Hopp til innhold

Stort flertall for omstridt energiavtale

Til tross for flere protester mot forslaget, sa Arbeiderpartiets stortingsgruppe ja til EUs energibyrå Acer tirsdag. Det bekymrer SV-politiker, som tror utfallet kan bli industridød.

Demonstrasjon i Mo i Rana

Flere steder i landet har folk protestert mot å gå inn for EUs tredje energipakke og Acer. Her fra Mo i Rana.

Foto: Andreas Trygstad / NRK

Det har den siste tida pågått en debatt om hvordan Norge skal forholde seg til EUs tredje energipakke og Acer. På torsdag skal saken behandles i Stortinget, og med en ny avtale mellom Arbeiderpartiet, regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne ligger det an til overlegent flertall.

– Acer vil gi fatale konsekvenser for norsk industri, tror fylkesleder Marius Jøsevold i Nordland SV.

Målet med Acer er å få et felles strøm- og gassnett i Europa, men Jøsevold, med flere, tror det kan føre til økte strømpriser som tar fra Norge konkurransefortrinnet. Han er redd for at man går for raskt frem uten å vite hva man går til.

Marius Jøsevold

Fylkesleder Marius Jøsevold er bekymret for at Acer vil gi konsekvenser for norsk industri.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

– Her mener jeg at vi bør ta oss tid til å finne ut om det er mulig å overholde de forutsetningene som Arbeiderpartiet har lagt til grunn. Det er vanskelig å se for seg hva konsekvensene ved å gi fra oss råderetten over ressursene våre til Acer vil bli på kort sikt, men jeg mener det er en reell fare for industridød i Norge, forteller han.

– Viktig å bruke vår posisjon

Leder i Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V), er ikke like bekymret for økte strømpriser som SVs Jøsevold.

Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth (V) tror ikke Acer vil medføre høyere kraftpriser.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

– Anslaget er at prisen kan øke med tre øre for en vanlig husholdning over flere år. Det er vanskeligere å beregne for industri, men hvis vi ser på utviklingen har nettleie tatt av mer enn strømprisene de siste årene, påpeker han.

Stortingsrepresentanten er godt fornøyd med avtalen partiene nå har blitt enige om.

– Vi i Norge ligger i front på det å ta i bruk fornybar energi, og vi er unike på at så stor del av strømmen vår kommer fra vannkraft. Da er det viktig at vi bruker vår posisjon ut til EU, sier han.

Kjenseth mener det er viktig at Norge her tar ansvar.

– Sammen med EU og EØS tar vi med dette et internasjonalt ansvar i Europa som gjør at vi kan ta ned forbruket av fossil energi. Det er et viktig steg mot å nå Parisavtalens målsettinger.

Også olje- og energiminister Terje Søviknes avviser at nye retningslinjer vil føre til økte strømpriser og utfordringer for industrien.

Dilemmaer

Tirsdag gikk Arbeiderpartiet inn for tilslutning til EUs energisamarbeid, men stiller krav om fortsatt norsk kontroll over vannkraftressursene. Fylkesleder for Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, forteller at dette har vært en sak med mange dilemmaer for partiet.

Bjørnar Selnes Skjæran

– For Arbeiderpartiet har det vært avgjørende at Norge fortsatt skal ha full nasjonal råderett over ressursene. For industrifylket Nordland har spørsmålet om utenlandskabler vært særdeles viktig, sier Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Skjæran mener forslaget er godt med de nye forutsetningene de har lagt til grunn.

– For oss har det vært viktig å stoppe regjeringens privatisering og liberalisering av energipolitikken, og at det slås fast at Norge skal reservere seg dersom utviklingen i energiunionen bryter med våre forutsetninger. Med de nye formuleringene som nå er lagt til, mener jeg at det ikke vil ha noen negativ påvirkning på industrien vår, avslutter han.