NRK Meny
Normal

Strid mellom bonde og Mattilsynet kan ende i retten

Mattilsynet i Nordland avviser klagen fra Tore Holm, etter at storbonden fra Brønnøy like før jul fikk forbud mot dyrehold.

Tore Holm fra Brønnøy på Sør-Helgeland har 900 dyr på gården, og er en av landets største kjøttprodusenter. Torsdag denne uka ble han ilagt totalforbud mot dyrehold av Mattilsynet, som mener han har brutt dyrevelferdsloven.

Gårdbruker Tore Holm I Brønnøy, som er en av landets største kjøttprodusenter, fikk like før jul aktivitetsnekt.

– Det er som forventet og saken går nå videre til Mattilsynets hovedkontor. Jeg kommer nå til å skrive et prosesskriv, som jeg mener inneholder forsterkede argumenter for Holms sak, sier Marius Reikerås, som bistår storbonden i saken.

Holm har over 500 storfe og over 400 griser i fjøset sitt, men Mattilsynet i Nordland ga i desember i fjor bonden forbud mot dyrehold på bakgrunn av det de mener er en rekke brudd på dyrevelferdsloven.

Kan ende i retten

Advokat Marius Reikerås

Jurist Marius Reikerås mener Mattilsynets vedtak er av en slik karakter at det faller inn under menneskerettskonvensjonens anvendelsesområde.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Reikerås mener vedtaket fra Mattilsynets faller inn under den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og at saken dermed må behandles i rettssystemet.

– Poenget mitt er at dersom man skal følge menneskerettighetene må domstolene føre saken, sier Reikerås.

Klagen er nå oversendt Mattilsynets hovedkontor, som skal behandle saken. Dersom de kommer fram til samme resultat som sitt regionkontor, sier Reikerås at de tar saken inn for retten.

– Når to parter har helt forskjellige syn på en sak, må en uavhengig part inn.

Har gjort ny vurdering

Mattilsynet i Nordland sier de ikke har funnet noen nye momenter i klagen. De har derfor opprettholdt sitt vedtak og videresendt klagesaken til sitt hovedkontor.

– Dette er et ledd i klageprosessen i forhold til Forvaltningsloven. Den som blir klaget inn kan ta en ny vurdering av klagen før den sendes til Hovedkontoret i Mattilsynet, sier seniorrådgiver Asle-Håvard Miklegard ved Mattilsynet i Nordland.

Holm har allerede fått utsatt fristen om avvikle gårdsdriften, mens klagebehandlingen pågår.