Hopp til innhold

Jusprofessor: – Prosessen er grunnlovsbrudd

Prosessen som legges opp rundt Norges tilknytning til EUs energibyrå Acer, er strengt tatt et brudd på grunnloven, mener jusprofessor Eivind Smith.

Jussprofessor Eivind Smith

Jussprofessor Eivind Smith er kritisk til prosessen rundt Norges tilknytning til Acer.

Foto: NRK

I en tidligere versjon av saken sto det anvendelse av Grunnlovens paragraf 115 medfører at et lovforslag må behandles i to påfølgende storting. Det er nå korrigert til at det er nok med én behandling.

Tidligere denne måneden ba regjeringen lovavdelingen i Justisdepartementet om å ta en ny vurdering av om tilknytning til EUs såkalte tredje energimarkedspakke er grunnlovsstridig på grunn av suverenitetsavståelse, skrev FriFagbevegelse.

Det betyr at andre land kan fatte beslutninger på vegne av Norge, et vedtak som i så fall ville krevd tre fjerdedels flertall i Stortinget med to tredeler av representantene til stede.

Lovavdelingen konkluderte tidligere denne uka med at tilknytningen til EUs energiunion ikke er så inngripende at den er grunnlovsstridig. Det betyr at den kan vedtas med alminnelig flertall i Stortinget.

Senterpartiet mente likevel at det ville være klokt å behandle saken etter Grunnlovens paragraf 115 for å sikre legitimitet til saksbehandlingen, ifølge NTB.

Legitimitet

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, er mer bekymret for legitimiteten enn selve energiunionen.

– Det er stort sett enighet om at Norge kan slutte seg til dette systemet med Acer og den reguleringsmyndigheten med ESA som kopibyrå, noe som i seg selv er en nokså betenkelig ordning. Men den store debatten gjelder hvordan vi skal gjøre det, sa Smith i Debatten på NRK torsdag.

– Det store valget står stort sett om man må ha et ekstra stort flertall i Stortinget, eller om man kan nøye seg med 51 prosent, for å sette det på spissen, fortsatte han.

Mener du det er brudd på grunnloven?

– Jeg mener prosessen som man har lagt opp til, der man sier dette er myndighetsoverføring på vegne av et EU-byrå der vi ikke er medlem, så konstruerer man et kopiinstrument som ESA, for Efta er vi medlem av, så skal de kunne bestemme ting internt i Norge, det er strengt tatt et brudd på grunnloven, sa Smith.

– Prosesser

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) lovet i debatten at Norge fortsatt kommer til å styre norsk energipolitikk, selv ved en eventuell tilknytning til Acer.

Landsmøtet Fr.P 2017

Olje- og energiminister Terje Søviknes sier de helst vil ha et bredest mulig stortingsflertall bak seg.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han sa videre at de ønsker et bredest mulig stortingsflertall bak ethvert vedtak, men at man ikke ønsker å bruke paragraf 115 hvis det ikke er nødvendig etter grunnloven.

Som svar på Smiths utsagn sa Søviknes at det handler mer om prosessene og hvilke paragrafer som skal brukes. I den andre runden med lovavdelingen fikk departementet en grundig vurdering på 25 sider.

– Der konkluderte lovavdelingen med at den myndighetsoverføringen her er så lite inngripende at man likevel kan bruke paragraf 26, ordinært flertall, til behandling, sa Søviknes.

Ministeren mener Smith heller kritiserer modellen som er utarbeidet for at Efta-landene skal «kunne ivareta sine roller i EUs system».

Lyspunkt

AKTUELT NÅ