Hopp til innhold

EUs regler hindrer import av smittevernutstyr til Norge

En stor forsendelse av smittevernutstyr har i tre dager ikke sluppet over grensen til Norge. EUs eksportregler hindrer Norge i å få de livsviktige varene inn i landet. Helseminister Bent Høie bekrefter at smittevernutstyr ikke har kommet over grensen denne uken, men at trailerne nå får passere grensen frem til i morgen.

Koronatesting på Aker legevakt og smittevernutstyr fast i Sverige (montasje)

FÅR IKKE SMITTEVERNUTSTYR: Norge går snart tom for smittevernutstyr på sykehusene. Nå hindrer EUs regler import av disse livsnødvendige varene

Foto: Privat, Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Helseminister Bent Høie snakker i en NRK-mikrofon som er dekket av en plastpose

STANGER MOT EU-REGLER: Helseminister Bent Høie har bestilt store mengder medisinsk smittevernutstyr fra EU. Nå hindrer EU-regler at de kan importeres til Norge.

Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

– Vi arbeider langs alle kanaler for å få inn smittevernutstyr fra andre land. Dette er høyt politisk prioritert. Det samarbeides på tvers mellom departementene og etatene for å presse på slik at vi får livsnødvendig utstyr inn til norsk helsevesen, sier helseminister Bent Høie ( H) til NRK.

Landets sykehus er i ferd med å gå tom for smittevern-utstyr, og forsendelsen av kritiske smittevernsutstyr har siden mandag morgen vært hindret i å kjøre over Svinesund.

Men nå i ettermiddag opplyser Høie til NRK at grensen likevel åpnes, men ikke for veldig lang tid.

– Svensk toll har nå sendt melding til alle sine tollstasjoner om å slippe igjennom medisinsk utstyr til Norge. Det gjelder ut 19. mars, forteller Høie.

Etter det NRK får opplyst er det Helse og omsorgsdepartementet som har bestilt varene til landets helseforetak og sykehus. EU innførte i helgen et forbud mot eksport av smittevernutstyr.

Det er snakk om en svært stor forsendelse av smittevernutstyr som helsepersonell på landets sykehus sårt trenger som nå ikke har kommet over Svinesundsgrensen. Det var Tolletaten som først bekreftet at forsendelsen var stoppet.

– Det stemmer at en stor forsendelse av smittevernutstyr som har stått på grensen til Norge en tid. Det er EUs eksportregler som hindrer varene i komme inn til Norge, sier pressevakt Fredrik Tandberg i Tolletaten til NRK.

Etter det NRK får opplyst er det snakk om minst seks trailere med utstyr som har vært stoppet på grensen. Trailerne inneholder medisinsk utstyr, mye av det kritisk smittevernutstyr.

Les også: 80 er lagt inn for korona på sykehus

Les også: Regjeringen legger frem ny lov for å få krisefullmakter

Dramatisk

Et brev som gikk fra en av de store grossistene av slikt smittevernutstyr, OneMed, som NRK har fått tilgang til, viser at smittevernsutstyr som beskyttelsesbriller, munnbind, smittefrakker og engangshansker er blitt stoppet.

«Dette er en meget dramatisk situasjon for hele helse-Norge. Helseindustrien jobber frenetisk sammen med høyeste politiske ledelse i Norge for at grensene igjen skal åpnes for smittevernprodukter så hurtig som overhodet mulig,» står det i brevet.

Hemmeligstemplet

Verken helseministeren eller tolletaten vil gi detaljer om forsendelsen.

– Hvilke type varer er det snakk om og hvor stor er forsendelsen?

– Dette er taushetsbelagt informasjon som vi ikke kan gi ut, sier Tandberg.

Tolletaten vil ikke opplyse om hvor produktene kommer fra eller hvor de står i tollen, annet enn at varene kom til grensen tidlig denne uken.

Etter det NRK forstår jobbes det på spreng i Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet foruten Tolletaten for å løse problemene. Bestillingen av det kritiske utstyret er Helse og Omsorgsdepartementets ansvar, tollregler er Finansdepartementets ansvar, men de får nå altså hjelp fra Utenriksdepartementet med å løse disse diplomatiske utfordringene overfor EU.

Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, likevel hindrer EUs eksportregler oss i å få tak i de livsnødvendige varene. Dette skjer etter at EU i helgen innførte strenge regler for eksport av medisinsk utstyr for å beskytte innbyggerne i området mot korona.

– Det innebærer at slike medisinske varer bare kan eksporteres til land utenfor EU dersom det foreligger en eksplisitt tillatelse fra EU-regjeringene, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen søndag.

Sverige er i motsetning til Norge en del av EU. NRK har vært i kontakt med svenske myndigheter for å få en kommentar til at smittevernsutstyret til Norge stoppes, og om det er aktuelt å gi et særskilt unntak for Norge.

Sosialdepartementet i den svenske regjeringen som har ansvar for smittevern i Sverige henviser til utenriksdepartementets avdeling for handel. De har satt etaten Kommerskollegium til å styre eksport-tillatelsene etter de nye EU-reglene.

– Eksporten kommer nok ikke til å stoppe helt. Det er veldig mange selskap som har virksomhet i både Norge og Sverige. Lagrene er da ofte i Sverige og det er vanlig med daglige leveranser på tvers av grensen, sier seniorrådgiver Ulf Eriksson i Kommerskollegium til NRK.

Eksportforbudet gjelder blant annet beskyttelsesbriller, ansiktsmasker, beskyttelse for munn og nese, hansker og beskyttelsesfrakker.

– For å eksportere smittevernutstyr til Norge må det foreligge en godkjenning for eksport fra myndighetene i det relevante EU-landet. Vi jobber nå for at EØS-landene også skal omfattes av dette regelverket, sier Bent Høie.

Erikksson i svenske Kommerskollegium forteller at EØS-landene også er spesielt nevnt i retningslinjene EU-landene har fått fra EU-kommusjonen. Han forteller at det er påpekt at handelen er svært sammenvevd på tvers av grensene, og at dette er noe landene blir bedt om å ta med i vurderingen når de behandler eksport-tillatelser.

– I hvilket omfang og over hvor lang tid vil det være aktuelt å gi eksport-tillatelser?

– Omfang og mengder kan jeg ikke svare på nå. Denne forordningen gjelder i seks uker, sier Eriksson.

Hva som skjer når den midlertidige ordningen med full åpning er over etter morgendagen, med tanke på import av medisinsk utstyr fra EU er foreløpig uvisst.

Les også: Debatten bidrar til bekymring

AKTUELT NÅ