofotfisket på 30-tallet

Fra lofotfisket på 30-tallet.

– Det er første gang vi har gått så langt øst så lenge jeg har leda dette toktet, sier Berg. Det har han gjort siden 2004.

– Vanligvis går vi ikke lenger øst enn Skrova, men i år står skreien slik at var nyttig å strekke toktet i forhold til tidligere, sier Berg.

Ennå gjenstår mesteparten av innsida av Lofoten, og i går fortsatte toktet fra Svolvær og vestover.

Gode registreringer

Skreitoktet starta i Tromsø 16. mars og det har vært gjort gode registreringer av skrei hele veien.

– Vi har sett mye skrei både utenfor Senja og utenfor Vesterålen. De beste registreringene har vi gjort i området ved Værøy og Røst, og nå har vi altså sett at det står mye skrei på innsida av Lofoten og at den står nær land. Det er også fin størrelse på fisken, det viser blant annet trålhalene vi har gjort, sier Berg.

Skreitoktet avsluttes søndag 8. april.

Mer torsk enn noen gang før

Video Rekordfiske

For to uker siden ble det fisket mer torsk enn noen gang før.

– Uansett hva du kaster ut, så får du fisk, sier Erling Falch, som er daglig leder ved Saga Fisk AS.

Til sammen leverte fiskerne 27.450 tonn torsk, for det meste i Lofoten. Den forrige ukerekorden er fra 1997, da det ble fisket vel 25.000 tonn torsk.

– Det kan ikke kalles fiske en gang. De er ute og henter. Fiskerne bare «dypper» garnene og kommer i land med fisk, sier Falch.

300 millioner

Fiskebåten Juno

FYLLER OPP BÅTEN: Fiskebåten Juno kan fylle opp til båtripa slik fisket er nå.

Foto: Bjørnar Hansen

Det gir penger i kassa.

– Det store volumet torsk som fiskes, gjør at fiskekjøperne har betalt ut 300 millioner kroner til fiskerne siste uke, sier omsettingssjefen i Norges Råfisklag, Willy Godtlibsen, til avisa Fiskeribladet Fiskaren.

I fjor satte fiskerne inntektsrekord for hele året, men de store torskeleveransene så langt i år, vil sannsynligvis føre til at også denne rekorden slås.