Hopp til innhold

Slik vil regjeringen bruke milliarder i Nordland

Det blir ny E6 i Sørfold og bedre E10 i Lofoten. Dette betyr Nasjonal transportplan for Nordland.

Turister i grøfta på E10 i Lofoten
Foto: Tommy Johansen

Regjeringen vil bruke 1308 milliarder kroner på veier, broer og jernbane og andre samferdselsprosjekter de neste tolv årene i Nasjonal transportplan.

I Nordland går mange av milliarder til veier.

Det skal brukes 1,9 milliarder på ny E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy. Og 6,9 milliarder på nye E6 gjennom Sørfold.

Det kommer også penger til E10 i Lofoten fra Nappstraumen til Å, nærmere bestemt 1,5 milliarder.

Les også Regjeringen vil utbedre vei gjennom «hele» Lofoten

Fjell og røde rorbuer i Lofoten. Sett fra Hamnøy bru, Reine, Moskenes.

Pengene skal brukes til å øke regulariteten og forbedre strekningen.

Også E6 mellom Sørelva og Borkamo får penger. Prosjektet overføres fra Nye Veier til Statens vegvesen. Her er det snakk om investeringer på 1,4 milliarder.

Prosjektene E6 Narviktunnelen og E10 Fiskebøl–Nappstraumen ligge inne i utviklingsporteføljen.

Penger til havner

Fra tidligere er det kjent at havnene i Andenes, Røst og Værøy ligger inne i første periode i Nasjonal transportplan (NTP).

– Nå får vi til en historisk satsing på fiskerihavner, og det er på tide, sa stortingsrepresentant Bjørnar Skjæran (Ap) til NRK mandag.

Ifølge Skjæran skal pengene fordeles slik:

  • 800 millioner kroner til Andenes havn
  • 497 millioner kroner til Værøy havn
  • 305 millioner kroner til Røst havn

Havnene i Ballstad og Straumsjøen skal utredes for mulig oppstart.

Jernbane

Når det gjelder jernbane vil regjeringen blant annet øke kapasiteten for kombigods mellom Oslo–Narvik via Sverige. Det gjelder også mellom Bodø og Trondheim.

Regjeringen skriver at det vil være aktuelt å øke kapasiteten for malmtransporten og persontrafikken på Ofotbanen.

«Viktige tiltak for å få til dette er å bygge nye kryssingsspor som Søsterbekk, Katterat og Horisontalen, samt øke aksellasten fra 31 til 32,5 tonn», står det i NTP.

Tidligere i mars sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at dette er prosjekter som vil bygges ut løpende i NTP-perioden.

Luftfart

Byggingen av ny lufthavn ved Mo i Rana og flyttingen av lufthavnen i Bodø skal gjennomføres i tråd med foreliggende planer.

Statens gjenstående forpliktelser i prosjektene er fra 2025 om lag 4,5 milliarder kroner, som må finansieres over statsbudsjettet i første seksårsperiode.