Hopp til innhold

Vil importere fem tonn med smittevernutstyr – men EU-regler skaper utfordringer

Sykehusene mangler smittevernutstyr. Stephen Fu vil importere det man trenger, men må da chartre et fly til 380.000 dollar for å omgå strenge EU-regler.

– Det er eksportreglene i EU som hindrer Norge i å få de livsviktige varene inn i landet, sier Stephen Fu.

Norske sykehus er i ferd med å tømmes og Oslo universitetssykehus må bruke engangsutstyr om igjen.

I tre døgn har vogntog med kritisk smittevernsutstyr vært hindret i å kjøre over Svinesund.

Det er nye eksportregler i EU som hindrer Norge i å få de livsviktige varene inn i landet.

Onsdag ettermiddag opplyser helseminister Bent Høie til NRK at grensen likevel åpnes, men ikke for veldig lang tid.

– Svensk toll har nå sendt melding til alle sine tollstasjoner om å slippe igjennom medisinsk utstyr til Norge. Det gjelder ut 19. mars, forteller Høie.

Nå jobbes det intenst fra flere hold med å importere smittevernutstyr direkte fra Kina med fly.

I Bodø står Stephen Fu og selskapet Orient Holding klar til å importere smittevernutstyr direkte fra Kina.

Har skaffet fem tonn med utstyr

Fu opplyser at det står fem tonn med smittevernsutstyr, alt fra munnbind, beskyttelsesdrakt, visir, briller og masker klart til utsendelse torsdag.

Problemet nå er å frakte det ut fra Kina.

– Dessverre går det per i dag ikke direktefly mellom Kina og Norge. For fly som mellomlander i et EU-land gjelder EUs eksportregler, sier Fu.

Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, likevel hindrer EUs eksportregler Norge i å få tak i de livsnødvendige varene.

Corona virus - Isolatavdelingen på Ullevål sykehus

MANGLER UTSTYR: Norske sykehus har ikke nok smittevernutstyr: Oslo universitetssykehus må bruke engangsutstyr om igjen.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Dette skjer etter at EU i helgen innførte strenge regler for eksport av medisinsk utstyr for å beskytte innbyggerne i området mot koronaviruset.

I praksis gir reglene dem rett til å beslaglegge alt av smittevernsutstyr som går gjennom Europa.

Dermed kan ikke et fly med Fus varer mellomlande i et annet europeisk land på dets ferd mot Norge.

Ifølge Fu er det veldig uklart hvor strengt EU praktiserer reglene.

– Nå skal vi sende en bekreftelse om at dette utstyret kun skal benyttes av offentlig helsevesen i Norge, og ikke til kommersielt salg.

Kostbart å chartre fly

Stephen Fu har 16 ansatte i Kina, og arbeider nå med å chartre fly som kan hente utstyret direkte til Norge.

Etter at ha ble intervjuet i Dagsrevyen, har folk over hele landet kontaktet ham for å få utstyr fra Kina.

Aker legevakt har satt opp en prøvetakingsstasjon der personer som mistenker at de er smittet av koronaviruset, kan komme med bil.

15. mars kom et EU direktiv om at all eksport ut av EU av typisk smittevernutstyr skal stoppes.​​​​​​​ Det betyr trøbbel for Norge.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Helseforetaket Helse Nord og Bodø kommune er ifølge Fu blant kundene som vil overta utstyret når det kommer til Norge.

Ifølge innkjøpssjef Rune Sætermo i Helse Nord har helseforetaket smittevernutstyr for tre uker på lager. Og det er for en normalsituasjon.

Selskapet Stephen Fu jobber for har undersøkt hvor mye det koster å chartre et fly fra Kina til Norge.

– Vi har undersøkt prisen. Det koster 380.000 dollar for det minste flyet vi kan chartre. Vi har i dag last for en tredel av flyets kapasitet. Vi kan levere vesentlig mer utstyr. Vi har produsenter av munnbind som kan produsere 100.000 munnbind i døgnet.

– Men alt dette må det offentlige beslutte om lar seg gjøre, sier Fu.

Har utstyr for to-tre uker

Innkjøpssjef Rune Sætermo i Helse Nord bekrefter at helseforetaket har bestilt 20.000 munnbind og 20.000 vernedrakter hos Stephen Fu.

Det er Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp som skal sikre sikre at utstyret kommer med på de flytransportene som etter hvert kommer i gang.

Janus munnbind av ull

Sykehusene jakter på personlig smittevernutstyr. Spesielt munnbind, ifølge Helse Nord.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

– Parallellt jobbes det med å koordinere mulige leveranser i Kina og rekvirere flytransport som kan frakte dette til Norge, sier Sætermo.

Mens sykehusene venter på smittevernutstyr går de igjennom rutinene for å få utstyret til å vare lengst mulig.

Ifølge innkjøpssjefen er det munnbind det er størst mangel på.

– Innenfor personlig smittevernutstyr er det mangel på det meste. Men i hovedsak er munnbind det mest kritiske. I tillegg er det også mangel på blant annet prøvetakingsutstyr og desinfeksjonsmiddel.

Både bedrifter, foreninger og privatpersoner har tilbudt sin assistanse for å bidra til å skaffe sykehusene livsnødvendig utstyr.

– Vi setter pris på alle initiativ som kommer. Etter hvert som vi får oversikt over kommunenes behov vil lokale initiativ i stor grad koordineres med de konkrete behovene som lokalmiljøet har, sier Rune Sætermo.