Skrinlegger storflyplass på Gimsøy: – Frykter Lofoten vil tape i kampen om turistene

Når det ikke blir noe av storflyplass på Gimsøy, må andre tiltak på plass raskt for å bedre kommunikasjonen inn til Lofoten, mener reiselivssjefen.

Naturreservatet på Gimsøya i Lofoten

Her i naturreservatet på Gimsøya utenfor Svolvær vurderte Avinor å legge en ny storflyplass.

Foto: John Stenersen / Tringa AS

I dag ble det kjent at Avinor ikke lenger vil gå videre med planene om ny storflyplass på Gimsøya.

Mens naturvernere og ornitologer jubler over vedtaket, er reiselivet bekymret for konsekvensene dette kan få for turismen.

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer frykter regionen kan komme til å tape i kampen om turistene dersom ikke nødvendige grep tas raskt.

– Nå er det to ting som gjelder. Det ene er å få utvidet banen på Leknes til 1600 meter. Det andre er å få kortet inn veien fra Evenes. Dette er tiltak som vi må få fortgang i, sier hun.

Trenger bedre tilgjengelighet

Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten

Elisabeth Dreyer, reiselivssjef i Destinasjon Lofoten.

Foto: Tommy Andreassen

Det var meningen at en eventuell ny storflyplass på Gimsøya skulle erstatte flyplassene på Svolvær og Leknes.

En større flyplass ville gitt mulighet til å håndtere større fly enn i dag, noe som igjen åpner for anbud fra flere selskap – og dermed økt konkurranse og lavere priser.

Elisabeth Dreyer frykter Lofoten vil tape i kampen om det store volumet av turister, og at regionen blir mer tilgjengelig for dem med stor lommebok.

– Tilgjengelighet er alfa og omega, og akkurat nå taper vi markedsandeler mot andre destinasjoner det er naturlig å sammenligne seg med.

– Hvorfor er det viktig med storflyplass?

– Vi har et reiseliv som er i vekst, både i sommer- og vintersesongen. Nå ser vi at en mest mulig effektiv måte å komme seg inn og ut av regionen er nødvendig for å lykkes med den videre satsingen.

Stor vekst

Hvert år besøker nærmere én million mennesker kommunene i Lofoten, noe som setter press på infrastruktur og krav til samferdsel.

  • Hittil i 2016 har turistveksten vært på 10 prosent – størst blant utenlandske tilreisende, hvor tallet er 20 prosent økning i forhold til i fjor.
  • Veksten i vinterturisme, fra januar til april 2015-2016, var på nærmere 20 prosent totalt. Blant utlendinger isolert sett var veksten på hele 57 prosent.

Foruten flyplasser i Lofoten, er det også mulig å kjøre bil fra Harstad/Narvik Lufthavn Evenes, noe som tar cirka 2,5 timer med bil – avhengig av føre- og kjøreforhold.

Vi trenger en raskere inn- og utreise til Lofoten.

Elisabeth Dreyer / Destinasjon Lofoten

Veiprosjektene som utredes nord og øst for Lofoten kan redusere kjøretiden fra Svolvær til flyplassen på Evenes til 1,45 timer, ifølge Lofotposten.

Skuffet

Eivind Holst

– Nå har Avinor sagt at man skal i gang med en mulighetsstudie for Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Jeg håper det viser at det finnes andre egnede lokaliteter, sier Eivind Holst.

Foto: Høyre

Ordfører Eivind Holst i Vågan er dypt skuffet over konklusjonen fra Avinor, og mener en storflyplass ville gitt store vekstmuligheter for Lofoten.

– Utfordringen med dagens flyplasser er volum. Flyene er for små, man kan ikke lande tusen passasjerer per dag.

Han mener på sin side at en utvidelse av rullebanen på Leknes ikke er noe godt alternativ. Når lengden skal økes, er det blant annet krav til sikkerhetssone rundt lufthavna. I tillegg til sikt i begge ender.

– Lufthavna ligger midt i sentrum av en by. Forlenger man rullebanen, uten at man kan ta ned større fly, er man like langt.