Hopp til innhold

Sofie må vente ti måneder å få svar på klage: – Sliter på kampviljen

Sofie mener Morris ikke får den behandlingen han har rett på etter å ha blitt brutalt ranet og slått i bakhodet. Lang behandlingstid hos Statsforvalteren i Nordland gjør at hele familien må sette livet på vent.

I september 2020 var Morris Owiny i hjemlandet Uganda. Han ble ranet, slått i bakhodet og overlevde på mirakuløst vis.

Drøyt ett og et halvt år senere bor han fortsatt på et sykehjem i Sortland.

Et tilbud kjæresten, Sofie Karlsen, mener er alt annet enn passende for en ung småbarnsfar med en alvorlig hjerneskade.

Hun har hele tiden ønsket at kommunen skal gjøre mer.

Morris, Sofie og Dahlia
Slik at Morris, Sofie og datteren Dahlia kan være mer sammen. 

Kommunen står fast på at de tilbyr Morris å bo i et bofellesskap. De mener dette er et tilrettelagt tilbud ut fra Morris sine pleiebehov.

Sofie mener imidlertid at det ikke er godt nok og at dette også minner om et sykehjem.

– Det har vært veldig vanskelig. Det har vært den verste tiden i livet mitt. Jeg kjenner meg presset til å akseptere et tilbud jeg føler jeg ikke kan leve med, sier Sofie til NRK.

Allerede i oktober klagde Sofie til Statsforvalteren i Nordland på hvordan Morris behandles.

Åtte måneder senere venter hun fortsatt på svar.

Les også Slaget i bakhodet

Morris

– Vi beklager lang saksbehandlingstid

Vi skriver juni i kalenderen.

Klagen, som gikk på at Morris ikke får behandlingen etter hans rettigheter, er fortsatt under behandling.

– Vi beklager lang saksbehandlingstid, skriver Statsforvalteren i et svar på purring fra Sofie.

Når kan hun forvente at klagen er ferdig behandlet?

Innen august 2022. Nesten et år etter at hun opprinnelig klagde.

Sofie og Dahlia

Sofia og Dahlia besøker ofte faren der han bor i dag. Sofie mener behandlingen ikke er god nok.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

For Sofie og Dahlia betyr det at de er helt uvitende om hvordan behandlingen fremtiden potensielt vil bringe.

– At Statsforvalteren har brukt så lang tid på å gi meg en tilbakemelding er veldig fortvilende. Dette fører til at jeg ikke får lukket et sårt kapittel i livet, sier Sofie til NRK.

Per dags dato lever Sofie i det som føles som et limbo.

– Jeg aner ikke hvordan ting skal bli. Det er slik jeg er blitt vant til å leve de siste årene.

Sortland kommune har ikke ønsket å kommentere saken, og henviser til at klagen ligger hos Statsforvalteren i Nordland.

Les også Vil ha Morris (37) ut av sykehjemmet: – Jeg har følt han blir sett på som en tapt sak

Morris

Korona, krig og sykdom skaper ventetid

Sofie og Dahlia må smøre seg med tålmodighet.

Men hvorfor tar det så lang tid å behandle en klage?

Marianne Pettersen Bygdnes, underdirektør hos Statsforvalteren i Nordland, forklarer at flere faktorer fører til lang behandlingstid.

Dette skyldes dels ekstra oppgaver Statsforvalteren har fått i forbindelse med håndteringen av koronapandemien og krigen i Ukraina, og dels at vi har mange saker til behandling.

Sykehjem Sortland

FLYTTES: Sortland kommune tilbyr at Morris kan flyttes fra Lamarktunet sykehjem til Sjøgata bofellesskap. Sofie mener dette i praksis også er et sykehjem.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Hun legger til at Statsforvalteren i det siste har hatt mye sykefravær som også påvirker behandlingstiden.

Vi jobber kontinuerlig med hvordan vi skal bruke våre ressurser på en effektiv saksbehandling, og hvilke saker som må prioriteres.

Klagen Sofie har sendt til Statsforvalteren er en såkalt rettighetsklage. I 2021 ble 84 prosent av slike klager behandlet innen tre måneder i Nordland.

Hvor lang tid det tar å behandle en sak avhenger av hvor kompleks saken er. Noen saker vil derfor nødvendigvis ta lengre tid å behandle enn andre, sier Bygdnes.

Ikke de beste løsningene

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag.

Han sier han har stor forståelse for den frustrasjonen, usikkerheten og fortvilelsen Sofie og familien opplever som følge av en uavklart situasjon.

– Vi mener de til nå ikke har klart å finne de beste løsningene for Morris. Vi oppfatter at hans bosituasjon er i ferd med å kunne karakteriseres som et langtidsopphold på et sykehjem.

Tommy Skar

Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag.

Foto: Nils Atle Sundnes / NRK

Sortland kommune har tilbudt at Morris kan bo i Sjøgata bofellesskap – et annet omsorgstilbud.

Skar sier han må ta forbehold om at han ikke vet alle detaljene om dette tilbudet, men at det ikke virker som dette heller er godt nok.

– Ut ifra den kjennskapen vi har til dette tilbudet virker det som dette tilbudet ikke er tilstrekkelig for de behovene Morris har. Slik jeg ser det er det mer en boform enn det er et tilbud hvor du kan få rehabilitering og nødvendig oppfølging.

Les også Helsepersonellet forlot Sivert etter kort tid – morgenen etter var han død

Nekter å gi opp

Sofie sier hun har forståelse for at forsinkelser kan oppstå, men likevel skulle hun ønske at deres sak ble prioritert tidligere.

– I en sak som dette, der det gjelder rettigheter for både pasient og pårørende, synes jeg det er bekymringsverdig at det tar så lang tid.

Dahlia, Morris og Sofie

Sofie forteller at datteren Dahlia i større og større grad uttrykker at hun ønsker å se mer til faren. Slik situasjonen er i dag er det vanskelig å få til.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Hun er usikker på hvor lenge hun kan fortsette å stå i det.

Det er 2,5 år siden jeg tok farvel med Morris på bussterminalen, før han dro tilbake Uganda. De siste månedene har mange gjort meg trygg på at jeg har gjort det jeg kan for Morris. Og at jeg bør begynne å se fremover. For min og Dahlia sin del. Etter så mye motgang og manglende velvilje fra kommunen, strever jeg nå med å se hvordan forholdet mitt til Morris skal fungere på sikt.

Men å gi opp Morris kommer ikke på tale.

Sofie og Morris
– Jeg er alt for glad i ham til å gjøre det

– Det er nok en realitet at jeg må gå videre på et tidspunkt. Men det betyr ikke at jeg ikke vil være ved Morris side, og sikre at han har det bra.

Les også Kreftparadokset

Vanja Sommerseth fikk kreft i nesen