Hopp til innhold

Norske sykehus har fått beskjed om å ikke sløse med verneutstyret

Helsemyndighetene forbereder seg på at det kan bli vanskelig å skaffe verneutstyr i tiden framover. Årsaken er redusert tilgjengelighet på verdensmarkedet som følge av Corona-viruset.

Smitteverndrakt

Utstyr som dette har sykehusene fått beskjed om å ikke sløse med. Her ser vi en smitteverndrakt som brukes på smitteavdeling på sykehus.

Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

– På grunn av situasjonen i Kina forbereder vi oss på at det kan bli vanskeligere å skaffe slikt verseutstyr i tida framover, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til NRK.

Corona-viruset har skapt uro over hele verden. Per 18. februar var det registrert totalt over 70.500 smittede og over 1.765 døde.

Viruset ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Det nye viruset har fått det offisielle navnet covid-19.

Som en følge av utbruddet har etterspørselen etter smittevernutstyr økt og det har dermed blitt begrensninger i leveransene.

En stor del av engangsutstyret produseres i Kina, hvor COVID-19 er mest utbredt. Derfor er det nå mindre tilgang til denne type engangsutstyr på verdensbasis.

Det får konsekvenser også i Norge.

– For å unngå at vi havner i en situasjon der vi mangler personlig verneutstyr, har vi bedt de regionale helseforetakene om å sette i verk tiltak slik at sykehusene ikke bruker unødvendig personlig verneutstyr, sier Torgersen i Helsedirektoratet.

Følger situasjonen tett

Han understreker at Norge ikke opplever mangel eller svikt i leveransene, men sier altså at det kan bli vanskeligere i tida framover.

Torgersen understreker også at Helsedirektoratet følger situasjonen tett, men at de per nå ikke er bekymret.

Oppfordringen til sykehusene er som følger:

  • ikke sløse med smittevernutstyr
  • ikke hamstre utstyr
  • unngå å utsette seg selv eller pasienter for smittefare
  • bruke smittevernutstyr når det er påkrevet

NRK har vært i kontakt med UNN i Tromsø. Beskjeden derfra er at de per nå har utstyret de trenger.

Det samme gjelder Nordlandssykehuset.

– Nordlandssykehuset har det vi trenger til et eventuelt utbrudd. Men vi forholder oss til nasjonale føringer på hvordan vi skal forholde oss ved bestilling og lager, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen.

Hun forteller også at leverandørene holder igjen produkter slik at de skal kunne forsyne de som eventuelt får inn smittede pasienter direkte.

Vil ha tilbake utstyr fra Norge

NRK har tidligere fortalt at kinesiske forretningsfolk forsøker å kjøpe munnbind og annet verneutstyr tilbake fra Norge.

Norengros er en av selskapene som har opplevd stor pågang på å få kjøpe tilbake munnbind som det står «Made In China» på.

– Vi ble veldig overrasket. De var på jakt etter ansiktsvern, maske og munnbind, sier Tore Bigseth, salgs- og markedsdirektør i selskapet.

Bigseth har forstått det slik at det er kinesiske styresmakter som forsøker å skaffe forbruksmateriell gjennom private aktører.