Spiste og drakk for 1,4 mill - ingen kontroll over utgifter

Politikere, ansatte og gjester i Rana kommune spiste, drakk og overnattet for 1,4 millioner kroner i fjor. Men hvem som spiste og drakk – og hvorfor, får ikke kontrollutvalget svar på.

Meyergården hotell

MEYERGÅRDEN HOTELL: Her på tradisjonsrike Meyergården spiste, drakk og sov Ranas representanter og gjester for 1.099.409 kroner i fjor.

Foto: Meyergården hotell

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Leder Allan Rognan i kontrollutvalget i Rana mener det er en grov svikt i den økonomiske kontrollen i Rana kommune.

Over en million kroner på Rana kommunes regning ble brukt på byens restauranter og hotell i fjor uten at det kan dokumenteres hvordan kommunens representanter brukte pengene. Det viser en undersøkelse kommunens kontrollutvalg har fått utført, skriver Rana Blad .

Lederen av kontrollutvalget ser svært alvorlig på saken, og er bekymret over at grunnleggende bokføringsregler ikke er overholdt.

Bryter regler

– En ting er hva man kan forvente av private virksomheter, men når det gjelder bruk av skattebetalernes penger, så er det et minimum at helt elementære og grunnleggende regler følges, sier Allan Rognan til NRK.no.

Bakgrunnen for kontrollutvalgets gjennomgang var tips og egne undersøkelser som gjorde utvalget urolig.

Mangler opplysninger

Fra en av byens restauranter er det mottatt 83 fakturaer. 76 mangler opplysninger om hva formålet med restaurantbesøket var. 73 av dem manglet navn på dem som spiste og drakk. I tillegg ble det reigstrert momsfeil på 24 fakturaer og på 21 av dem manglet det signering på ordreseddelen.

Gjelder både politikere og ansatte

Kontrollutvalgets rapport gjelder alle avdelinger i kommunen, samt administrativ og politisk toppledelse.

– Det er uklart om det er arbeidsrelaterte situasjoner, eller om det er private sammenhenger. Slik skal vi ikke ha det i kommunen, sier Rognan til NRK.no.

Nye rutiner på gang

Rana kommune skal nå innføre nye rutiner. Et nytt reglement er ute på høring, og varaordfører Inge Myrvoll (SV) sier til Rana Blad at de skal ta tak i dette umiddelbart.

– Rana kommune har hatt dårlige rutiner for formålet med bevertninger, og hvem som har deltatt. Men disse rutinene kommer nå på plass. Ellers vil jeg si at Rana er en nøysom kommune, sier Inge Myrvoll til NRK.no.

Oversikt fra Rana Blad over kommunens utgifter:

Utgifter til bespisning

Spisested

2007

2010

Meyergården

1.067.421

1.099.409

Babettes

50.127

140.932

Bimbo

143.947

107.169

MamaRosa

10.142

69.485

– Ikke dyre barregninger

Varaordføreren avviser at det er snakk om dyre barregninger.

– Hovedutgiftene ligger på viktige sosiale arrangement som ikke innbefatter kommunetopper. De største regningen ligger på Vinteraktivitetsuka og Sommeraktivitetsuka som er arrangement for psykisk utviklingshemmede som bor og spiser på Meyergården - uten alkohol, sier Myrvoll.

Imidlertid konkluderer rapporten med at det ikke er mulig å spore tilbake til hvem som har spist og hvorfor. Fra 2007 til 2010 har Rana kommune brutt reglene på følgende områder:

  • Dokumentasjonen viser ikke formålet med utgiften i 87 prosent av tilfellene i 2009 og 91 prosent av tilfellene i 2010.
  • Forekomster av brennevin
  • Ingen rekvisisjonsordninger for kjøp av overtidsmat
  • Ingen krav om bruk av kommunal kantine
  • Verken attestasjonsansvarlig eller anviser har etablert rutiner for retur av ufullstendige og mangelfulle bilag.

– Gjennomgangen viser ellers at bare et fåtall av fakturaene er etterprøvbare. Vi registrerer også en økende tendens til bruk av alkoholholdig drikke, heter det i rapporten i følge Kommunal Rapport.

Etterforskes for korrupsjon

Teknisk sjef Bjørn Bech Hansen og rådmann Sigmund Johnsen i Rana

Teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen og rådmann Sigmund Johnsen etterforskes for korrupsjon.

Foto: NRK

Problemene tårner seg opp for toppledelsen i Rana kommune. Politiet etterforsker rådmann Sigmund K. Johnsen og teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen for korrupsjon etter at rådmannen bodde gratis i en tyrkisk ferieleilighet eid av næringslivtoppen Cafe Karan, som eier restauranten Babettes i Rana.

Rådmannen kjøpte også leilighet av Caran for 300.000 kroner under takst.

Ansatte kamerat

Rådmannen ga også Bech-Hanssen en sjefsstilling i 2009 uten å lyse ut stillingen.

Kontrollutvalget i Rana vurderer på ny å granske rådmann Sigmund Johnsen, etter at han ansatte sin venn Bjørn Bech-Hanssen som teknisk sjef i kommunen.

Rana kommune må også betale 16 millioner kroner tilbake til innbyggerne fordi administrasjonen ikke har brukt innkrevde gebyrer tidsnok. Nå kommer en revisjonsrapport, som er bestilt av lederen for kontrollutvalget, som ikke vil gjøre det lettere for politikerne og administrasjonen i Rana.

Kontrollutvalget skal behandle revisjonsrapporten i løpet av mars.

De fleste utgifter som vedrører alkohol gjelder ledelsen og politikerne hvilket i enkelte tilfeller neppe samsvarer med de etiske retningslinjene. Det synes også å foreligge fordeler som antas som innberetningspliktige

Kontrollutvalget i Rana / Rana Blad
Bimbo veikro

BIMBO: Veikroa Bimbo i Mo i Rana fakturerte Rana kommune for 107.169 kroner i 2010.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK