NRK Meny
Normal

Skremt av Frps elveplaner: – Vi er klare til å slåss

Miljøvernere og politikere ruster til kamp mot det de mener er Frps forsøk på å angripe viktige, vernede vassdrag. – Frykter at vi står foran en ny kamp om vern av elvenaturen.

Idyll ved Vefsnavassdraget

Med sine 16 mil er Vefsna en av de viktigste lakseelvene i Norge – med historiske fangster på opp mot 20 tonn i løpet av en sommer.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

– To tredeler av den norske vassdragsnaturen er allerede utbygd. De har vært under enormt press de siste tiårene, og vi må sørge for å ta vare på de siste restene. Stortinget har sagt at vassdragene skal være vernet for all fremtid, og vi er klare til å slåss.

Leder Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, reagerer kraftig på Frps utspill om åpning for kraftutbygging i en av Norges viktigste lakseelver, Vefsna. Det samme gjør Venstre og Sosialistisk Venstreparti.

– Det er overskudd av fornybar energi i Norge og Nord-Norge, så det finnes overhodet ingen grunn til å svekke vassdragsvernet for å bygge ut mer kraftproduksjon, sier Venstres toppkandidat i Vefsn, Carola Karl Urvik.

– Internasjonalt ansvar

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet mener Frp-utspillet er skremmende.

Foto: Are Føli / SCANPIX

Vefsna ble tungt regulert på 50-tallet da Gluggvasselva, Elsvasselva og flere mindre vassdrag ble overført til Røssvatnet under Røsåga-utbyggingen.

I juni 2009 sa et flertall på Stortinget ja til å verne Vefsna. Dermed satte det en stopper for planene både Statkraft og Helgelandkraft hadde lagt for ei utbygging av vassdraget.

– Nå frykter vi at vi står foran en ny kamp om vern av elvenaturen i Norge. Den er unik i verdenssammenheng, og det er en stor rikdom av plante- og dyrearter som lever i og langs elvene våre, sier Haltbrekken.

Krever ny gjennomgang

Richard Dagsvik

Richard Dagsvik (Frp) ønsker omkamp på en del tidligere vernevedtak.

Foto: Kari Skeie / NRK

Frp mener derimot at vernet fra 2009 er alt for omfattende.

– Vernepolitikken som har blitt ført i mange år må bli sett på med nye øyne. Vi ønsker en omkamp på en del av de vernevedtakene som den rødgrønne regjeringen gjorde, sier fylkestingspolitiker Richard Dagsvik (Frp).

Dagsvik mener det er på høy tid at regjeringen og samarbeidspartiene åpner opp for gjennomgang av verneplanene som hindrer ei utbygging av vassdraget.

– Ikke nødvendigvis likedan i fremtiden

Og nå kan det se ut som regjeringa er åpne for å se på vernet av Vefsna på nytt. Til våren kommer den nye energimeldingen fra regjeringen, og her vil også tidligere vernevedtak bli sett nærmere på.

– Det er ingen tvil om at den regulerbare vannkraften vil være viktig. Denne kraften vil øke i verdi i tiden framover og derfor har olje- og energiministeren vært tydelig på at det vassdragsvernet vi ser i dag ikke nødvendigvis vil se likedan ut i framtiden, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Elnar Remi Holmen.

Det bekymrer Haltbrekken.

– Det er veldig alvorlig at en statssekretær i Olje- og energidepartementet sier at vern av vassdrag kanskje ikke skal bestå i fremtida, avslutter Naturvernforbundets Haltbrekken.