NRK Meny
Normal

Sjøforsvaret ønsker å vise mer tilstedeværelse i nord

Kun hvert fjerde av Marinens seilingsdøgn i 2013 var i Nord-Norge. Nå gjør et stadig mer aggressivt Russland at forsvaret ønsker å være mer til stede i Nord-Norge.

KNM Fridtjof Nansen

Sjøforsvaret vil bli mer synlig i Nord-Norge dette året.

Foto: FMS/Sjøforsvaret

Brynjar Stordal

Brynjar Stordal ved Forsvarets Operative Hovedkvarter.

Foto: Johannes Børstad / NRK

Mens kun hvert fjerde av Marinens seilingsdøgn i 2013 var i Nord-Norge, var det over dobbelt så mange sør i landet. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør nå at Sjøforsvaret vil øke tilstedeværelsen i nordområdene.

– Vi ønsker definitivt å øke tilstedeværelsen vår i nord. Det handler om suverenitetsutøvelse og myndighetsutøvelse, sier presse- og informasjonsoffiser ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Brynjar Stordal.

Stordal vil ikke komme med konkrete tall, men forteller at folk i Nord-Norge vil merke mer militær aktivitet til sjøs dette året.

– I Luftforsvaret har vi vært til stede med jagerflyene våre. Dersom det er noen i nærheten av norsk luftrom, så er de ute og identifiserer fly som er i nærheten. Det samme skal vi nå gjøre på sjøen.

– Stor uro

Øyvind Halleraker

Høyres utenrikspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Høyres utenrikspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker, mener det er fornuftig at Sjøforsvaret vil øke sin tilstedeværelse i nordområdene.

– Situasjonen endrer seg raskt, og det sikkerhetspolitiske bildet er nå helt annerledes enn det var for få år siden, sier Halleraker til NRK.

Halleraker, som også er første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, mener Russlands aktivitet gjør det mer nødvendig å være til stede i nord.

– Det er ingen tvil om at det er stor uro hos Russlands nabostater for det som oppleves som en aggressiv holdning. Vi opplever en sikkerhetspolitisk ustabil situasjon i andre deler av Europa som også slår inn i vår tenkning. Men når det er sagt, er det viktig å understreke at vi per i dag ikke noen spesiell grunn for å føle oss utsatt.

– Viktig

Kommandørkaptein og kommunikasjonssjef Fredrik Borgmann i Sjøforsvaret forteller i en e-post til NRK at tilstedeværelse i nord alltid har vært viktig for dem, og at denne tilstedeværelsen ikke vil bli mindre viktig i lys av de sikkerhetspolitiske utfordringene i verden i dag.

– Vår strategi er å etablere en ny normalsituasjon som innebærer økt, kontinuerlig tilstedeværelse med både kystvakt og marinefartøy i nord, skriver han.

Øyvind Halleraker i Høyre forteller at han vil arbeide videre med dette politisk.

– Vi er budsjettansvarlig. Vi kan og bør se på det om vi kan øke antall øvingsdøgn i nord, avslutter han.

I et anonymt fjell utenfor Bodø sitter en liten gruppe mennesker med ett av landets viktigste oppdrag. Nå har internasjonal terror og konflikten med Russland gjort jobben enda mer utfordrende.

SE REPORTASJE: I ett anonymt fjell utenfor Bodø sitter en liten gruppe mennesker med ett av landets viktigste oppdrag.

Gå til forsiden

Se Forsvarets egne bilder fra møtene med russerne

Russiske jagerfly

Se Forsvarets egne bilder fra møtene med russerne

14 bilder