Krigsveteran: – Staten har behandlet oss stemoderlig

I formiddag legger regjeringen fram 27 tiltak som skal sikre bedre oppfølging av soldater i internasjonale operasjoner. – Jeg håper ord nå blir til handling, sier veteran Jøran Dahl.

Jøran Dahl, krigsveteran

BEKYMRET: – Jeg er bekymret for at de guttene og jentene som kommer hjem fra Afghanistan ikke får den hjelpen de har behov for, sier Jørn Dahl i Veteranforbundet SIOPS. Bildet er fra KFOR i 2000, hvor Dahl får medalje fra daværende forsvarssjef Sigurd Frisvold.

Foto: Privat

– Jeg er veldig spent på hva som nå blir å skje, og har store forventninger. Det har vært veldig mange fine ord, men ord må gjøres om til handling, sier Jøran Dahl i Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner,

I dag legger regjeringen frem en rekke tiltak som skal bedre oppfølgingen av norske menn og kvinner som har deltatt i militære operasjoner i utlandet. Jøran Dahl, opprinnelig fra Saltstraumen, har selv tidligere tjenestegjort i Libanon og Kosovo, og opplevd senskader som følge av dette.

– Fra 2002 og frem til jeg ble helt ufør i 2009 har jeg vært inn og ut av helsevesenet og fram og tilbake i Nav, sier Dahl, som har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

– For meg og de som stod frem med skade på samme tid som meg, så var det en stemoderlig behandling som møtte oss. Vi opplevde et helsevesen uten nødvendig kompetanse. Det håper jeg det nå blir en endring på, fortsetter han.

Vektlegger rapport

Sju departementer har samarbeidet om oppfølgingsplanen. Innholdet blir først kjent på en pressekonferanse klokken 10. Forsvarsdepartementet har imidlertid alt slått fast at Riksrevisjonens rapport sterkt er vektlagt.

Denne planen vil gjøre hverdagen bedre for mange av våre veteraner.

Ine Eriksen Søreide (H) / Forsvarsminister

I denne rapporten blir det påpekt at Forsvaret i stor skala bryter reglene for soldatenes hjemmetid mellom oppdrag og at oppfølgingen i etterkant er mangelfull og tilfeldig.

– Det er riktignok en liten gruppe dette gjelder, men dette er ikke i tråd med Stortingets intensjoner om at denne gruppen skal prioritere, sa riksrevisor Per-Kristian Foss da han presenterte rapporten.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) lover bedring.

– Denne planen vil gjøre hverdagen bedre for mange av våre veteraner. Den vil berøre dagliglivet for enkeltmennesker og deres familier, sier hun.

– Kunne vært i jobb i dag

Jøran Dahl forventer at regjeringen nå legger opp til systemendringer som sikrer bedre ivaretakelse av veteraner.

– Jeg er ganske sikker på at jeg ville vært i jobb i dag hvis jeg hadde fått den nødvendige hjelpen allerede i 2002. Det jeg er bekymret for, er at de guttene og jentene som kommer hjem fra Afghanistan nå ikke får den hjelpen vi vet de har behov for.

Han mener problemet har hatt for lite fokus så langt.

– Jeg vil oppfordre regjeringen til å lytte til de som har vært ute, og som har gått denne løypa i mange år. Vi sitter på ganske stor kompetanse på hva som må gjøres for å unngå at flere havner i uføret.

Dahl håper regjeringen innfrir løftene i regjeringserklæringen. Den slår blant annet fast at veteranene skal få bedre oppfølging gjennom tiltak i Statens pensjonskasse, at saksbehandlingen i Nav sentraliseres og at tjenestebasert «krigspensjon» utredes.

Flere mangler

Flere enn hundre tusen norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner siden krigen. Blant manglene Riksrevisjonen har påpekt, er store geografiske forskjeller når det gjelder hjelpetilbudet ved distriktspsykiatriske sentre.

Ifølge rapporten opplever veteranene også at de møter et helsevesen med sviktende kunnskap og kompetanse om krigsskader. Undersøkelsen viser videre at Navs oppfølging av veteraner som står utenfor arbeidslivet, har store svakheter.

– Når vi vet at cirka ti prosent av veteranene som har vært i Afghanistan er i Nav-systemet, så er det viktig at man tar tak i dette og finner ut hva som er årsaken. Jobben er ikke ferdig idet soldatene lander på Gardermoen igjen, avslutter Jøran Dahl.

Norske soldater i Nord-Afghanistan

Flere enn hundre tusen norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner siden krigen. Blant manglene Riksrevisjonen har påpekt, er store geografiske forskjeller når det gjelder hjelpetilbudet ved distriktspsykiatriske sentre. På bildet ser vi norske soldater i Nord-Afghanistan.

Foto: Heiko Junge / Scanpix