Hun er Nord-Norges «Prinsesse Vil-ikke»

Skepsisen til kommunesammenslåing er størst i små kommuner med ikke-borgerlige ordførere, viser ny undersøkelse. I Beiarn har ordfører Monika Sande fått et noe spesielt kallenavn.

Ordfører i Beiarn

Ordfører i Beiarn kommune i Nordland, Monika Sande fra Senterpartiet, trives godt som liten kommune. Bare knappe én av fire ordførere er positive til å slå sammen sin egen kommune med andre, viser en ny undersøkelse. – Vi er ikke mer folk her på bygda enn vi må være, mener Sande, og er i godt selskap blant sine ikke-borgerlige kollegaer i små-kommunene.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– I utgangspunktet får de bare kalle meg «prinsesse Vil-ikke». Jeg vil ikke legge min kommune sammen med de andre før jeg vet hvilke oppgaver vi skal utføre, og før jeg vet at det er best for min kommune. Foreløpig er jeg ikke overbevist, så da får jeg bare hete det, sier Monika Sande til NRK.

Hun er Senterparti-ordfører i Beiarn kommune i Nordland, og i godt selskap i kommune-Norge.

Bare knappe én av fire ordførere er positive til å slå sammen sin egen kommune med andre, viser en ny undersøkelse.

– Vi har det bra i kommunene rundt omkring, og da er det merkelig at de skal begynne å slå oss sammen når man ikke vet hvordan. Vi er ikke mer folk her på bygda enn vi må være, sier ordføreren i den lille kommunen med drøyt tusen innbyggere.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Oxford Research og presenteres i Dagens Næringsliv tirsdag, viser at bare 23 prosent av landets ordførere er positive til kommunesammenslåing.

Videre kommer det fram at det er stor forskjell mellom by og distrikt. 66 prosent av ordførerne i de store kommunene er positive, mot bare 13 prosent i distriktene

– Det skjønner jeg veldig godt. En kommunesammenslåing vil virke sentraliserende, og det er klart at vi som er fra små kommuner ikke ønsker det. Jeg kan godt forstå skepsisen, sier Sande.

Mangler 19.000 innbyggere

Jan Tore Sanner og Signy Irene Vabo

Professor Signy Irene Vabo overleverte rapporten til kommunalminister Jan Tore Sanner i slutten av mars.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Da et ekspertutvalg i mars la frem sin rapport til kommunestruktur, var de klare på at en kommune bør ha minst 15.000 til 20.000 innbyggere.

Det er et tall Beiarn kommune i Nordland i såfall vil slite med å oppnå.

– Ja, jeg ser at det blir vanskelig for oss å rekruttere mellom 14.000 og 19.000 innbyggere til Beiarn, smiler senterpartiordføreren.

Hun tror innbyggerne stort sett er fornøyd med tingenes tilstand, og ønsker ikke å bli en del av en større kommune med det første.

– De fleste i Beiarn mener vi greier oss godt. Men det er klart at en diskusjon om kommunesammenslåing, der det hele tiden blir påpekt at vi er for små og ikke klarer oppgavene, det blir en selvoppfyllende profeti.

– Det er viktig at vi nå får på bordet hvilke oppgaver kommunen, fylkeskommunen og staten skal gjøre. På den måten har vi et reelt grunnlag for å diskutere hvordan vi best organiserer oss i kommunene, for å få gjort oppgavene og gitt innbyggerne de tjenestene de skal ha, legger Sande til.

– Handler ikke om våre jobber

Ordførere som tilhører ikke-borgerlig side er gjennomgående mer negative til kommunesammenslåinger i undersøkelsen. 61 prosent sier de er negative og 23 prosent at de er positive, mens 16 prosent forholder seg nøytrale i spørsmålet.

Blant de borgerlige ordførerne er situasjonen omvendt. 69 prosent er positive og bare 12 prosent negative, mens 19 prosent svarer at de er nøytrale.

Professor Jørn Rattsø ved NTNU er ikke overrasket over motstanden som kommer så tydelig fram i undersøkelsen, men han er overrasket over at så mange ordførere er positive til å gi fra seg jobben.

– For dette handler jo om en reform som vil frata tusenvis av lokalpolitikere jobben, påpeker han.

Det er ikke et argument Monika Sande i Beiarn kommune vektlegger, hevder hun selv.

– I veldig liten grad. Politikerne i en liten kommune som Beiarn har stort sett andre jobber. Det er kun jeg som er frikjøpt politiker på heltid som ordfører. Den stillinga har jeg frem til neste valg. Utgiftene til politikerne er ganske liten, og vi har det best som en liten kommune, avslutter Senterparti-ordføreren.

Laster kart, vennligst vent...

Beiarn ligger i Indre Salten i Nordland. Kommunen grenser til Gildeskål og Meløy i vest, med Bodø (det som tidligere var Skjerstad kommune) i nord, Saltdal i øst og Rana i sør.