– Tobakksforbudet kan gjøre at elever ikke får jobb

Elevorganisasjonen i Nordland tror et strengt snus- og tobakksforbud vil stenge ungdommer ute fra arbeidslivet.

Snus, porsjonssnus

Fra nyttår kan det bli forbudt for 9000 elever og over 3000 ansatte i Nordland å røyke eller snuse i skole- og arbeidstida.

Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Fra nyttår kan det bli forbudt for 9000 elever og over 3000 ansatte i Nordland å røyke eller snuse i skole- og arbeidstida.

Nordland fylkeskommune har foreslått nedsatt ordenskarakter for elever som blir tatt i å snuse eller røyke i skoletiden.

– Vi synes at konsekvensene av dette vedtaket blir alt for alvorlige, sier fungerende leder for elevorganisasjonen i Nordland, Tyra Viktoria Eriksen Bade.

– Står i fare for å ikke få jobb

Hun frykter at forbudet kan gjøre det vanskelig for fremtidig karriere.

– For yrkesfagelever vil det være vanskelig å få lærlingeplass med nedsatt ordenskarakter. Uten lærlingeplass får eleven ikke fagbrev, noe som igjen fører til at de står i fare for ikke å få jobb, sier Eriksen Bade.

Les også: – Tobakksforbud kan skape angiveri

Fylkespolitikerne fattet tidligere i høst vedtaket som i praksis blir Norges strengeste røyke- og snusforbud.

Det er mange i Nordland som vil merke tobakksforbudet. I alt 3000 ansatte, deriblant tannleger og lærere, inkluderes i forbudet som gjelder fra nyttår. Det gjelder på reise og i matpauser.

Frykter svekket tillit

Eriksen Bade frykter også konsekvensene forbudet får for tilliten mellom elever og lærere.

– Vi ser at dette kan bli vanskelig å få til ved alle arbeidsplasser og videregående skoler i fylket, og at det kan føre til store intriger mellom ansatte og elever. For at dette skal være mulig å gjennomføre, må det foreligge tillit mellom ledelse, ansatte og elever i fylkeskommunen. Det har vi ingen garanti for, mener hun.

Omstridt

Allan Ellingsen

KRITISK: Allan Ellingsen (FrP) mener politikerne går for langt.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Vedtaket er så omstridt at fire departementer skal vurdere om dette er lov.

FrP-politiker Allan Ellingsen mener fylkespolitikerne går for langt når de fatter et vedtak som i praksis blir Norges strengeste røyke- og snusforbud.

– Tobakk er en lovlig omsatt vare, og vi kan ikke nekte folk å ta seg en pris snus i arbeidstiden, om de ønsker det.

Ellingsen tror det kan bli vanskelig å kontrollere om forbudet blir overholdt, også blant politikerne som har vært med på å fatte vedtaket.

– Det kan bli interessant å se utover kvelden, når fylkesordføreren inviterer til middag, om politikerne vil klare å holde seg unna snus og røyk.