Hopp til innhold

Stenger mer enn halvparten av lakseelvene

Historisk lite fisk gjør at myndighetene ber fiskerne holde seg unna.

Laks opp Egganfossen i Haltdalen

LAR LAKSEN HOPPE I FRED: Fylkesmannen i Nordland stenger om lag 30 av 60 vassdrag for laksefiske denne sesongen.

Foto: Viktor Sørensen

I år som tidligere år kan det være lurt å sjekke hvilke elver som er åpne før du pakker fiskestang og fluer og drar ut for å prøve fiskelykken.

I lakseelvene i Nordland er det så lite fisk som går opp vassdragene at om lag 60 av 90 elver er stengt for laksefiske denne sesongen. Slik har det vært siden 2010.

– Vi ser at 2013 var en veldig dårlig sesong. Det gikk opp lite laks og det ble fisket lite laks i elvene, så vi befinner oss fortsatt på et historisk lavt nivå av laks i Nordland, sier seksjonsleder Tore Vatne hos fylkesmannen i Nordland.

Bekymret for bestanden

Tore Vatne

– Fisket får komme i andre rekke, sier seksjonsleder Tore Vatne hos Fylkesmannen i Nordland.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Situasjonen er den samme for flere vassdrag i landet. Aldri før har det blitt fisket så lite laks i Norge som i 2013, viser tall fra Miljødirektoratet.

I enkelte fylker var nedgangen i laksefisket på over 60 prosent.

Som følge av bekymringsmeldinger og undersøkelser innførte Miljødirektoratet i noen regioner ekstraordinære reguleringer mot slutten av fjorårssesongen.

I Nordland har Fylkesmannen laget en oversikt over rapportert fangst av laks i fylket fra 1993 og fram til i dag.

Oversikten viser at det blir fisket stadig mindre laks, noe som har sammenheng med både lite fisk og innføringen av strengere kvoteregulert fiske fra 2008. Dermed må laksefiskerne legge stangen på vent.

– Det betyr at vi må vente enda lenger før det er mulig å åpne for et mer normalt laksefiske. Vi må først og fremst sikre at det blir nok gytelaks i elvene. Fisket får komme i andre rekke, og der er vi ikke ennå, sier Vatne.

Innsiget av laks halvert

På landsbasis er innsiget av villaks til norskekysten halvert siden 1980-tallet. Dette innebærer at det høstbare overskuddet i dag er langt lavere enn på begynnelsen av 1980-tallet, melder Miljødirektoratet.

– Det knytter seg spenning til tallene for innsig av laks til norske elver og om gytebestandsmålene er nådd, sa direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til NRK i januar.

Elias Waage startet med fluefiske da han var elleve år, og fisker året rundt etter ørret.