Vil bruke hjullås og strengere lover for å få slutt på «vogntogkaos»

Denne vinteren kan Statens vegvesen få mulighet til å bruke hjullås over hele landet. Alle tunge kjøretøy skal også ha vinterdekk på alle hjul fra nyttår.

vogntog Osestadbakken

Hjullås kan bli tatt i bruk over hele landet i vinter. Låsen skal hindre at dårlig skodde vogntog stikker av og skaper nytt kaos i trafikken.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Vogntog sperret inne med snø

I Hattfjelldal hadde lokale brøytemannskaper, på oppdrag fra politiet, måket store mengder snø rundt det utenlandske vogntoget.

Foto: Kristian Bider

I fjor tok politiet på Helgeland i bruk nye metoder for å holde igjen et utenlandsk vogntog da de stengte vogntoget inne med store mengder snø.

Nå ønsker regjeringen at det skal brukes hjullås slik at vogntog som har fått kjøreforbud ikke skal stikke av.

– Vi tar sikte på å få lagt fram forslaget for Stortinget i en lovproposisjon før nyttår, og så vil Stortinget sannsynligvis behandle det på nyåret, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i samferdselsdepartementet til VG.

Forrige vinter ble hjullåsen prøvd ut på Sørlandet for første gang.

Blir påbud om vinterdekk på tilhenger

E10 på Bjørnfjell i Nordland er sperret etter at et utenlandsk vogntog havnet på tvers

E10 på Bjørnfjell i Nordland var onsdag sperret av et utenlandsk vogntog. Sjåføren la seg til å sove.

Foto: Politiet

I går kveld sperret et utenlandsk vogntog E10 på Bjørnfjell i Narvik i flere timer på grunn av glatt føre. Sjåføren la seg til å sove i vogntoget foran køen.

For tre uker siden hadde sju vogntog problemer forskjellige steder på E6 etter et lite snøfall.

Fra nyttår vil kravet til å ha godkjente vinterdekk også gjelde for tilhengere med totalvekt over 3 500 kg. Kravet til å ha vinterdekk vil fra nyttår også gjelde for løftbare akslinger både på lastebiler og på tilhengere.

– Ut fra de erfaringer vi har gjort så langt i vinter, og tatt i betraktning de innskjerpede krav til dekk om kommer fra nyttår, ser vi helt klart et behov for å styrke kontrollene av dekk og kjetting på de tunge kjøretøyene i Region nord, sier leder av Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen, Jørn Simonsen.

Gjeldende krav til dekk på tunge kjøretøy er at dekkene skal ha en mønsterdybde på minimum 5 millimeter.

På lastebilene er det krav til at forhjul og drivhjul skal ha godkjente vinterdekk. For tilhengere er det ikke påbud om at de har vinterdekk, men kravet til minimum mønsterdybde er det samme som for dekkene på lastebilen.

Fra første januar 2015 blir det også obligatorisk for alle tunge kjøretøy å ha bompengebrikke.

Vil øke kontrollene

Slik var vogntoget som sto fast på E6 i Bjerkviklia skodd

Slik var vogntoget som i november sto fast på E6 i Nordland skodd.

Foto: Statens vegvesen

Norske veimyndigheter kontrollert tre ganger så mange vogntog forrige vinter som tidligere år. Hele 37.000 vogntog ble stanset og kontrollert, og resultatet var nedslående. Mellom 10 og 15 prosent av de kontrollerte bilene hadde alvorlige feil og mangler.

Gjennom hele vinteren vil kontroll av dekk og kjettinger på tunge kjøretøy være en sentral del av tungbilkontrollene til Statens vegvesen.

– Målet er å kontrollere flest mulig av de tunge kjøretøyene som skal inn til Norge, sier Simonsen.

Så langt i vinter har Statens vegvesen kontrollert i underkant av 700 lastebiler og 500 tilhengere.

– Kontrollene viser at både norske og utenlandske lastebiler i all hovedsak er utstyrt med dekk som er i henhold til gjeldende krav. Imidlertid viser kontrollene at dette ikke gjelder for tilhengere hjemmehørende utenfor Norden. Den samme trenden ser vi også når det gjelder kjettinger for bilene og tilhengerne.

Håvard Sjåvik var med da UP i fjor måket inne et vogntog med store mengder snø, slik at sjåføren ikke skulle stikke av fra boten.

På Helgeland tok politiet i bruk nye metoder for å holde igjen utenlandske vogntog som kjører ulovlig på vinterveiene.