NRK Meny
Normal

Legger flyplassprosjekt i Lofoten dødt: – For mye turbulens

Avinor vil ikke gå videre med planene om en ny storflyplass på Gimsøya i Lofoten.

Gimsøya i Lofoten

Her i naturreservatet på Gimsøya utenfor Svolvær vurderte Avinor å legge en ny storflyplass.

Foto: John Stenersen / Tringa AS

En ny storflyplass i Lofoten har lenge vært et ønske både fra politikere og reiselivsnæringa i den populære ferieregionen. Og i henhold til Nasjonal Transportplan (NTP) har Avinor utredet Gimsøya som alternativ ny storflyplass (se faktaboks).

En ekspertgruppe har nå vurdert det dit hen at en flyplass på Gimsøy ikke vil få en værmessig tilgjengelighet som gjør at den kan betjene Lofoten på den måten prosjektet hadde som mål.

Det er ikke hensiktsmessig å utrede dette alternativet videre, skriver Avinor i en pressemelding.

– Vi har over flere år gjennomført grundige værmessige og operative vurderinger av forholdene. De ender dessverre med at vi ikke får en tilfredsstillende regularitet på flyplassen. Derfor skrinlegger vi arbeidet, sier Jon Sjølander, konserndirektør for strategi i Avinor, til NRK.

Det er særlig mye turbulens som skaper for store problemer.

Jon Sjølander / Avinor

Ny analyse

Gimsøy ville vært en viktig kraft for regionen, og det er operative vurderingene som ligger til grunn for konklusjonen, heter det fra Avinor.

Selskapet opplyser at Gimsøy ville hatt større utfordringer med turbulens enn lufthavnene ved Leknes, Svolvær, Tromsø og Hammerfest.

– Avinor anser det som viktig å igangsette en prosess for å utrede alternative løsninger. Avinor vil utarbeide en regional analyse for Lofoten/Ofoten og Vesterålen, og prosjektet skal ferdigstilles våren 2018.

Avinor planlegger altså ny regional analyse for å utrede alternativer til Gimsøya. Sjølander forteller at de vil invitere kommuner og andre interessenter til et møte i januar, for å diskutere og skissere prosessen videre.

– Analysen skal belyse effekten av samfunnsmessige forhold, planlagte vegtiltak, trafikale og operative forhold på eksisterende lufthavner, aktuelle og eventuelle ny flytyper og deres krav til rullebanelengder, sier Sjølander.

– Kan det bli aktuelt med flyplass et annet sted i Lofoten`?

– Utgangspunktet er å se på de flyplassene som finnes i Ofoten og Lofoten, og vurdere hva som kan gjøres.

Sterke verneinteresser

Det har tidligere blitt kjent at det har vært flere skjær i sjøen for en flyplass på Gimsøya – ikke bare mye vind.

Området er hekkeområde for sangsvaner, myrsnipe og lappspurv og er beskyttet under det sterkeste naturvernet i Norge.

I tillegg til fuglene finnes også en sjelden myrsort i området.

På Twitter jubler ornitologene.

– Dette har vi jobbet mot i en årrekke, skriver NOF.

Laster kart, vennligst vent...