Hopp til innhold

Fikk nei til oppdrett i verdensarvområde – nå kan det bli snakk om erstatningskrav

Staten har satt foten ned for lakseoppdrett i Vega. Verdens største oppdrettsselskap og politikere er i sjokk. – Dette er så spesielt at det er uvirkelig, sier fylkesrådslederen.

Vegaøyene

Kajakkpadling er en populær aktivitet i Vegaøyene på Helgeland.

Foto: Tomasz Furmanek

– Først vil vi klage på avslaget fra direktoratet. Så må vi eventuelt ta stilling til eventuelle erstatningskrav for kostnader og tap.

Det opplyser kommunikasjonssjef Eivind Nævdal Bolstad i Mowi.

Bakgrunnen er at myndighetene har satt ned foten for oppdrett ved Rørskjæran på Vega på Helgeland.

Vurderingen er at det er for risikabelt å starte opp uten mer utredning. Det skjer tre år etter at Fylkesmannen ga tillatelse.

Mowi er kritisk. Bolstad fatter ikke at det er mulig. Ifølge han har vedtaket flere svakheter. Til iLaks beskriver han situasjonen som svært spesiell:

– Det vil være en statlig overstyring uten like om vedtaket blir stående.

Ikke fornøyd

Siden 2016 har verdens største oppdrettsselskap kjempet for å kunne starte opp på Vega. Mowi het tidligere Marine Harvest.

Etter lang ventetid fikk de i år en midlertidig tillatelse til drift. Men så kom det klager fra UNESCO og Riksantikvaren. Arbeidet ble stanset.

Vegaøyene består av 6.500 øyer, holmer og skjær. Området er kjent for rik dunværtradisjon. Vega kom inn på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv i 2004.

Rørskjæran utgjør om lag to prosent av området.

Mowi har begynt arbeidet ved Rørskjæran i Vegaøyan verdensarvområde

Mowi har de siste ukene jobbet med å få på plass forankringer ved Rørskjæran. Det er lagt ut anker på sjøbunnen slik at flåtene, merdene og nøtene kunne slepes på plass.

– Det har vært krevende. Veldig mye fram og tilbake. Vi opplever at lokale og regionale politikere er positive. Men staten og direktoratet kommer inn og sier nei, sier Bolstad.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll har mange år bak seg i politikken. Han sier til NRK han aldri har vært borti noe lignende.

– Ofte avslår man søknader om oppdrett. Men her var alle tillatelser på plass for mange år siden.

– Da er det utrolig spesielt at man plutselig trekker det tilbake. For selskapet må det oppleves som en veldig uryddig behandling av et seriøst selskap.

Det hele er så spesielt at det fremstår uvirkelig for meg.

Tomas Norvoll / Fylkesrådsleder

Har brukt mye penger

Mowi har så langt brukt rundt 10 millioner kroner.

Pengene har blitt brukt på å klargjøre Rørskjæran for oppdrett. Nå må de vurdere hva de skal gjøre med fisken som er klar til å settes ut i merdene.

Lånan/Vega/Nordland På dunværet, Lånan, har Ærfuglbestanden tatt seg opp og det er flere hekkinger enn før. Det betyr mer dun for de dunsankerne. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

Vegaøyene er kjent for sitt unike kulturlandskap. Her ser du de små trehusene som fungerer som hjem for ærfuglene mens de hekker.

Foto: Scanpix

Den er produsert og skulle etter planen ut i sjøen i vår.

Bolstad sier at selskapet har studert den opprinnelige avtalen som ble inngått med UNESCO. Der står det at det skal være mulig å drive med havbruk her.

– Det er viktig å understreke at tillatelsen fra fylkeskommunen er midlertidig. Den gjelder fem år. Dette for å høste erfaringer fra oppdrett i området.

Tomas Norvoll sier følgende på spørsmål om Mowi har en god sak om det blir snakk om erstatning:

– De har i alle fall en god sak hvis de mener myndighetene har en noe lemfeldig måte å drive saksbehandling på.

Vet for lite

Da Vega fikk statusen ba UNESCO Norge om å klargjøre grensen mellom vern og næring.

Nå er kommunen i full gang med å lage en plan for området.

Ærfugl

Ærfuglen er kåret til Nordlands fylkesfugl.

Foto: Bård-Jørgen Bårdsen / NINA

Cecilie Kristiansen i Miljødirektoratet sier at det derfor er for tidlig å sette ut merder ved Rørskjæran. Ny virksomhet kan «redusere verdien av de planlagte utredningene», er bekymringen.

– Vi vet for lite om hvordan oppdrett vil påvirke landskap og ærfugl, sier seksjonslederen.

Hun sier videre at Norge er forpliktet til å ta vare på verdiene i et område for verdensarv.

At politikere har vært positive til oppdrett i Vega har ikke hatt avgjørende betydning for direktoratets vurderingen av saken.

– Hva er videre saksgang?

– Det er tre ukers klageadgang. Eventuelle klager skal sendes Miljødirektoratet. Klima- og miljødepartementet vil avgjøre en eventuell klagesak.

Ærfugl, Vega

Ærfuglen trives på Vega. Men situasjonen for den godlynte andefuglen med den eksklusive duna er dyster både sør og nord i landet.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK
Vega kommune