Hopp til innhold

Regjeringen stopper Norges strengeste snusforbud

Nordland fylkeskommune får ikke lov å nekte ansatte å snuse i arbeidstiden. – Dette er et slag over øynene på maktkåte politikere som skal blande seg opp i hva folk gjør i sin private sfære, sier Frp-politiker.

For ett år siden vedtok Nordland fylkeskommune det omstridte snusforbudet som skulle gjøre det ulovlig for 9000 elever og over 3000 ansatte i Nordland å røyke eller snuse i skole- og arbeidstida.

Vedtaket ble klaget inn til en såkalt lovlighetskontroll i departementene. Avgjørelsen har drøyet, men sent i går kveld kom svaret.

– Vi finner på bakgrunn av sakens opplysninger at vedtaket er ugyldig og at det blir opphevet, heter det i avgjørelsen fra kommunal- og regionaldepartementet.

– En seier for privatlivets fred

Allan Ellingsen

At snusforbudet er ulovlig mener Allan Ellingsen er en seier for privatlivets fred.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Det var fylkestingsrepresentant Allan Ellingsen (Frp) som protesterte mest høylytt da forbudet ble vedtatt. Han mener avslaget viser at fylkeskommunen har gått langt utover det de har lov til.

– Dette er en kjempeseier for privatlivets fred. Dette er et slag over øynene på maktkåte politikere som skal blande seg opp i hva folk gjør i sin private sfære, sier han til NRK.no.

– Det at de ville nekte folk å ta seg en snus i bilen mellom to møter viser at politikerne har gått altfor langt. Jeg er strålende fornøyd med vedtaket, som viser at det finnes grenser for hvor langt politikere kan gå i å styre folks liv, fortsetter Ellingsen.

Kunne få reprimande

Vedtaket fra fylkeskommunen i Nordland var så omstridt at fire departementer har sett på saken.

Forbudet var ment å skulle gjelde i arbeidstiden for alle skoleelever og ansatte i fylket.

Forbudet skulle også gjelde på reise og i matpauser.

– Etter flere brudd kan elevene i verste fall få nedsatt ordenskarakter. For en ansatt vil det mest sannsynlig føre til en muntlig- eller skriftlig reprimande. I ytterste konsekvens kan det gå til en såkalt personalsak, sa Gjert-Henrik Vedeler som ledet gruppa som så på hvordan et forbud kunne gjennomføres.

(artikkelen fortsetter under)

Nordland fylkeskommune har vedtatt Norges strengeste forbud mot bruk av tobakk for alle elever og ansatte i fylket. Forbudet skal gjelde i skole- og arbeidstid.

Vil fortsatt være et foregangsfylke

Til tross for avslaget lover tilhengerne av snusforbudet i Nordland at de skal fortsette kampen mot tobakk.

Men de tar vedtaket i departementet til etterettning.

– Vi har fått en veldig tydelig avklaring på hvor langt departementet mener man kan gå, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen (Ap).

Hild Marit Olsen, ordførerkanidat i Bodø(AP)

Hild-Marit Olsen.

Foto: Einar Breivik / NRK

– Vi var klar over at vi gikk et skritt lenger enn andre fylker, som kun vil forby røyk. I avslaget sto det at de beviselige helseskadene ved snusing ikke var godt nok dokumentert til at vårt vedtak ble godkjent, fortsetter hun.

Nå skal fylkespolitikerne sette seg ned for å se hva de kan gjøre videre.

– Vi må finne ut hva slags åpninger det er for å fortsette arbeidet videre. Nordland skal fortsatt være et foregangsfylke når det gjelder folkehelse, sier Olsen.

Bryter menneskerettighetene

Allerede i desember i fjor uttalte Thrine Skaga i fagforbundets juridiske avdeling at hun tvilte på lovligheten i vedtaket.

– Jeg kan ikke se for meg at dette forbudet ligger inn under arbeidsgivers styringsrett. Jeg stiller meg kritisk til det jeg hører at de vurderer å innføre i Nordland.

Hun forteller at fagforbundet ikke har vært borti et lignende snus- og røykeforbud tidligere.

– Det begynner å bli ganske inngripende. Det kan jo nesten bli sånn at man må gape opp sånn at arbeidsgiver kan se hva man har i munnen.