Hopp til innhold

Viktoria (23) jobber i en kommune som ikke sliter med sykepleiermangel

Blant landets kommuner, er Dønna én av to som ikke sliter med å få tak i nok sykepleiere. – De har virkelig gjort en god jobb, sier 23 år gamle Victoria.

Victoria Nyjordet Nikolaisen (23) er sykepleier i Dønna

VALGTE DØNNA: Victoria Nyjordet Nikolaisen (23) var ferdig utdannet sykepleier i juni. Goder som 30.000 kroner ekstra i lønn gjorde at hun valgte å flytte til øykommunen for å jobbe.

Foto: Privat

Norge mangler 7000 sykepleiere, ifølge Norsk Sykepleierforbund.

KS har nå spurt norske kommuner hvor vanskelig det er å få tak i folk til ulike yrker.

Hele 179 kommuner landet over har deltatt, hvor det blant annet kommer fram hvor vanskelig det er å få tak i sykepleiere.

Bare to oppgir at det ikke er utfordrende å rekruttere sykepleiere, skriver Sykepleien.no.

Dette er Porsanger i Finnmark. Og Dønna i Nordland.

Victoria Nyjordet Nikolaisen (23) er en av dem som trives godt på øykommunen Dønna på Helgelandskysten.

Hun var ferdig utdannet i juni, og har siden da vært ansatt som sykepleier ved Dønna omsorgssenter.

Hun sier det er flere grunner til at hun valgte Dønna.

– Først og fremst var det kjærligheten, sier hun og ler.

– Men han kunne flyttet til mitt hjemsted, Mo i Rana, men det var andre goder på Dønna.

Blant annet forteller hun om et utdanningsstipend på 30.000, mot å binde seg til kommunen i to år.

– Du får også i tillegg 30.000 på topp over vanlig årslønn for sykepleiere, frem til 10 års ansiennitet.

Har gjort en god jobb

Sammenlignet med Mo i Rana, der hun tok utdanning, var det mye mer lønnsomt å flytte til Dønna.

– Det regnes ansiennitet fra jeg var 18 år. Det vil si at jeg allerede har fem års ansiennitet. Etter ti år blir tillegget i lønn 50.000, forklarer hun.

– Det er ikke mange år siden Dønna også slet med rekruttering. De har virkelig gjort en god jobb.

Bilde av sykepleiere på Dønna Omsorgssenter.

SYKEPLEIERE PÅ DØNNA: Fra Venstre: Marn Helen Paulsen, Thea Kristin Johansen, Elin Kristin Johansen, Judith Waade Edvardsen og Victoria Nyjordet Nikolaisen.

Foto: Privat

Ordfører i Dønna, Nils Jenssen (Sp), bekrefter at de har jobbet godt.

– Per nå er det sånn at ordningene vi har hatt har gitt resultat. Vi har relativt bra dekning på sykepleiere, sier Jenssen til NRK.

– Vi er veldig glad for at vi er i situasjonen. Jeg er fullstendig klar over hvordan det er på landsbasis, fortsetter han.

I Dønna har de fristet med blant annet gode stipendordninger og lønnsinnplassering av nyrekrutterte på gunstige trinn.

Han peker også på utdanningstilbudet Nord universitet har på Helgeland.

– Den lokale, desentraliserte utdanninga av sykepleiere har gjort at vi har ganske mange folk i relativt voksen alder som har tatt sykepleierutdanning. Dette er mennesker som har fotfeste i kommunen, og som har utdannet seg ut fra behovet.

Jeg er kjempeglad for at vi er der vi er i dag.

Men han er også klar over utfordringene som kommer.

– Med eldrebølgen som sådan. Som viser et ganske klart økende behov. Vi har også naturlig avgang og behov for nyrekruttering.

Det er også vanskelig å få til gode boløsninger i Distrikts-Norge, sier ordføreren.

Ordfører Nils Jenssen (Sp) i Dønna

FORNØYD: Dønna-ordfører Nils Jenssen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Sliter mest i distriktene

Tor Arne Gangstø, arbeidslivsdirektør i KS, forteller at undersøkelsen som kommunene har svart på, er noe som blir gjennomført hver annet år.

Her spør de kommunale ledere om hvor rekruttering av arbeidskraft er størst.

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø

LEDER I KS: Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Foto: Fotograf Johnny Syversen

– Vi har gjennom flere år sett at kommunene opplever at det å rekruttere personell til helsetjenesten er krevende.

Forbundsleder Lill Sissel Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund forteller at det mangler 7000 sykepleiere nasjonalt nå. Hun viser til NAVs årlige bedriftsundersøkelse for dette tallet.

– Tre av fire ordførere beskriver sykepleiere som den vanskeligste yrkesgruppa å rekruttere, sier hun, og trekker fram distriktskommuner spesielt.

Også sykehusbyer som Bodø, Tromsø, Trondheim og Bergen sliter med å rekruttere fordi sykepleierne heller vil jobbe på sykehus, ifølge Larsen. Her får de bedre betalt og har et sterkere fagmiljø rundt seg.

Hun forteller om undersøkelser i kommuner, som viser at veldig mange sykepleiere vurderer å slutte i kjølvannet av pandemien.

– Hva skal man gjøre?

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen fra Sykepleierforbundet

FORBUNDSLEDER: Lill Sissel Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / Sunniva Tønsberg Gaski

– Det dem beskriver som hovedproblem, er for høy belastning og for lav lønn ut fra risiko, ansvar og belastning. Det politikere og arbeidsgivere må få på plass strakstiltak på, er å få flere folk på jobb. Og så må du øke lønna.

Viktig at man ikke sliter seg ut

Sykepleier Nikolaisen på Dønna trekker nettopp fram en god arbeidsfordeling, som noe som gjorde at hun nettopp valgte Dønna.

– De har eget kjøkken og eget vaskeri. Det vil si at jeg får gjøre de oppgavene jeg skal som sykepleier. Det er veldig vesentlig.

– Hva burde kommunene som sliter med rekruttering gjøre?

– De burde se på lønn og det totale arbeidspresset. Det er veldig viktig at det er nok folk på jobb, slik at sykepleierne ikke sliter seg ut.

SE OGSÅ:

På Nordlandssykehuset har de bytta ut papirskjemaer med en mobilapp for å følge med helsetilstanden til pasientene. På Carolines avdeling kan de spare 100 timer i måneden.