NRK Meny
Normal

Villig til å ofre sangsvaner og sjelden myr for storflyplass

Fylkesråd Hild-Marit Olsen (Ap) mener at Lofoten som reiselivsdestinasjon desperat trenger en storflyplass. Men det må gå på bekostning av noe, mener hun. For eksempel sangsvaner og en sjelden myrsort.

Naturreservatet på Gimsøya i Lofoten

Her i naturreservatet på Gimsøya utenfor Svolvær planlegger Avinor å legge en ny storflyplass.

Foto: John Stenersen / Tringa AS

En ny storflyplass i Lofoten har lenge vært et sterkt ønske både fra politikere og reiselivsnæringa i den populære ferieregionen.

Avinors forslag er å legge ned småflyplassene i Svolvær og på Leknes, og heller etablere en storflyplass på Gimsøya midt mellom de to byene.

Jon Sjølander, Konserndirektør strategi Avinor

Jon Sjølander i Avinor.

Foto: Avinor
Hild Marit Olsen leser på Klara Klok

Fylkesråd Hild-Marit Olsen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK
Ordfører Eivind Holst

Ordfører Eivind Holst.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Nå pågår arbeidet med vindmålinger og strategidirektør Jon Sjølander i Avinor håper på gode resultater.

– En ny flyplass i Lofoten vil etter vår oppfatning gi betydelig positive samfunnsmessige konsekvenser og ringvirkninger, sier han.

– Viktig for reiselivet

Fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen (Ap) og Vågan-ordfører Eivind Holst kunne ikke vært mer enig.

– En storflyplass vil bety en reiselivsutvikling som vil være helt unik, sier Holst.

– Nordland er et reiselivsfylke med et potensial vi bare har tatt ut en brøkdel av. Lofoten som reiselivsdestinasjon er spesielt viktig, og derfor er også Gimsøya viktig, sier Olsen.

Vil la verneinteressene vike

Men for at storflyplassen skal kunne realiseres, må noe ofres. Området på Gimsøya er hekkeområde for sangsvaner, myrsnipe og lappspurv og er beskyttet under det sterkeste naturvernet i Norge.

I tillegg til fuglene kan også en sjelden myrsort hindre flyplassplanene.

Men fylkesråd Hild-Marit Olsen er klar til å la verneinteressene vike i denne saken.

– Samfunnshensynet vil nok veie så tungt, at jeg mener at det vil få avgjørende betydning, sier hun.

Olsen erkjenner at det også er viktig miljøhensyn å ta i en sånn sak, men skal Lofoten utvikles som reiseregion må flyplassen på plass.

– Dette er en sak av nasjonal interesse og det bør veie tungt. Det er en lang vei frem og mange høringer hos forskjellige myndigheter som må gjøres, men i et sånt spørsmål veier samfunnsnytten tyngst.

– Elendig løsning

Men det mangler ikke på advarsler. Fylkesmiljøvernsjef Roar Høgseth frykter følgene hvis politikerne går inn for å oppheve vernet av Gimsøya.

– Det å avlerne et slikt område vil kunne ha presedensvirkning i forhold til tryggheten til andre verneområder.

Norsk Ornitologforening mener flyplass på Gimsøya er en elendig løsning.

– Det er ingen tvil om at ødeleggelse av dette området vil medføre tap av biologisk mangfold som det ikke finnes maken til i Nord-Norge, har generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken tidligere uttalt.