Hopp til innhold

Svenske og latviske sykepleiere satt i jobb etter bare tre dager i karantene

Narvik kommune har gjort unntak for karantenebestemmelsen og satt svenske og latviske sykepleiere i arbeid i sykehjem tre dager etter at de kom til landet. – Uforsvarlig, mener Sykepleierforbundet.

Narvik rådhus

LEIER INN UTENLANDSKE HELSEARBEIDERE: I dag er det 700 personer ansatt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Narvik. Bare et fåtall er innleid fra vikarbyrå.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Narvik kommune er en av flere norske kommuner som har gitt dispensasjon fra karantenebestemmelsen til utenlandske sykepleiere og helsefagarbeidere.

Dette for å holde hjulene i gang på sykehjem og i hjemmetjenesten i kommunene.

I Narvik gjelder det fem sykepleiere og to helsefagarbeidere fra Sverige, de baltiske landene og fra sør for Dovre.

Hvor lenge de har sittet i karantene varierer, men noen av dem satt kun i tre dager før de tok på seg sykepleieruniformen og gikk på jobb.

Dette har fått Sykepleierforbundet til å reagere kraftig.

Forbundet har sendt bekymringsmelding til kommunen i håp om å få Narvik til å snu.

Gjertrud krokaa

– Sykepleierne gjør en formidabel innsats, og det må vi ta vare på. Koronasituasjonen er ikke over, sier Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Det er direkte uforsvarlig overfor sårbare, eldre pasienter. Men også de øvrige ansatte i helsesektoren, som risikerer smitte, sier fylkesleder Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet i Nordland.

Samtidig forstår hun at kommunene er i en desperat situasjon.

– Jeg forstår at Narvik kommune mangler folk, og at det er fullt lovlig å gi slike dispensasjoner. Likevel er det bekymringsfullt at man tar inn folk fra land med helt andre karantenebestemmelser enn det vi har i Norge.

Svenskene stenger sykehjem

HV ved Riksgrensen, Bjørnfjell

Mens Norge holder vakt på grensa har Sverige valgt en annen strategi enn de fleste andre land i Europa. Barnehager og grunnskoler er fortsatt åpne, mange går på jobb som normalt, og utesteder er åpne.

Foto: Jonny Karlsen / Forsvaret

I Sverige er 180 koronasmittede døde, en økning på 34 det siste døgnet. Regjeringen har nå besluttet å forby besøk på alle landets aldershjem fra og med onsdag.

Og det er nettopp de eldre sykepleierne er bekymret for.

– Slik vi ser det er risikoen altfor stor i forhold til hva man får igjen. Koronasituasjonen er ikke over. Vi må sørge for å ivareta personell slik at de holder seg friske og oppegående ei stund til.

– Ikke med lett hjerte

Heidi Eriksen Laksaa, kommunalsjef Narvik kommune.

– Vi har tynn bemanning i utgangspunktet. Det er vanskelig å rekruttere helsearbeidere, og situasjonen vi er i nå gjør det enda verre, sier Heidi Eriksen Laksaa som er kommunalsjef for helse og omsorg i Narvik.

Foto: Narvik kommune

Heidi Eriksen Laksaa er kommunalsjef for helse og omsorg i Narvik.

Hun har forståelse for bekymringen fra sykepleierne, men forklarer at dispensasjonene i Narvik har vært helt avgjørende for å holde hjulene i gang.

– Også i en normalsituasjon er vi avhengig av vikarbyrå. Vi står i en krevende situasjon, og dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte. sier hun til NRK.

Hun forteller at kommuneoverlegen har vurdert situasjonen knyttet til både pasienter og ansatte.

Narvik har til nå fire smittetilfeller i kommunen. Samtlige har blitt koronasmittet utenfor kommunen.

Narvik

Så langt har det vært fire tilfeller av koronasmitte i Narvik.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Ingen av de smittede er pasienter på sykehjem eller beboere i bofellesskap.

Ifølge Laksaa kom samtlige av de sju innleide helsearbeiderne til Norge i dagene rundt 12. mars da karantenebestemmelsen trådte i kraft.

– Noen var nettopp kommet, mens andre var på vei. Men alle dispensasjonene ble gitt tidlig i perioden.

Når turnusperioden deres er over, og de skal byttes ut med nye vikarer, vil disse måtte forholde seg til 14 dagers karantene.