Hopp til innhold

Træna forbyr egne ansatte å forlate kommunen

Koronafrykt gjør at øykommunen Træna innfører utreiseforbud for samtlige ansatte fram til 13. april. Flere ansatte reagerer, og nå blir utreiseforbudet advokatmat.

Træna

UTREISEFORBUD: En firedel av Trænas innbyggere er ansatt i kommunen. Smittefrykt gjør at de om lag 100 personene ikke lov til å forlate øyene.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

60 kilometer ute i havet på Helgelandskysten ligger øykommunen Træna.

Om lag 100 av de 400 innbyggerne er ansatt i kommunen. I et møte i kriseledelsen søndag ble det innført et koronatiltak som trolig er et av landets strengeste.

Ingen av de ansatte kommunen får forlate de til sammen tre bebodde øyene.

– Utreiseforbudet gjelder fram til 13. april. Alternativet var å stenge grensen helt. Vi havnet på et litt mindre inngripende vedtak, sier rådmann Liv-Hege Martinussen.

Årsaken til utreiseforbudet er frykten for at koronasmitten skal treffe øysamfunnet.

Sårbart samfunn

Flere øykommuner i Nordland frykter kollaps i samfunnet ved en eventuell smittesituasjon. Nå legger de planer for evakuering av innbyggerne.

Kveldssol over Trænafestivalen

Træna er kjent for den årlige Trænafestivalen i juli. Da mangedobles øyas innbyggertall.

Foto: Ane-Kristin Bustnesli

– Det vi er redde for er at folk reiser på påskeferie og kommer tilbake med smitte.

Skulle det skje vil det kunne ramme Træna-samfunnet med bare 400 innbyggere hardt.

– Vi ligger langt til havs, og har ingen som kan komme og hjelpe oss. Vi har ikke politi og har eget brannvesen. Vi har én lege, få sykepleiere og flere sårbare, eldre på sykehjemmet.

– Dersom matbutikken må stenge, har vi ikke tilgang på mat heller, legger rådmannen til.

Hun understreker at det kan gis dispensasjon fra vedtaket dersom det er høyst nødvendig å forlate kommunen.

Forbereder seg på å evakuere

Træna sett fra Lovund

Træna har om lag 400 innbyggere. Øykommunen ligger om lag 60 kilometer til havs.

Foto: Hermann Aasnes Mindrum

Nordland er med 48 smittede til nå det fylket med færrest registrerte tilfeller av koronaviruset.

Mandag fortalte NRK at Fylkesmannen i Nordland har hatt samtaler med flere ordførere i øysamfunn om masseevakuering, dersom et utbrudd av koronaviruset skulle inntreffe.

– Nå vil jeg ikke svartmale eller skremme noen. Men det er viktig for kommunene å planlegge for det verste. Hvordan skal man da evakuere? Det er den diskusjonen vi har hatt med kommunene, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland.

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen.

Fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

For å unngå et slikt scenario ber også kommuneledelsen alle som planlegger påskeferie eller besøk på Træna om å droppe på turen.

– Alvorlig inngripen i privatlivet

Ikke alle innbyggerne på Træna er like begeistret for utreiseforbudet.

En av dem er lærer Kristine Monsen, som er en av de om lag 100 kommuneansatte på øya. Hun mener kommuneledelsen går for langt.

– Jeg føler at vedtaket blir ganske inngripende i privatlivene til folk. Det gjelder også bare for en gruppe i samfunnet. Hadde jeg jobbet i det private næringslivet, ville jeg kunne fartet rundt så lenge jeg fulgte karantenevedtakene som gjelder.

Kristine Monsen, lærer og kommunestyrerepresentant (Ap) på Træna

– Nå har ikke jeg planlagt noen tur til fastlandet med det første. Men jeg synes kommunalt ansatte bør utvises tillit på lik linje med alle andre innbyggere i kommunen, sier Kristine Monsen.

Foto: Privat

Monsen sitter også i kommunestyret for Arbeiderpartiet, men understreker at hun uttaler seg som lærer.

Hun mener vedtaket også har noen prinsipielle sider, og flere ansatte i kommunen har nå bedt sine organisasjoner om å undersøke saken juridisk.

– Det er et paradoks. Jeg vet ikke om det var så strengt under andre verdenskrig en gang. Vi er voksne, ansvarsfulle mennesker som vet hvilken tid vi lever i. Satt på spissen er vi degradert fra å kunne ta ansvaret for våre egne liv.

Nå blir saken også advokatmat.

Utreiseforbudet blir advokatmat

Linn Tjensvold er advokat i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Hun mener Træna ikke har lov å nekte de ansatte å forlate kommunen.

– Vi jobber nå med et juridisk motsvar til utspillet fra kommunen, sier hun.

Hadde utreiseforbudet kun vært gjeldende i arbeidstiden, ville det vært en regulering av arbeidsstedet, ifølge Delta.

Linn Marie Schilling Tjensvold, leder Deltas advokatseksjon

– Jeg forstår behovet for å beskytte seg mot smitte. Men når påleggene er nødvendig, kommer de fra sentralt hold, sier advokat Linn Tjensvold i Delta. 

Foto: Eva Helene Storm Hansen / Moment Studio

– Men dette forbudet går også utover arbeidstiden og er ment å regulere de ansattes fritid og hvor de skal oppholde seg på fritiden. Det er å tøye strikken altfor langt. Det har arbeidsgiver ikke lov til. Det er et uforholdsmessig inngrep og ikke innenfor styringsretten.

Delta mener også forbudet skaper et kunstig skille mellom kommunalt ansatte og alle andre som ikke vil få det samme pålegget.

– Kommunen kan innføre restriksjoner med støtte i smittevernloven. Men det er noe annet. Kommunen kan ikke pålegge sine arbeidstakere restriksjoner de ikke pålegger andre som bor i kommunen.

Tjensvold spør hva slags sanksjoner kommunen i så fall skal bruke.

– Skal de si opp de ansatte som forlater kommunen uten forhåndssamtykke? Skal de gi dem advarsel? Det er unaturlig at arbeidsgiver skal pålegge ansatte slike restriksjoner.

Tjensvold sier det er mange kommuner som er overivrige i den situasjonen vi befinner oss i.

– Det er lett å ta for mye Møllers tran om dagen. Man er redde og man velger å bruke metoder som bærer preg av at man er redde. Jeg tenker at det er det kommunene gjør nå.

Træna sett fra dekket på bilferga Haarek. Bildet er tatt klokka 19.53.
Foto: Jan Warberg