Stortinget instruerer helseministeren: – Høie har handlingsrom, men han må løse krisen

Helseminister Bent Høie (H) får instruks fra Stortinget om å sikre at kompetansen og erfaringen i dagens flyambulansetjeneste, videreføres til Babcock.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) redegjør for bakgrunnen for luftambulansestriden i Stortinget i mai.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stortinget ber regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser eller på annen egnet måte.

– Dette handler om å fly under krevende forhold i Nord-Norge, hvor det er tøffe klimatiske forhold. Derfor er kompetansen og erfaringen viktig for å sikre et forsvarlig tilbud, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap).

Konflikten om luftambulansetjenesten har pågått siden i slutten av april, og flere av ambulanseflyene har i perioder blitt satt på bakken fordi piloter har sluttet.

I fjor sommer ble det klart at selskapet Babcock vant anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over Lufttransport FW, som har drevet tjenesten i 25 år.

– Et nødvendig kompromiss

Stortingsrepresentant Mona Fagerås for Sosialistisk venstreparti mener stemmen for forslaget fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne og Kristelig Folkeparti var et nødvendig kompromiss for å sikre at helseministeren må se på saken på nytt.

– Opprinnelig var vårt forslag å videreføre dagens personell, men for å få et flertallsvedtak gikk vi med på forslaget til de tre partiene. Likevel mener vi vårt forslag var tydeligere, sier hun til NRK.

Nå forventer hun at helseministeren tar grep.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at vedtaket sikret videreføring av dagens personell, men når vi nå har fått et vedtak er vi glade for det.

– Har rom til å finne løsningene som er nødvendig

Hva de fem opposisjonspartiene legger i at erfaring og kompetanse skal videreføres er enda ikke avklart, men Stortinget har fastslått at ansvaret ligger hos Høie.

– Det å skape trygghet for befolkningen er en politisk oppgave og her har helseministeren sviktet fundamentalt, mener Sivertsen.

Eirik Sivertsen (Ap) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen i Arbeiderpartiet.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Har Høie frie tøyler til å løse dette?

– Nei, Stortinget vil instruere ministeren om å sørge for at vi har en situasjon hvor det til enhver tid er nok kompetanse til å ha et forsvarlig beredskapsnivå i Nord-Norge. Men Høie har handlingsrom til å finne de løsningene han mener er nødvendig for å løse krisen, svarer Sivertsen.

– Stortinget sier her hva som skal skje, så er det opp til regjeringen å sørge for at det skjer.

Langvarig konflikt

Det ble ikke stilt krav til såkalt virksomhetsoverdragelse i anbudet, noe som gjør at pilotene må søke på sin egen stilling når selskapet tar over i juli 2019.

Misnøye og usikkerhet med vilkårene Babcock tilbyr pilotene har ført til at flere piloter har søkt seg vekk fra flyambulansetjenesten.

Stilte krav til Høie

Partiet Rødt har fremmet forslag om å annullere hele avtalen med Babcock, og la Lufttransport fortsette driften av ambulanseflyene.

– Det blir da et klart oppdrag til Høie om å sikre kompetansen og erfaringen i luftambulansetjenesten. Vi tenker det er veldig viktig at det blir et flertall i denne saken til sjuende og sist, sier Senterpartiets Kjersti Toppe til NTB.

Dermed får Høie med seg en klar beskjed når han mandag skal møte Babcock i Tromsø. Møtet skjer i forkant av at selskapet skal forhandle med pilotene om vilkårene for å bli med over i deres selskap.

Gradvis overtakelse

Dersom krisen i flyambulansetjenesten forverres, er det mest aktuelt å la Babcock gradvis overta driften tidligere enn planlagt, mener helseminister Bent Høie (H).

Han viser til en tiltaksplanen fra Helse Nord for å bedre luftambulanseberedskapen både på kort og lang sikt.

– Den inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse av ulike scenarioer, og beskriver en rekke nye risikoreduserende tiltak hvis situasjonen skulle forverre seg. Det mest aktuelle tiltaket er å la den nye operatøren Babcock gradvis ta over noen av flyambulansebasene dersom situasjonen skulle kreve det, sa Høie (H) i Stortinget torsdag.

Mandag reiser Høie til Tromsø hvor han blant annet skal møte helsepersonell, men også Babcock. På spørsmål om han opplever at vedtakene i Stortinget legger et økt press på Babcock på å bli enige med pilotene, svarer Høie:

– Jeg har opplevd et press hele veien. Jeg er opptatt av å sikre god beredskap, det er min oppgave. Hvis ikke dagens operatør kan levere god nok beredskap, så setter vi inn ekstra beredskap. Det er det som er mitt hovedfokus.