Skulle vise at det var mulig å tjene penger på filetproduksjon i Norge, men det var det ikke

Ny høyteknologisk filetbedrift var det nye håpet for fiskeriarbeidsplasser på land i Norge. Men bare etter to år er det full krise. Nå vil de inn i laksebransjen.

Den høyteknologiske filetbedriften Primex i Vesterålen

TIL FRANKRIKE: Norsk fisk er så ettertraktet at det ikke er lønnsomt å beholde den selv. I dag eksporterer vi 95 prosent av alt vi henter opp. Noe av det blir filetert på denne filetfabrikken i Vesterålen.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Norsk torsk er en etterspurt vare i Europa.

For å sikre seg den eksklusive råvaren etablerte franske Primex for to år siden en topp moderne filetfabrikk på Myre i Vesterålen.

Her bearbeider 80 ansatte norsk torsk i porsjonspakker til franske kunder.

I dag eksporterer vi 95 prosent av alt vi henter opp. NRK har tidligere fortalt at Norge taper 30 milliarder kroner på ikke å bearbeide vår egen fisk.

Derfor var det knyttet store forventninger til den nye fabrikken. Den skulle vise at det var mulig å foredle hvitfisk i Norge – og ikke bare sende den ubehandlet ut av landet.

Men fabrikken sliter med jevn tilgang av råstoff. Fabrikken gikk med nesten 200 millioner i minus i 2019. Fortsatt renner ut, og 60 ansatte var permittert fra september til januar i år.

– Hovedproblemet vårt er at vi står uten tilgang på nok råstoff i seks-sju måneder av året, sier styreleder Eirik Sørdahl i Primex Norge.

Foreslår ny ordning i Norge

Nå vil den nye styrelederen redde de 80 torskearbeidsplassene med laks.

Styreleder Eirik Sørdahl i Primex Norge.

Styreleder Eirik Sørdahl i Primex Norge trenger laks for å overleve. Nå ber han om uvanlig krisehjelp fra regjeringa

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Derfor foreslår han en helt ny ordning i Norge – at de får leie laksekonsesjoner i ti år, i stedet for å kjøpe i dyre dommer.

– I løpet av de ti årene tror vi at torsken er kommet lenger teknologisk, både innen oppdrett og levendelagring av torsk.

– Om ti år vil vi kunne tilbake til den opprinnelige planen, som er å produsere torsk hele året.

Primex understreker at selskapet ikke har økonomiske muskler til å kjøpe oppdrettskonsesjoner.

Den høyteknologiske filetbedriften Primex i Vesterålen

På Myre i Vesterålen var det knyttet store forventninger til den nye fabrikken da den åpnet for to år siden. Den ga håp om at norsk torsk kunne bearbeides i Norge.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

De vil heller ikke drive lakseoppdrett selv, men få andre til å produsere laksen til lave priser.

– For oss er det helt avgjørende å produsere laks for å ha drift 12 måneder i året. Hvis vi ikke blir Primex et avsluttende kapittel på Myre etter bare to år, sier Sørdahl.

At sjømatindustrien på land vil leie laksekonsesjoner for å få en jevnere produksjon året rundt er noe helt nytt.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen besøkte Helgeland.

Fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H) skylder på lovverket og avviser å hjelpe torskebedriften i Nordland med en leieavtale. 

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen er klar på at det ikke lar seg gjøre

Slik utleie er nemlig i strid med akvakulturloven.

– Vi har ikke mulighet til å leie ut konsesjoner. De auksjoneres ut på en åpen auksjon annethvert år. Det er stor rift om laksekonsesjoner, sier Ingebrigtsen.

Ordfører krever handling

Ordføreren i Øksnes er skuffet over svaret fra fiskeriministeren.

Nå vil han prøve å få saken på agendaen på Stortinget.

– Denne saken handler om å tenke nytt, samtidig som vi har fokus på næringen, kysten og arbeidplasser, sier Øknsnes-ordfører John Danielsen (Sp). 

– Denne saken handler om å tenke nytt, samtidig som vi har fokus på næringen, kysten og arbeidsplasser, sier Øksnes-ordfører John Danielsen (Sp). 

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Hvis vi ikke får til dette, spøker det for framtiden for produksjon av hvitfisk i hele fiskeri-Norge, mener ordfører John Danielsen (Sp).

– Men vil det ikke være urettferdig å la et enkeltselskap på Myre få lov til å låne konsesjon, mens andre har vært nødt til å bla opp kanskje flere hundre millioner kroner?

– Det store spørsmålet er hvem som har mulighet til å kjøpe slike konsesjoner i dag. Det er få personer.

Ordføreren er bekymret for at en stadig større del av laksenæringen er i ferd med å komme på utenlandske hender.

Blant annet er én av de største lakseprodusentene i Nord-Norge, Cermaq, eid av japanske Mitsubishi Corporation.

Ap: – Akvakulturloven kan endres

Primex i Vesterålen bearbeider torsk.

Filetfabrikk på Myre går nye veier for å holde hjulene i gang.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Fiskeripolitisk talsperson Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet synes fiskeriministerens er defensiv.

– Han skylder på loven, men loven kan jo Stortinget endre hvis det er ønske om det.

Myrseth mener at det er synd at ikke Primex får positive signaler.

– Som kjent har laksen en høy pris, og den selges i dag rett ut landet. Det gir Norge store inntekter. Vi trenger flere arbeidsplasser i industrien, da må vi være åpen på alle typer tiltak som åpner for det.

Sjømat Norge skeptisk

Forslaget fra Primex om å kunne leie laksekonsesjoner blir møtt med skepsis fra havbrukbransjen selv

Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge skeptisk til og sier at holdninga til sjømat Norge er at de som driver og sitter med risikoen skal også eie tillatelsene.

Portrettbilde av Cecilie Terese Myrseth

Cecilie Myrseth mener at fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen må handle som en minister for fiskerinæringen.  – Og ikke som en administrator, sier hun.

Foto: Stortinget