Hopp til innhold

– Urovekkende mange vogntog med alvorlige mangler

Hjullås og vinterdekk på trekkvogn kan bli en realitet når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) nå varsler nye og strengere regler for vogntog på norske vinterveier.

Dagsrevyen-sak om vogntog med vesentlige mangler.

VIDEO: Se hele reportasjen her.

Nå blir det krav om vinterdekk også på hengerne, og bruk av hjullås for å hindre at de stikker av etter kontroll. Norske veimyndigheter har denne vinteren kontrollert tre ganger så mange vogntog som tidligere år. Hele 37.000 vogntog er stanset og kontrollert, og resultatet er nedslående.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er lei av utenlandske vogntog som ikke er skodd for norske vinterveier.

Foto: Sindre Løkstad / NRK

Mellom 10 og 15 prosent av de kontrollerte bilene har alvorlige feil og mangler, og utlendingene er verst. Det er særlig dekkene de slurver med, og Statens vegvesen opplyser at mange kjører med nedslitte dekk, til og med punkterte dekk.

Trapper opp kontrollene

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier at de denne vinteren har opplevd at vogntog som ikke har vært skodd for norske vinterveier, altfor ofte har fått stopp. Dette har ført til store problemer for den øvrige trafikken.

– Vi trappet opp kontrollvirksomheten blant annet fordi vi før denne vinteren fikk nye regler. Det er et stort problem at altfor mange vogntog blir stående fast på norske vinterveier, sier vegdirektøren.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er lite fornøyd med den tekniske standarden på en del utenlandske vogntog.

Foto: Sindre Løkstad / NRK

De nye reglene innebærer blant annet at krav om vinterdekk på trekkvogn over 3,5 tonn. Det er likevel ikke krav om vinterdekk på tilhenger, men det kan komme allerede til neste vinter.

Strammer inn reglene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil stramme inn reglene ytterligere. Til neste vinter kommer regjeringen til å kreve vinterdekk også på tilhengerne, og det vil bli stilt strengere krav til sjåførene. Bøtene for dem som ikke retter seg etter norske lover og regler, skal bli høyere.

En del av dem som blir stoppet i kontroll for får kjøreforbud, bryter dette kjøreforbudet så snart kontrollørene er borte. Dette vil samferdselsministeren hindre ved å innføre bruk av hjullås.

Kjørte med punktert dekk

Et vogntog som ble stoppet på Svinesund kjørte med et nedslitt og punktert dekk.

Foto: Stdatens Vegvesen

Ansvarliggjøring av transportkjøper

Ødelagte bremseskiver på vogntog.

Denne fullstendig ødelagte bremseskiven satt på et utenlandsk vogntog som ble stoppet i kontroll.

Foto: Statens Vegvesen
  • Ett av tiltakene som nå varsles til neste vinter er at transportkjøperen skal ansvarliggjøres for den tekniske standarden til vogntoget det blir kjøpt tjenester av.
  • Videre vil det bli arbeidet for å ta i bruk nye teknologiske kontrollmetoder. Beredskapsplanene skal bli bedre, og det skal bli et enda tettere samarbeid mellom politi og tollvesen.
  • Det vil trolig også bli utvidet rett til å holde tilbake utenlandske kjøretøy for bergingskostnader, gebyrer og forelegg.
  • Det skal bli lettere å stenge en del vegstrekninger for et kjøretøy, dersom det viser seg viser seg at manglende kompetanse hos sjåfør, teknisk stand på kjøretøyet eller bruksmessige forhold tilsier at et kjøretøy utgjør en risiko for trafikksikkerheten.
  • Det kan ventes enda flere og mer effektive kontroller.
Blankslitt dekk på vogntog.

Dette utslitte dekket satt på et utenlandsk vogntog som ble stoppet på Ørje.

Foto: Statens Vegvesen

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger