Hopp til innhold

Sjøforsvaret ønsker å vise mer tilstedeværelse i nord

Kun hvert fjerde av Marinens seilingsdøgn i 2013 var i Nord-Norge. Nå gjør et stadig mer aggressivt Russland at forsvaret ønsker å være mer til stede i Nord-Norge.

KNM Fridtjof Nansen

Sjøforsvaret vil bli mer synlig i Nord-Norge dette året.

Foto: FMS/Sjøforsvaret

Brynjar Stordal

Brynjar Stordal ved Forsvarets Operative Hovedkvarter.

Foto: Johannes Børstad / NRK

Mens kun hvert fjerde av Marinens seilingsdøgn i 2013 var i Nord-Norge, var det over dobbelt så mange sør i landet. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør nå at Sjøforsvaret vil øke tilstedeværelsen i nordområdene.

– Vi ønsker definitivt å øke tilstedeværelsen vår i nord. Det handler om suverenitetsutøvelse og myndighetsutøvelse, sier presse- og informasjonsoffiser ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Brynjar Stordal.

Stordal vil ikke komme med konkrete tall, men forteller at folk i Nord-Norge vil merke mer militær aktivitet til sjøs dette året.

– I Luftforsvaret har vi vært til stede med jagerflyene våre. Dersom det er noen i nærheten av norsk luftrom, så er de ute og identifiserer fly som er i nærheten. Det samme skal vi nå gjøre på sjøen.

– Stor uro

Øyvind Halleraker

Høyres utenrikspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Høyres utenrikspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker, mener det er fornuftig at Sjøforsvaret vil øke sin tilstedeværelse i nordområdene.

– Situasjonen endrer seg raskt, og det sikkerhetspolitiske bildet er nå helt annerledes enn det var for få år siden, sier Halleraker til NRK.

Halleraker, som også er første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, mener Russlands aktivitet gjør det mer nødvendig å være til stede i nord.

– Det er ingen tvil om at det er stor uro hos Russlands nabostater for det som oppleves som en aggressiv holdning. Vi opplever en sikkerhetspolitisk ustabil situasjon i andre deler av Europa som også slår inn i vår tenkning. Men når det er sagt, er det viktig å understreke at vi per i dag ikke noen spesiell grunn for å føle oss utsatt.

– Viktig

Kommandørkaptein og kommunikasjonssjef Fredrik Borgmann i Sjøforsvaret forteller i en e-post til NRK at tilstedeværelse i nord alltid har vært viktig for dem, og at denne tilstedeværelsen ikke vil bli mindre viktig i lys av de sikkerhetspolitiske utfordringene i verden i dag.

– Vår strategi er å etablere en ny normalsituasjon som innebærer økt, kontinuerlig tilstedeværelse med både kystvakt og marinefartøy i nord, skriver han.

Øyvind Halleraker i Høyre forteller at han vil arbeide videre med dette politisk.

– Vi er budsjettansvarlig. Vi kan og bør se på det om vi kan øke antall øvingsdøgn i nord, avslutter han.

I et anonymt fjell utenfor Bodø sitter en liten gruppe mennesker med ett av landets viktigste oppdrag. Nå har internasjonal terror og konflikten med Russland gjort jobben enda mer utfordrende.

SE REPORTASJE: I ett anonymt fjell utenfor Bodø sitter en liten gruppe mennesker med ett av landets viktigste oppdrag.

Russiske jagerfly
Foto: NOR NATO QRA / Forsvaret