Hopp til innhold

Kommune i Lofoten gir sykepleiere opptil 40.000 mer i lønn over natta

Vestvågøy kommune har selv sørget for et solid lønnshopp for sine sykepleiere. Grepet roses fra flere hold.

Fiskeværet Ballstad i Vestvågøy kommune i Lofoten, blank sjø, noen sjarker på vannet.

Fiskeværet Ballstad i Vestvågøy kommune i Lofoten. Vestvågøy hever nå lønnsnivået til sykepleierne i kommunen med opptil 40.000 kroner.

Foto: «Lukas» / unsplash.com

Over lengre tid har lønnen til sykepleiere blitt heftig diskutert landet over.

Streiken i sommer endte opp med en frivillig lønnsnemnd. Flere mener at betingelsene og den økonomiske kompensasjonen til sykepleierne bør bli bedre.

Nå har derimot Vestvågøy kommune kommet fram til en avtale med fagforeningene lokalt.

Startlønnen for sykepleiere i kommunen heves 20.000 kroner over tariff. Altså lønnen alle sykepleiere har krav på.

Om sykepleierne har vært ansatt en stund, vil beløpet bli enda høyere. Det sier Kim-Remi Sandvær, hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet i Vestvågøy.

Kim-Remi Sandvær, hovetillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund på Vestvågøy

Kim-Remi Sandvær er hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet i Vestvågøy kommune.

Foto: Privat

– Avtalen innebærer at for de fleste som er ansatt i Vestvågøy, får 40.000 i et flatt tillegg over natta. Det er avhengig av ansiennitet, sier Sandvær.

– Lønn er viktig

Spesielt ute i distriktene er kampen om sykepleiere hard. Et slikt tilskudd på grunnlønnen til en sykepleier, kan bety mye.

Ikke bare for dem som flytter til kommunen, men for dem som allerede er der.

– Lønn er viktig, og vi er nødt til å snakke om dette. Sykepleiere er en av de yrkesgruppene som knapt har hatt streikerett, og det går ofte til tvungen lønnsnemnd. Det er viktig at arbeidsgiveren anerkjenner den kompetansen de innehar.

Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy (Ap)
Foto: John Inge Johansen / NRK

Ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg, sier at tiltaket ble gjort fordi kommunen mangler sykepleiere.

Solberg håper dette vil hjelpe kommunen å være attraktiv for både nåværende og fremtidige ansatte.

– Lønn er en viktig faktor både for å rekruttere, men også for å beholde sykepleiere med erfaring. Vi tilbyr nå høyere lønn ved nyansettelse, men også ved ansiennitet til sykepleiere i turnus.

Kai Øivind Brenden

2. nestleder i Sykepleierforbundet, Kai Øivind Brenden.

Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI

Vil ha det opp sentralt

Kai Øivind Brenden er 2. nestleder i Sykepleierforbundet, og er godt fornøyd med nyheten.

De største kampene må derimot tas på en større scene, sier Brenden.

– De største problemene har vi i distriktskommunene. Om vi skal fikse dette landet over, så må vi bedre vilkårene sentralt. Jeg håper at dette gir et tydelig signal til KS inn mot hovedforhandlingene vi skal ha inn mot 2022, om at et løft trengs for sykepleierne.

Men Brenden poengterer at det ikke holder med lønnsforhøyelse om ting skal bli bedre.

Han sier det er bevist at én av fem sykepleiere slutter etter maks 10 år i jobben. Da oppgir de høyt arbeidspress som én av årsakene.

– Kommuner og andre arbeidsgivere må iverksette tiltak for å redusere arbeidspresset og styrke bemanningen i tjenesten. Først da blir det mulig at flere kan jobbe helt til de går av med pensjon.

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø
Foto: Fotograf Johnny Syversen

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, sier at dette kan være ett av flere viktige bidrag til å løse utfordringene rundt rekruttering fremover.

– Lønnssystemet i kommunal sektor gir rom for både lokale og sentrale forhandlinger. At det er press på sykepleiere overrasker ingen. Flere kommuner gjør lokale tilpasninger for å løse et behov. Heldigvis ser vi at søkningen til sykepleierutdanningen er stor.