Hopp til innhold

– Snusforbud kan stride mot menneskerettighetene

Ansatte i fylkeskommunen i Nordland risikerer personalsak hvis de blir tatt i å snuse på jobb. – Det kan være brudd på menneskerettighetene, sier jurist.

Det nye fylkesrådet, f.v. Odd Eriksen, Marit Tennfjord, Unni Gistad, Tove Bjørkmo og Arve Knudsen

Nordland fylkeskommune vil ha totalforbud mot snus og røyk i arbeidstiden. Her fylkesrådet med fylkesrådsleder Odd Eriksen i spissen.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

– Jeg kan ikke se for meg at dette forbudet ligger inn under arbeidsgivers styringsrett. Jeg stiller meg kritisk til det jeg hører at de vurderer å innføre i Nordland, sier leder i fagforbundets juridiske avdeling, Thrine Skaga.

Fra nyttår kan det bli forbudt for 9000 elever og over 3000 ansatte i Nordland å røyke eller snuse i skole- og arbeidstiden. Blir loven innført er det den strengeste i sitt slag i Norge.

– Vi ønsker at Nordland fylkeskommune skal ha en tobakksfri arbeids- og skoletid, sier Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur og miljø (SV).

Vil få konsekvenser

Og fylkeskommunen lover at brudd på reglene vil får konsekvenser.

– Etter flere brudd kan elevene i verste fall få nedsatt ordenskarakter. For en ansatt vil det mest sannsynlig føre til en muntlig- eller skriftlig reprimande. I ytterste konsekvens kan det gå til en såkalt personalsak, sier Gjert-Henrik Vedeler.

Han har ledet gruppa som har sett på hvordan et forbud kan gjennomføres.

– Er det egentlig lov?

Vedtaket er så omstridt at fire departementer skal vurdere om dette er lov. Det tviler jurist Thrine Skaga på at det er.

– Generelt sett er det sånn at arbeidsgiver har styringsrett og kan bestemme ganske mye om hvordan arbeidsmiljøet skal være. Men samtidig er det sånn at styringsretten skal utøves med en saklighetsnorm. Hvis det blir sånn at det griper inn i generelle menneskerettigheter, kan man spørre om det egentlig er lov, sier hun.

Skaga har vanskelig for å se for seg hvordan forbudet skal håndheves.

– Det begynner å bli ganske inngripende. Det kan jo nesten bli sånn at man må gape opp sånn at arbeidsgiver kan se hva man har i munnen.

Hun forteller at fagforbundet ikke har vært borti et lignende snus- og røykeforbud tidligere.

– Greit å nekte elevene

Elevorgansiasjonen har allerede uttrykt stor bekymring for at elever i Nordland kan få nedsatt ordenskarakter dersom de snuser eller røyker i skoletida.

Men Skaga understreker at forbudet på de videregående skolene er av en annen karakter.

– Jeg synes man skal skille mellom elever og ansatte. Elevene er ofte umyndige. Rektor har mulighet til å innføre en røykfri skole, uavhengig av hva man gjør med de ansatte.